Visa kurser.se som: Mobil

A och O är dramaturgin • Helg-skrivarkurs i Malmö • Dramaturgi och gestaltning i fokus

Veronica Grönte – Författarskolan.se
Längd: 2 dagar
Plats: Malmö
Pris: 2 990 - 3 590 SEK

Info om A och O är dramaturgin • Helg-skrivarkurs i Malmö • Dramaturgi och gestaltning i fokus

Skrivarkursen som håller i längden 

Helgkurs i Lund - Författarskola.seHelgkurs i Malmö
Denna kurs ger dig skrivarkonstens viktigaste verktyg. Du får en unik chans att utveckla ditt skrivande till nästa nivå. Du lär dig se mönster och strukturer och kan därefter utveckla din egen berättarstil. Klassisk berättarteknik med nyslipade verktyg ger dig trygga ramar och tydliga modeller som lockar fram din kreativitet. Kunskapen och det materialet du får med dig från skrivarkursen gör det lätt att fortsätta skriva - förverkliga din dröm.

Trygghet i gruppen
Under mina skrivarkurser kan du som deltagare känna dig trygg. För att komma in i rätt stämning redan från början berättar du inte vad du arbetar med eller varför du valt att anmäla dig till skrivarkursen. Vi använder oss i stället av en alternativ presentation som skapar en lättsam öppning.

Skrivarkurs i Lund - Författarskola.seKravlös atmosfär
När vi inleder på detta sätt blir atmosfären i gruppen kravlös, tillåtande och fri . Det är spännande att lära känna varandra endast genom texterna och textsamtalen. Självklart kan du under våra pauser berätta precis vad du vill för andra kursdeltagare – men möjligheten att få vara lite anonym ända fram till slutet, brukar uppskattas väldigt mycket.

Skrivarkurs med Makete-Metoden ger struktur
MaketeMetoden bygger på dramaturgins principer. Vår författarskola ger dig insikter om berättandets struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Skrivarkursen erbjuder en blandning av korta föreläsningspass, diskussioner och övningar som hjälper dig att komma framåt i ditt skrivande. Allt sker på ett lekfullt och lättsamt sätt. 
Utan krav eller prestationsångest! Kursen är även mycket lämplig för dig som skriver självbiografiskt - dramaturgin fungerar som ett sorteringsverktyg för materialet.

Lär dig skriva under en helg i Lund - Författarskola.seGrundkurs i skrivandets hantverk
Skrivarkursen uppskattas av både nybörjare och erfarna skribenter. Klassisk berättarteknik med nyslipande verktyg lockar fram, medvetandegör och utvecklar vars och ens inneboende talang. Korta föreläsningspass varvas med lättillgängliga skrivövningar.

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten. Parallellt med övningar kring struktur, karaktärer och gestaltning, flödesskriver vi till inspiration av bild- och symbolkort. Textsamtal, parvis och i smågrupper, lyfter både text och författare. Vi bekantar oss en aning med enneagrammet som ger oss en vink om hur en väl sammansatt och trovärdig huvudkaraktär kan skapas.

Målgrupp

Denna skrivarkurs är uppskattad av både nybörjare och erfarna skribenter.

Kursen är till för dig som söker kunskap och praktiska verktyg för att kunna strukturera och gestalta din berättelse på ett sätt som berör läsaren. 

Kursen vänder sig till för dig som vill få nyckeln till berättelsens ”hemliga” rum och framgångsrikt börja använda dramaturgin i ditt skrivande. Kursen riktar sig både till dig som redan har ett skrivprojekt på gång och till dig som vill börja skriva.

Video

Författarskola.se på Bokmässan.

Sagt om skrivarkursen:

Jag har gått på ett antal skrivarkurser de senaste åren; sommarkurser, helgkurser, kvällskurser hos olika studieförbund, fokhögskolor m fl och nästan allt har varit givande och kul. Man behöver lufta sitt skrivande, utsätta sina texter för andras lyssnande eller läsande samtidigt som man får del av deras alster att analysera och fundera över. Därför tänker jag fortsätta att delta i kurser, träffa nya människor, få nya intryck.

Hos Veronica har jag gått grundkurs två år i rad (!) och eftersom jag upplevt detta som spännande, intressant och roligt hoppas jag kunna få in en fortsättningskurs i min kalender år 2012. Grundkursen har givit mig tydliga verktyg som jag inte fått tidigare. Jag behöver mer struktur när jag skriver, hitta den röda tråden, lära känna mina karaktärer, få veta vad som är möjligt/omöjligt för dem att göra eller utsättas för. Ibland (ganska ofta...) skriver jag en text först och kan sedan gå igenom den, använda mina Maketescheman för karaktärer och berättarstruktur för att fundera över gestaltning, röd tråd, karaktärer och problemlösning utifrån vad jag lärt mig av Veronica. Jag ser fram emot att få vara med om en fortsatt resa tillsammans med Veronica som en suverän ledsagare!

