Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar


Fartygsbefälexamen klass VIII

Fartygsbefälexamen klass 8 är en yrkesexamen. Fartygsbefäl klass VIII är ett krav för dig som ska framföra fartyg i kommersiell trafik, till exempel vid transport av annans gods eller persontransport. Kärnan i utbildning till Fartygsbefäl klass VIII är säkerheten och bygger på att förmedla ett säkerhetstänkande ombord.  Utöver säkerheten för människor och liv tar även Fartygsbefäl klass 8 upp båtens säkerhet, såsom fartygets konstruktion och säkerhetsutrustning.

Sjöfartsverket utfärdar behörigheter för svenska fartygsbefäl efter godkänd examen och erfarenhet. När du väljer utbildning är det viktigt att arrangören erbjuder en kurs som följer de allmänna råd om utbildning och behörighet för sjöpersonal.  

En kurs i Fartygsbefäl klass VIII ska ge deltagarna möjligheten att nå den kompetens som krävs enligt Sjöfartsverkets föreskrift i behörighetsförordningen. Det kan du uppnå om utbildningen omfattar samtliga moment enligt sjöfartsverkets direktiv för Fartygsbefäl Klass VIII. Här nedan ser du några exempel på moment under en utbildning till Fartygsbefälexamen klass VIII

Exempel på moment i utbildning till Fartygsbefäl klass VIII:

  • Navigation motsvarande kustskepparintyget
  • VHF
  • HLR och Första hjälpen
  • Radarintyg med praktik
  • Brand och sjösäkerhetsutbildning
  • Livflotteövning

 
Maskinbefälexamen klass VIII

Maskinbefälexamen klass 8  kan vara ett krav för dig som kör yrkesmässigt. På till exempel svenska handelsfartyg och passagerarefartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter krävs det att en eller flera personer med Maskinbefälexamen klass finns i besättningen.

Maskinbefälexamen klass VIII är en kurs som ger dig ger dig relevanta kunskaper i hur en motor fungerar och hur ett mindre fartygs maskineri är uppbyggt.  En kurs i Maskinbefäl klass 8 är nyttigt för både yrkesförare och för personer som kör fritidsbåt.

Maskinbefälexamen klass 8 är en teoretisk utbildning som säkerställer att du har tillräckliga kunskaper om mindre fartygsmaskiners och båtmotorers uppbyggnad, elinstallationer, hantering av brandfarliga ämnen samt fartygsstabilitet, enligt gällande krav som erfordras.

Behörigheten Maskinbefäl klass VIII utfärdas i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter efter godkänd examen och 24 till 48 månader till sjöss, beroende på fartygstyp.

Exempel på delar i utbildning till Maskinbefäl klass VIII:

  • Maskinteknik
  • Ellära
  • Styr- och reglerteknik
  • Drift och underhåll
Jämför kurser
Säkrare kurs med Navigationsgruppen

Kurserna hos Navigationsgruppen har gett Felix Gyllenberg och Dilek Thulinsson ökad säkerhet och mer kunskap om båtliv. 

Läs mer

Övningsfrågor förarintyg

Övningsfrågor inför förarintyget

Testa dina kunskaper inför det kommande teoretiska provet. Gör övningsprovet här »