Visa kurser.se som: Mobil

Fartygs- och Maskinbefälexamen

Gå fartygsbefäl kurs eller ta maskinbefälsexamen 

Fartygsbefälexamen klass 8 och Maskinbefälexamen klass 8 riktar sig främst till yrkesverksamma förare eller blivande yrkesförare. Behörigheten Fartygsbefäl klass VIII och Maskinbefäl klass VIII ger dig b.la. möjligheten att framföra fartyg i kommersiell trafik.

I listan här nedan hittar du aktuella kurser som leder till Fartygsbefälexamen klass VIII och Maskinbefälexamen klass VIII.

Fartygsbefäl klass VIII
Sponsrad Sjöskolan på Beckholmen
         
(91)
9 900 SEK
Stockholm
Vill du fördjupa dina kunskaper eller ska du framföra en båt i kommersiellt syfte? Fartygsbefäl klass VIII är en bred...
Fartygsbefäl för dig som har en färsk kustskeppare
Sjöskolan på Beckholmen
6 900 SEK
Stockholm
Vill du börja köra båt kommersiellt? Fartygsbefäl klass XIII är ett krav för dig som vill framföra en båt över 6...
Fartygsbefäl Klass 8 - distans
Folkuniversitetet i Göteborg
8 950 SEK
Flera orter (2)
En distanskurs för dig som använder mindre fartyg i din yrkesutövning krävs behörighet som Fartygsbefäl klass Vlll....
Fartygsbefäl klass 8
Navigationsgruppen
         
(13)
10 995 SEK
Stockholm
Upplägg:  kursen består av totalt 40 timmar teori och praktik förlagt på antingen en hel vecka måndag-fredag  eller  fyra vardagskvällar...
Fartygsbefäl Klass 8 uppgradering från Kustskeppare
Sjösportskolan
8 470 SEK
Göteborg
Har du redan ett Kustskepparintyg kan du på bara tre dagar uppgradera till Fartygsbefälsexamen klass VIII. Fartygsbefäl Klass VIII ger...
Fartygsbefäl klass 8
Sjösportskolan
         
(6)
11 550 SEK
Göteborg
Fartygsbefälsexamen är ett "behörighetsbevis" (teoretisk examen, ej "behörighet") och innehåller grundläggande men gedigen undervisning i navigation, sjömanskap, sjörätt, VHF/SRC, radar,...
Maskinbefäl klass VIII
Sjöskolan på Beckholmen
         
(16)
3 900 SEK
Stockholm
Maskinbefäl klass VIII är en kurs som ger dig kunskaper i hur en motor fungerar och hur ett mindre fartygs...
Fartygsbefäl klass VIII komplett Diplomutbildning
Medborgarskolan Syd
11 625 SEK
Eslöv
Sjöfartsutbildning - minst klass VIII Utbildningen riktar sig till, och är dessutom ett krav för, dig som framför båt över...
Maskinbefäl Klass 8
Folkuniversitetet i Göteborg
3 500 SEK
Flera orter (2)
Denna distanskurs är för dig som vill få behörigheten att använda mindre fartyg i din yrkesutövning med en maskinstyrka som...
Maskinbefälsexamen klass 8 - Intensiv
Navigationsgruppen
         
(4)
4 995 SEK
Stockholm
Maskinbefäl klass 8 är en yrkesutbildning som behövs för att framföra fartyg kommersiellt med en motorkapacitet över 405 kW (552...
Maskinbefälsexamen klass 8
Sjösportskolan
         
(3)
5 445 SEK
Göteborg
I kursen Maskinbefäl klass VIII lär du dig allt du behöver kunna om båtmotorer. Du kommer själv att kunna avhjälpa...
Fartygsbefälsexamen klass VIII ombord
Marina läroverket
11 000 SEK
Stockholm
    Detta är en kurs för dig som siktar på att jobba som skeppare. Tre dagar av utbildningen sker...
Fartygsbefälexamen Klass VIII
Båtägarskolan
8 500 SEK
Stockholm
Fartygsbefälexamen erfordras för kommersiell trafik till yrkes- eller handelsfartyg med upp till 12 passagerare och med en dräktighet under 20....
Handhavande av snabba fartyg - Intensiv
Navigationsgruppen
         
