Filtrera efter
Förarintyg
Plats
Visa alla filter
Visar 1-20 av 72 träffar
1
2
3
4
Annonser

Fler kategorier inom Förarintyg

Populära platser

Information för dig som ska ta förarintyg

Förarintyg, som även kallas för förarbevis eller båtkörkort, ger dig en grundläggande förståelse för att köra fritidsbåt inomskärs. För att ta förarintyg måste du gå en kurs som ges av många olika auktoriserad arrangörer i Sverige. Här hittar du information som kan hjälpa dig i ditt val av förarintygskurs.

Vad är Förarintyg? (förarbevis för fritidsbåt)

Förarintyg är den vanligaste utbildningen för båtförare. Förarintyg är ett bevis på att du som fritidsbåtsägare har genomgått en utbildning där du har erhållit teoretiska kunskaper om navigation, sjömannaskap, sjövägsregler med mera för att framföra en fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten. Förarintyget är ett krav om du vill hyra en båt utomlands och kommer snart vara obligatoriskt vid hyra av båt i Sverige.

Kraven för giltigt förarbevis

För att Förarintyget ska vara giltigt måste du ha genomgått en prövning av en arrangör som är auktoriserad av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Förarintyget fokuserar på det grundläggande bitar som är nödvändiga för att du, din besättning och din omgivning ska kunna njuta av er båtutflykt under säkra förhållanden. Prövningen ska vara skriftlig men kan kompletteras med ett muntligt förhör. Den sökanden ska under samma kalenderår ha fyllt 12 år.


Vad ingår i Förarintyget?

För att försäkra dig om att den kurs du väljer är relevant för att klara prövningen har vi listat vilka grundläggande kunskaper du behöver.  Nedan följer de områden som Förarintyget berör:

 • Internationella sjövägsregler
 • Sjötrafikförordning
 • Sjölagen
 • Publikationer
 • Svenska sjökort, beteckningar och förkortningar
 • Utmärkningssystemet och sjömärken
 • Kompassen och andra hjälpmedel
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Svensk sjöräddning
 • Säkerhet m.m.
 • Sjömanskap m.m.
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Sjukvård

 

 

De viktigaste delarna i kursen

De viktigaste delarna i förarintyget är navigation där du lär dig ta ut kurs på sjökort och följa denna i praktiken. Förarintyg ger dig också kunskap i död räkning och ett stort fokus läggs på sjömärken och utmärkningar på sjökortet så att du ska kunna ta ut kurser, hitta i din omgivning och snabbt kunna beräkna din egen position och kurs. Du lär dig också grundläggande säkerhet till sjöss och får kunskaper om man-över-bord. Alla dessa kunskaper ger dig som båtintresserad grundläggande kunskaper för att kunna framföra fritidsbåt inomskärs i goda väderförhållanden. Efter att du erhållig förarintyget så är det viktigt att du praktiserar alla moment så att du kan anpassa dina rutiner och förbättra din nautiska kompetens i verkliga situationer. Förarintyget berör också delar som deviation, GPS och mörkernavigering som sedan tas upp i nästa nautiska kurs - kustskepparintyg.

Metoder för navigering

I en kurs som ger Förarintyg lär du dig hur man planerar färd med hjälp av i sjökortets kända objekt. Du få kunskaper om hur man med ledning av ett sjökort navigerar under dagen i en prickad led och i outprickat farvatten. Du får även kännedom om hur man navigerar under mörker med ledning av olika typer av farledsfyrar. Efter kursen ska du kunna genomföra vissa åtgärder för navigering vid nedsatt sikt.

Båtpraktik i ditt Förarintyg

NFB rekommenderar att du som sökande ska delta i vissa övningar för få en bättre inblick i framförandet av en fritidsbåt. Målet med övningen är att väcka deltagarnas intresse att öva sin färdighet i navigering och hantering av båt. Övningen ska samtidigt ge deltagarna en uppfattning om hur de senare kan öva med den egna båten. Det kan till exempel handla om att läsa sjökort och utpeka objekt i naturen, styra efter kompass och utföra losskastning- och tilläggningsövning.

Båtkörkort

Lagen om ett obligatoriskt båtkörkort diskuteras ständigt av politiker och folk inom branschen. En navigationskurs som ger dig gilltigt förarintyg kommer med sannolikhet ge innehavaren ett båtkörkort automatiskt om lagen slår i kraft.
 

Tips på hur du ökar säkerheten till sjöss

God säkerhet skapar du genom att vara förberedd och ha kunskap om hur du ska agera vid olika scenario. Här kommer tips på hur du enkelt kan skapa bättre förutsättningar för en säker båttur.

Flytväst

Statistiken för drunkningsolyckor visar tydligt att de flest drunkningsolyckor gäller äldre män som inte har haft flytväst på sig. När du ska köpa flytväst ska du titta efter CE-märkningen som garanterar att flytvästen är av bra kvalitet och genomgått vissa test. Vid val av typ är det framför allt två modeller du kan välja på. Den lättare flytvästen som oftast kallas seglarväst är ett flytplagg som enbart ska användas av vuxna som kan simma. Den säkrare modellen kallas räddningsväst och den känns igen på den stora kragen. Denna är säkrare då den vänder personer så att ansiktet inte ligger under vatten vid en olycka.

Planera din färd

Genom att planera sin färd slipper du att hamna i oväntade situationer där du har svårt att bestämma din kurs och position. Större delen av en lyckad navigering sker hemma vid köksbordet där du planerar färden. Genom god och noggrann planering kan du vara förberedd på situationer som kräver snabbt agerande. Din rutt bör du också dela med dig till din familj eller någon vän, rapportera er position någon gång om dagen. Om du ändrar färdplan så meddela hem.

Sjökortet

Sjökortet är ditt viktigaste hjälpmedel när du navigerar till sjöss. Hur gammalt är ditt sjökort? Behövs det uppdateras? Hela tiden utvecklas sjökorten och nya hinder uppkommer ständigt. Därför är det viktigt att du har en ny version av ditt sjökort oavsett om det är i pappersformat eller digitalt. Sjökortsnavigering är en viktig del i förarintyget och du får fördjupade kunskaper i när du tar kustskepparexamen.

Sjövädret

Vana sjömän skulle aldrig ge sig ut utan att först försäkra sig om att vädret är på deras sida. På SMHI hittar du en sektion som berättar om aktuellt sjöväder och även prognoser.

Nödutrutstning

Sjöfartsverket rekommenderar att följande utrustning finns på din båt; brandsläckare, drivankare, ficklampa, försthjälpen kit, livlina med säkerhetssele, livboj med ljus, nödsignal, handbloss, räddningsväst samt tändstickor. 

Kommunikationsmöjlighet

För att du ska kunna kontakta land vid en olycka eller sjukdomsfall måste du ha fungerande kommunikationsutrustning på båten. Kolla med din mobiltelefonoperatör hur täckningen är i det område du ska till. Sjöfartsverket rekommenderar VHF-radio.

Sjövett

Sist men inte minst vill vi påminna om de viktigaste sjövettsreglerna:

 • Se till att ha god ordning ombord och att båten är sjöduglig.
 • Ge dig inte ut på större vatten än vad du och båten klarar av.
 • Berätta för någon nära om din planerade rutt och studera färdvägen noggrant på sjökortet.
 • Alkohol och båtliv hör inte ihop.
 • Håll god utkik och lyssna av väderleksrapporter.
 • Skräpa inte ner.