Visar 1-20 av 20 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-20 av 20 träffar

Det finns ett stort och varierat utbud av seglarkurser. En av de vanligaste förekommande kurserna är Seglarintyg som också ger dig ett certifikat. Seglarintyget finns i tre nivåer. Här följer kortfattad information om seglarintygen.

Seglarintyg 1 - seglarkurs grund
Detta är grundkursen inom segling och den vänder sig till dig som aldrig tidigare seglat eller som har en väldigt begränsad erfarenhet av att vara aktiv på en segelbåt. Seglarkursen innehåller bland annat moment som; segelbåtens utrustning och beståndsdelar, grunderna i seglingsteori, hissning och revning av segel. Man får lära sig mer om sjömanskap och terminologi. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska kunna hantera en mindre segelbåt på ett säkert sätt inomskärs i goda väderförhållanden. Den enda förkunskapen är att kursdeltagare kan simma 200 meter.

Seglarintyg 2 - seglarkurs fortsättning
Seglarkursen passar dig som har gått och klarat seglarintyg 2 eller på annat sätt lärt dig grunderna för segling. Kursen fokuserar mer på säkerhet och mer avancerad segling. För att kunna tillgodoräkna dig seglarintyg II krävs att du kan hantera en segelbåt i skiftande väderförhållanden.

Seglarintyg 3 - seglarkurs avancerad
Kursen rekommenderas till dig som redan har goda seglingskunskaper men vill utveckla din teknik, öka din och omgivningens säkerhet. Seglarkursen går djupare in på bland annat segel- och riggtrimning, spinnakersegling. Du får praktisera detta utomskärs och kommer också ha möjlighet att navigera i mörker och sämre väderföhållanden. Seglarintyg III kräver förkunskaper motsvarande seglarintyg II.

Övriga seglarkurser och aktiviteter
De flest båtskolor arrangerar också andra praktiska seglarkurser. Klicka på någon båtskola i listan ovan för att skicka en offert eller intresseanmälan.

» Seglarkurs i Stockholm 
» Seglarkurs i Grekland 


Kommentarer från personer som har gått seglarkurs

"Jag har varit ute med min kompis pappas segelbåt vid flera tillfällen men har aldrig lärt mig att segla själv. Därför valde jag att gå en seglarkurs på en båtskola här i Göteborg. Det var väldigt lärorikt och jag fick både teoretisk och praktisk lärdom av kursen. Jag hoppas nu kunna fortsätta öva på kompisens båt och ser snart att jag själv köper min första segelbåt."

"Genom kurser.se hittade jag en seglingsarrangör som tog mig och min familj på en oförglömlig segling i kroatien sommaren 2008. På resan fick jag välja på att ligga på däck och lata mig eller aktivt vara med och segla med kaptenen. Jag lärde mig otroligt mycket på denna resa och kan tänka mig att åka väldigt snart igen."

Jämför kurser

Övningsfrågor förarintyg

Övningsfrågor inför förarintyget

Testa dina kunskaper inför det kommande teoretiska provet. Gör övningsprovet här »