(5)
14 995 SEK
Stockholm
Om kursen: kursen består av totalt 40 timmar teori förlagt på antingen måndag-torsdag på dagtid, torsdag – söndag på dagtid...
Maskinbefälsexamen klass VIII
Marina läroverket
5 200 SEK
Stockholm
Utbildning för dig som är skeppare på maskinstarka yrkesfartyg eller vill skaffa dig behörighet som maskinist på mindre handelsfartyg. Allt...
Diplomutbildning: Fartygsbefälsexamen Klass VIII
Medborgarskolan Stockholm
2 200 SEK
Stockholm
Fartygsbefälsexamen Klass VIII krävs för kommersiell trafik till yrkes- eller handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20 ton. Det som ingår...
Handhavande snabba fartyg
Marina läroverket
9 950 SEK
Stockholm
Detta är en praktisk utbildning i att köra snabba fartyg under avancerade förhållanden Certifikatet ger dig möjlighet att framföra båtar...
Basic safety training
Marina läroverket
11 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildning i grundläggande säkerhet för sjöpersonal enligt STCW Manila. Utbildningen leder till internationellt utbildningsbevis . All som arbetar inom yrkessjöfarten...
Crowd and crises management (CCM)
Marina läroverket
7 850 SEK
Stockholm
Denna kurs i krishantering och mänskligt beteende. Utbildningen följer STCW och leder till utbildningsbevis som ligger till grund för sökande...
Basic Safety Grundläggande sjösäkerhetsutbildning
Navigationsgruppen
         
(1)
11 450 SEK
Stockholm
Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som krävs för dig som vill arbeta till sjöss i Sverige och internationellt. Utbildningen...
Handhavande snabba fartyg
Sjösportskolan
13 600 SEK
Göteborg
För att få köra snabbare än 35 knop yrkesmässigt krävs ett särskilt utbildningsbevis. Sjösportskolan och Chalmers i samarbete erbjuder en...
 • = Video
Visar 1-21 av 21 träffar
 


Fartygsbefälexamen klass VIII

Fartygsbefälexamen klass 8 är en yrkesexamen. Fartygsbefäl klass VIII är ett krav för dig som ska framföra fartyg i kommersiell trafik, till exempel vid transport av annans gods eller persontransport. Kärnan i utbildning till Fartygsbefäl klass VIII är säkerheten och bygger på att förmedla ett säkerhetstänkande ombord.  Utöver säkerheten för människor och liv tar även Fartygsbefäl klass 8 upp båtens säkerhet, såsom fartygets konstruktion och säkerhetsutrustning.

Fartygsbefälexamen klass 8 Sjöfartsverket utfärdar behörigheter för svenska fartygsbefäl efter godkänd examen och erfarenhet. När du väljer utbildning är det viktigt att arrangören erbjuder en kurs som följer de allmänna råd om utbildning och behörighet för sjöpersonal.  

En kurs i Fartygsbefäl klass VIII ska ge deltagarna möjligheten att nå den kompetens som krävs enligt Sjöfartsverkets föreskrift i behörighetsförordningen. Det kan du uppnå om utbildningen omfattar samtliga moment enligt sjöfartsverkets direktiv för Fartygsbefäl Klass VIII. Här nedan ser du några exempel på moment under en utbildning till Fartygsbefälexamen klass VIII

Exempel på moment i utbildning till Fartygsbefäl klass VIII:

 • Navigation motsvarande kustskepparintyget
 • VHF
 • HLR och Första hjälpen
 • Radarintyg med praktik
 • Brand och sjösäkerhetsutbildning
 • Livflotteövning

 
Maskinbefälexamen klass VIII

Maskinbefälexamen klass 8  kan vara ett krav för dig som kör yrkesmässigt. På till exempel svenska handelsfartyg och passagerarefartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter krävs det att en eller flera personer med Maskinbefälexamen klass finns i besättningen.

Maskinbefälexamen klass VIII är en kurs som ger dig ger dig relevanta kunskaper i hur en motor fungerar och hur ett mindre fartygs maskineri är uppbyggt.  En kurs i Maskinbefäl klass 8 är nyttigt för både yrkesförare och för personer som kör fritidsbåt.

Maskinbefälexamen klass 8 är en teoretisk utbildning som säkerställer att du har tillräckliga kunskaper om mindre fartygsmaskiners och båtmotorers uppbyggnad, elinstallationer, hantering av brandfarliga ämnen samt fartygsstabilitet, enligt gällande krav som erfordras.

Maskinbefälexamen klass 8 Behörigheten Maskinbefäl klass VIII utfärdas i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter efter godkänd examen och 24 till 48 månader till sjöss, beroende på fartygstyp.

Exempel på delar i utbildning till Maskinbefäl klass VIII:

 • Maskinteknik
 • Ellära
 • Styr- och reglerteknik
 • Drift och underhåll