Kurser inom kanalintyg

Vill du färdas på Europas kanaler?

Vill du hyra båt utomlands eller färdas med egen båt utanför svenskt vatten? För att få färdas på Europas inre vattenvägar och kanaler krävs att man har ett kanalintyg. Hitta din kurs i kanalintyg här.
Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Mer om kanalintyg

Kanalintyg är ett bevis för att du har tillräckliga kunskaper för att köra en fritidsbåt genom kanaler. Tillsammans med förarintyg eller kustskepparintyg och ett VHF/SRC-certifikat ger kanalintyget dig behörighet att färdas genom Europas inre vattenvägar. Intyget har tillkommit för att säkerställa att de som färdas längs kanalerna har god kunskap om sjömärken, signaler och navigering. 

Den som vill ta ett kanalintyg får lära sig regelverket CEVNI, som gäller för kontinentala Europa. CEVNI:s regelverk är inte gällande på svenska, norska, engelska och irländska vattenvägar. Sverige har dock i dagsläget inga vattenvägar som kräver intyg. CEVNI beskriver hur du ska navigera i Kontinentaleuropas inre vattenvägar för att förhålla dig på rätt sätt gentemot den ofta tunga yrkestrafiken. 

Krav för att få ett kanalintyg

För att ta ett kanalintyg gäller det att du har ett förarintyg eller kustskepparintyg, båtpraktikintyg samt att du har ett giltigt VHF/SRC-certifikat. För att ta intyget behöver du avlägga ett skriftligt prov som består av 20-30 frågor. Du måste vara över 16 år för att kunna ta intyget. Det är Nämnden för båtlivsutbildning som ansvarar för kunskapsprövningen i Sverige. 

Vem bör gå en utbildning?

Om du endast vill kunna köra din fritidsbåt i svenska farvatten behöver du inget kanalintyg då det inte finns några svenska inre sjövägar som kräver intyg. Däremot är det ett krav om du ska ge dig ner på Kontinenten. Dock har vissa länder egna tilläggskrav som gäller i det enskilda landet. Om du ska åka ut och köra båt i Europa kan det vara bra att kolla upp vilka intyg som krävs för att du ska få framföra din båt. 

Andra intyg för fritidsbåtar

Kanalintyget behöver du ha om du ska köra på de inre vattenvägarna i Europa. Men det finns andra båtintyg som kan vara bra att ha eller som du behöver ta innan du tar ett kanalintyg. Förarintyget är det vanligaste och är bra att ha om du vill köra fritidsbåt inomskärs. Kustskepparintyget är nästa steg, om du vill kunna köra större båtar i både skyddade och oskyddade farvatten.

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att du har praktiska kunskaper för att kunna framföra din båt i olika situationer. Den är även ett krav för dig som vill ta kanalintyg eller kustskepparintyg. Vill du ta nästa steg är det Utsjöskepparintyget som gäller. Då får du lära dig hur du ska gå tillväga för att genomföra en längre resa utmed Europas kuster. 

Ett specialintyg för dig som har en snabb båt är: manöverintyget för högfartsbåtar. Detta intyg ger dig rätt kunskap för att köra en fritidsbåt fortare än 25 knop. 

Vad innehåller en utbildning för kanalintyg?

Utbildningarna följer Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav och bygger på CEVNI:s regelverk. Innehållet i utbildningarna skiljer sig därför inte nämnvärt mellan utbildningsanordnarna. Kursen hålls oftast på antingen hel- eller halvdag. Det du får lära dig under kursen är bland annat:

  • Säker navigering på kanaler.
  • Sjömärken och signalfigurer.
  • Slussteknik och slusstyper.
  • Hur du ska förhålla dig till yrkestrafik.
  • Sjövägsregler.
  • Förtöjning och ankring.
  • Fartygsljus och dagersignaler.
  • Nöd- och ljudsignaler.

Jämför kurser

Övningsfrågor förarintyg

Övningsfrågor inför förarintyget

Testa dina kunskaper inför det kommande teoretiska provet. Gör övningsprovet här »