Visa kurser.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en kurs. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen!

Motorsågskörkort

Motorsågskörkort - allt du behöver veta!

Vill du lära dig fila och byta kedjan på en motorsåg eller kanske hur man fäller och kapar träd? Kräver ditt nuvarande arbete att du har ett motorsågskörkort eller är du nyfiken på att lära dig mer om att hantera en motorsåg? Då har du hittat rätt! För att arbeta med motorsåg i skogen på ett säkert sätt behöver du ha ett motorsågskörkort. Vägen dit går genom både ett teoretiskt samt ett praktisk prov.

Det finns flera nivåer på motorsågskörkort som är anpassade efter det du behöver kunna för att genomföra ditt arbete korrekt och säkert. Det finns många olika utbildningar för motorsågskörkort. Om du är osäker på vilken kurs som är rätt för dig kan du fortsätta läsa denna guide innan du klickar dig vidare till kurserna.

Kurser motorsågskörkort

Vilken typ av motorsågskörkort ska jag ha?

Det finns många olika nivåer på motorsågskörkort. A och B är grundnivåer som du sen kan utöka så ditt arbete kan utföras på ett säkert sätt. Läs mer om nivåerna längre ner i guiden.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Du måste vara 18 år för att få arbeta ensam med motorsåg och därför är detta en lämplig ålder för att tidigast ta motorsågskörkort. Om du anses fysiskt och psykiskt mogen kan du få arbeta med motorsåg redan vid 16 års ålder men då är inte ensamarbete tillåtet.

Får jag fälla träd på min egen tomt?

Om du är självverksam skogsägare finns inget krav på att du måste ha motorsågskörkort. Däremot måste du undersöka vad som gäller för marken. Oftast behövs inget tillstånd för att fälla träd på sin egen tomt. Det du behöver undersöka är om området är detaljplanerat och vilka bestämmelser som finns. Detta gör du genom att höra av dig till kommunens stadsbyggnadskontor. Om så är fallet kan man behöva ansöka om marklov hos kommunen för att få fälla trädet.

Prov motorsågskörkort – teori och praktik

För att ta motorsågskörkort måste du bli godkänd på både ett teoretiskt prov samt ett praktiskt prov. Teoriprovet för motorsågskörkort består av 16-20 kryssfrågor med endast ett rätt svar på varje fråga. Beroende på vilket test du gör får du ha max 3 eller 4 fel för att bli godkänd.

De praktiska proven skiljer sig åt beroende på vilket motorsågskörkort det är du ska ta.

När kan jag tidigast göra omprov?

Om du har misslyckats med ditt prov kan omprov göras tidigast nästa dag, men oftast rekommenderas mer omfattande praktik för att bli godkänd andra försöket.

Vad är Säker Skog?

Säker Skog är en ekonomisk förening vars syfte är att öka säkerheten för personer som jobbar med motorsåg, röjsåg och fyrhjuling. För att uppnå detta säkerställer Säker Skog att det finns bra utbildningar med engagerade instruktörer och att examinationer genomförs på ett korrekt sätt.

Hur lång tid tar utbildningen?

Det skiljer sig åt beroende på utbildare, gruppstorlek, träningsanläggning mm. Nedan är exempel på hur lång tid det brukar ta i snitt om man har en medelstor grupp med bra möjligheter till att öva praktiskt.

Nivå A: Utbildning 1 dag
Nivå B: Utbildning 2 dagar
Nivå C: Utbildning 2 dagar + 1 dag examination
Nivå S: Utbildning 1,5 dag + 2 dagars examination
Nivå D: Utbildning 1 dag
Nivå E: Utbildning 1-2 dagar + 1-2 dagar examination
Nivå F: Utbildning 1-2 dagar + 2 dagars examination

Vad kostar det att ta motorsågskörkort?

Det finns en rad olika kurser för att ta motorsågskörkort som skiljer sig i längd och pris. Det som brukar kosta pengar är utbildning, litteratur, prov, körkortsavgift samt eventuellt utrustningshyra. Kostnaden för att ta motorsågskörkort på nivå A/B är normalt ca 4 000-7 000 kr.

Kostnaden för själva motorsågskörkortet är 100 kr exkl. moms och sen kostar varje nivå 100 kr exkl. moms. Om du tappar bort ditt motorsågskörkort kostar det 100 kr att beställa ett nytt.

Kurser i motorsågskörkort i Stockholms län
Kurser i motorsågskörkort i Värmland 
Kurser i motorsågskörkort i Skåne

Hur länge är motorsågskörkortet giltigt?

Det finns inte en specifik giltighetstid för motorsågskörkort. Ansvaret ligger på arbetsgivaren att se till att du har tillräcklig kunskap eller om repetitionsutbildning behövs. På körkortet står vilket datum det utfärdades och om man vill kan man lägga till en rad giltighetstid men detta är inget krav.

Jag har mycket erfaren av att arbeta med motorsåg, krävs utbildning?
Nej, om du har alla kunskaper som krävs måste du inte gå en utbildning utan kan endast genomföra proven. Dock är det väldigt få som klarar proven utan förberedelse.

