Förarintyg båt

SV Jönköpings Län, i Nässjö
Längd
21 timmar på 7 tillfällen
Pris
2 290 SEK
Längd
21 timmar på 7 tillfällen
Pris
2 290 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt i svenska farvatten i dagsljus och goda siktförhållanden på resor inomskärs samt hur man visar gott sjömanskap.

Kursplanen följer de teoripass som finns i studiematerialet.
Sjökortet
Sjömärken och Sjövägmärken
Navigation
Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
Miljö
Väder och vattenstånd
Sjövägsregler, Sjölagen, Straffbestämmelser

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB).
Kostnad för examination och intygsbok, ca 690 kr tillkommer som betalas direkt till förhörsförättaren.

STUDIEMATERIAL
Kurs & Bäring 16:e uppl, Övningsbok Öst, Övningssjökort Öst 616, Passare, modern Transportör och Nautisk linjal.
Studiematerial beställs av SV och erhålls vid första träffen (kostnad ca 695 kr, faktureras separat). Meddela vid anmälan om du redan har materialet.

UPPLÄGG
Kursen kräver självstudier hemma mellan varje kurstillfälle.

BRA ATT VETA
Välkommen med anmälan så startar vi så snart vi har en grupp på minst fem personer.

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

SV har rätten att ställa in eller flytta fram startdatum om gruppen inte blir full.

FRÅGOR?
Om kursens upplägg, kursledare Urban Petersson, 070-584 90 16, urban.petersson@telia.com
Övriga frågor Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se

SV:s kurser och verksamhet utgår ifrån studiecirkelns pedagogik. I studiecirkeln förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats för grundläggande demokratiska värderingar. Grunden är det egna intresset och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka studiecirkelns inriktning och innehåll.

Veckodag: Måndag
Tid: 18:30-21:00
Ledare: Urban Petersson
Lokal: Bäckgatan 4
SV Jönköpings Län

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter i hela Jönköpings län. Vi samarbetar också med en mängd organisationer och föreningar. På vår hemsida hittar du kurser i flera olika ämnen...

Läs mer och visa alla kurser med SV Jönköpings Län

Highlights