Visa kurser.se som: Mobil

Crowd and crises management (CCM)

Marina läroverket
Kursinformation
Stockholm
4 dagar
7 850 SEK

Kursbeskrivning

Crowd and crises management (CCM)

CCM, crowd and crises managementDenna kurs i krishantering och mänskligt beteende. Utbildningen följer STCW och leder till utbildningsbevis som ligger till grund för sökande av specialbehörighet i "Krishantering -Crowd and crises management"

Denna CCM-kurs utgår från Sjöfartsverkets (och STCWs) krav för personal på passagerarfartyg. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet.

Kursmoment
I kursen blandas teori med praktiska övningar och diskussioner. Som namnet säger handlar det om kris och mänskliga reaktioner vid olyckor och katastrofer. Stora grupper av människor behandlas (Crowd) liksom individens reaktioner på en svår yttre händelse (Crisis). De teoretiska momenten är bl.a.:

  • Mänskliga reaktioner vid olyckor 
  • Krisens faser – reaktioner och vanliga beteenden
  • Ledarskap och psykisk belastning, ledarskap vid olyckor och katastrofer
  • Information till passagerare, personal och allmänhet
  • Behovet av avlastande samtal eller debreifing
  • Möte med massmedia
  • De teoretiska avsnitten belyses med exempel från verkliga händelser.

Varför gå kurs i CCM
Det är varje professionell sjömans ansvar att ständigt utveckla säkerheten ombord, inte minst i våra passagerarfartyg. Det är vår strävan att se till att kursen är en del i ett ständigt pågående arbete för ökad säkerhet. Vi är övertygade om att kursen vinner på en god blandning av deltagare från olika typer av fartyg samt från land- och från ombordorganisationen.

Vi vet av erfarenhet att det är av värde att fler än skeppare deltar. Vi vill därför speciellt välkomna matroser, VD:ar, säkerhetsansvariga och andra involverade i rederiers säkerhetsarbete.

Kursens omfattning
Kursens längd är 30 timmar fördelade på fyra dagar. Ett kvällspass ingår.

Kursledare
Kursledare är Ola Wikander och Per Calleberg. Ola är verksam som organisationskonsult och utbildare inom områden som ledarskap och kris. Per Calleberg är psykolog inriktad på krishantering och är även verksamma som terapeut. Ola är sjökapten och jobbar delvis som lärare vid Skärgårdskaptensutbildning på Marina läroverket. Syftet med att vara två kursledare är bl.a. att kompetensmässigt komplettera varandra.

Plats
Kursen hålls i Marina läroverkets utbildningslokaler i Stocksunds hamn strax norr om Stockholm. Kursen genomförs under fyra intensiva dagar med början tisdag klockan 09.00 och slut fredag klockan 15.00. Ett kvällspass till kl 21 är inlagt på torsdagen.

Välkomna!

Målgrupp

Yrkesverksamma befäl på passagerarfartyg. Fartygsbefälsbehörighet rekommenderas. 

Kostnader

Intyg 
Efter genomgången och godkänd kurs utfärdas ett kursintyg. Detta intyg ligger sedan till grund för utfärdande av krisbehörighet för passagerarfartyg (3 kap 7 § Behörighetsförordningen).

Pris 
Kursavgiften 7.850:-/deltagare inklusive litteratur och material. Moms tillkommer.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Crowd and crises management (CCM).

Marina läroverket

Marina Läroverket

Klart Skepp Marinteknik AB

är ett privatägt utbildnings- och sjöfartsföretag som bildades 1991. Företaget har sitt säte i Danderyd. Verksamheten bestod från början av marin utbildnings- och rederiverksamhet med segelfartyget Belle Amie. År 1992 startades ett samarbete med Danderyds gymnasium som pågick fram till...


Läs mer och visa alla kurser med Marina läroverket

Kontaktuppgifter till Marina läroverket

Marina läroverket

Stocksunds Hamn
182 78 Stocksund

Recensioner
Bli den första att recensera Crowd and crises management (CCM)!