/ Maj Mod, Ekonom

- I mitt eget skrivprojekt har jag nu insett att det saknades en röd tråd, att jag inte hade klargjort ett tydligt mål. Det spretade alldeles för mycket och kanske för att det jag skriver är självbiografiskt låg en stor del av problemet i att jag ville berätta om ALLT. Kursen fick mig att förstå att jag kan dela upp berättelsen i flera olika projekt, för att på så sätt lättare behålla riktningen mot målet. Nu vet jag vad jag ska fokusera på och de episoder som ska tas med måste ha en koppling till det budskap jag vill förmedla.

Det var inte förrän jag kom hem efter kursen som jag insåg att jag faktiskt inte visste vad jag ville ha sagt med min berättelse. Inte förrän jag tog mig tid att verkligen skapa ett bokskelett. Nu har dimman skingrats och projektet känns nytt och spännande igen. En synnerligen inspirerande kurs som innehöll allt jag behövde veta för att komma vidare.

/ Tina Sundholm, Sjuksköterska

Tid och plats

Tider
Lördag kl 09.30 - 17.30
Söndag kl 09.30 - 16.00

Plats
Kursen hålls centralt i Malmö.

Kostnader

Boka-tidigt-pris: 2 990 kr (inkl. moms) 
Pris: 3 590 kr (inkl. moms) 

Kaffe samt dokumentation ingår.

Kursens ledare

Jag heter Veronica Grönte och är författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur 2002).

Sedan 1993 har jag ägnat mig åt att försöka förklara de dramaturgiska sambanden. Mina egna modeller, symboler, grafer och övningar har visat sig skapa insikter hos mina kursdeltagare och lett deras skrivutveckling framåt. 

Sedan 1997 har jag inbjudit till både skrivarkurser för allmänheten och fortbildningsprocesser för pedagoger i grund- och gymnasieskolan. Sedan ett antal år tillbaka möter jag även grundskoleelever med mina skrivarverkstäder inom ramen för "Skapande skola".

Oavsett målgrupp får jag ständigt höra att min metodik är verkningsfull, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan tillför nya insikter och tankemönster. 

Mitt företag heter Divendo - Kreativ undervisning och jag arbetar sedan många år heltid med min mission, att var och en som önskar utveckla sitt skrivande ska få de verktyg som behövs för att lyckas.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om A och O är dramaturgin • Helg-skrivarkurs i Malmö • Dramaturgi och gestaltning i fokus.

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Veronica Grönte – Författarskolan.se

Välkommen till Författarskolan.se

Få bästa starten på ditt skrivprojekt hos Författarskolan.se 

Författarskola.se ger dig verktyg för att få bästa starten på ditt skrivprojekt. Under skrivarkurserna tar jag hjälp av mina egna symboler, grafer och min röda tråd för att förklara hur en berättelse är uppbyggd, alltså hur berättandets grammatik ser ut. Vi analyserar...


Läs mer och visa alla kurser med Veronica Grönte – Författarskolan.se

Recensioner för kursen

          (5)
Annika Davidsson, avdelningschef, Kristianstad   |   2017-03-28
Jag är mycket nöjd med innehållet och de verktyg jag fått. Känner inspiration och lust att utveckla både min huvudkaraktär och fler karaktärer. Jag har lärt känna Claes (min huvudkaraktär) och jag undrar vad han ska hitta på och hur det ska gå för honom. Nu vill jag skriva mer. Annika Davidsson, avdelningschef, Kristianstad
          (5)
Malin Hofflander, verksamhetskonsult och Teknol...   |   2017-03-28
Mycket intressanta dagar som gett en bra inblick i dramaturgi och uppbyggnad/struktur för berättandet. För mig är just strukturen det jag saknat. Även gestaltning och att använda sig av foto/filmsekvens i tanken är superbra. Allt material och upplägg är mycket bra. Malin Hofflander, verksamhetskonsult och Teknologie doktor, Sölvesborg
          (5)
Linda Nilsson, 1-7 lärare sv/so, Internationell...   |   2017-03-28
Huvudet är nu, efter kursen, fullt med bra saker. Vill prova på mig själv och tillsammans med mina elever. Jag har blivit mycket inspirerad och känner att detta är kul. Jag vill dela med mig av mina nya kunskaper. Varning, elever - här kommer jag!!! • • • Enneagrammet är spännande och en god hjälp för att skapa karaktärer. • • • Rolig och trevli...
Visa hela