Vilka typer av motorsågskörkort finns det?

Det finns många nivåer på motorsågskörkort och nu tänkte vi berätta lite mer om dessa.

Nivå A – Motorsågning

För dig som behöver lära dig mer om vedkapning, i byggnadsarbete eller annat arbete där fällning av träd inte ingår. Under utbildningen lär du dig till exempel att starta och använda motorsågen, såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja, daglig skötsel, filning av sågkedja samt arbetsuppgifter som bör undvikas eller avbrytas av säkerhetsskäl.

Nivå B – Trädfällning, grund

För dig som ska arbeta med fällning, kvistning och kapning av träd. Denna utbildning ger dig kunskap om hur man planerar och genomför trädfällning, vilka fällhjälpmedel som finns och risker med fällda träd. Vidare får du lära dig hur du använder och tar hand om lyftkrok, lyftsax och måttband samt arbetsuppgifter som bör undvikas eller avbrytas av säkerhetsskäl.

Nivå C – Trädfällning, avancerad

För dig som arbetar med motorsåg vid avancerat skogsarbete däribland trädfällning, nedtagning av fastställda träd samt upparbetning i stormfälld skog. I denna utbildning får du lära dig hur man på ett säkert sätt hanterar “svåra” träd, efterarbetet i form av uppröjning och att ta tillvara på fastfällda träd. Du får även kunskap om fällhjälpmedel såsom fällriktare, vinsch samt kilar i bredd och lager.

Nivå S – Skadade träd

I nivå C ingår även nivå S som innebär att du får lära dig mer om hur du hanterar skadade träd på ett säkert sätt däribland att kapa trädstammar och grenar i spänn.

Nivå V – Väghållning

I nivå C ingår även nivå V som innebär att du får lära dig mer om att röja och säkra vägar där träd fallit och kan utgöra fara för trafiken. Du får lära dig de tekniker som du behöver kunna arbeta säkert på vägen och vilka regler som finns kring detta.

Nivå D – Linjearbete

För dig som behöver kunskap om att arbeta med motorsåg, olika former av stång eller kastsågar samt andra specialhjälpmedel när du röjer upp bland skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Godkänd ESA-utbildning (elsäkerhet) är ett förkunskapskrav. I denna utbildning får du lära dig använda vinsch och stångsåg samt att jobba säkert i dåligt väder och mörker.

Nivå E – Skylift

För dig som ska arbeta med handsåg och motorsåg vid trädbeskärning och träddemontering från exempelvis skylift eller andra mobila eller stationära arbetsplattformar. Utbildningen kräver förkunskaper om arbetsplattformen. Under utbildningen kommer du att få lära dig hur du väljer lämplig arbetsplattform samt vilka kaptekniker och säkringar som du bör ha koll på för att arbeta säkert.

Nivå F – Räddningstjänst

För dig som ska arbeta med motorsåg vid arbeten inom räddningstjänsten. Exempel på detta kan vara håltagning i byggnad, kapning av stammar i spänn samt såga med hårdmetallkedja eller räddningskap. Under utbildningen lär du dig att röja upp under ett akutläge och vilka risker som finns.

Nivå I – Industri

För dig som behöver lära dig hantera motorsåg inom industrin. Under utbildningen lär du dig att lossa virke eller stockar i spänn i olika typer av bearbetningsmaskiner och transportörer. Du lär dig bedöma vad som inte kan göras med manuella metoder och hur du använder dig av stångsåg, linor och vinsch och vilka risker som finns. Vidare får du lära dig mer om avgasförgiftning, risker med ström och fler saker som är viktigt att tänka på.

Vilka förkunskapskrav finns för olika nivåer?

En förutsättning för godkänt motorsågskörkort är att korrekt skyddsutrustning och godkänd motorsåg används. Det är alltid en fördel om den lägre nivån har examinerats innan utbildning på nästa nivå påbörjas, men detta är inget krav på alla nivåer.

Nivå A

Inga specifika förkunskapskrav förutom rätt ålder (som bör vara 18 år). Det är tillåtet att vara med i lärarledd utbildning redan vid 16 års ålder om man anses mogen för detta.

Nivå B

Motorsågskörkort A krävs.

Nivå C

Här krävs godkänt examination på nivå A och B samt 80 timmars praktik. Om man inte genomfört alla praktiktimmar kan en lämplighetsbedömning användas. Nivå C innefattar även nivåerna S och V.

Nivå D

Motorsågskörkort A och B krävs samt C eller S. Utöver detta krävs även godkänd ESA-röj utbildning.

Nivå E

Motorsågskörkort A och B krävs samt godkänd liftutbildning.

Nivå F

Motorsågskörkort A eller AB krävs samt en godkänd höghöjdsutbildning eller liftutbildning.

Nivå I

Motorsågskörkort A krävs.

Sammanfattningsvis finns det många olika nivåer på motorsågskörkort och det är viktigt att du läser på så att du väljer rätt utbildning. Hoppas att denna guide har gett dig svar på de frågor du hade om motorsågskörkort.

Ta mig till kurserna!

Senast uppdaterad: 18 sep 2020

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.