Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Mer om ashtangayoga

I ashtangayoga ska man genom yogaövning, medveten andning, koncentration och fokuserad blick utvecka en bra kroppskontroll, sinneskontroll och en medvetenhet om sitt inre. Ashtangayogan ger ökad hälsa, muskelstyrka och livskraft och är en väldigt populär yogaform.

När man i ashtangayogan kombinerar andning med olika ställningar och drar samman olika muskler, värms hela kroppen upp vilket gör det behagligt att stecha ut kroppen. Svettningarna och värmen sätter igång en reningsprocess där de inre organen, hjärnan, musklerna, nervsystemet och och sinnena deltar.

Inom ashtanga yogan finns det tre olika serier. Den första seroen renar kroppen. Den andra renar nervsystemet genom att öppna energikanalerna. Den sista serien förutsätter en högre grad av flexibilitet. Nivåerna ska var och en fullföljas innan man går vidare. Men varje ställning bygger man upp och förbereds med den balans och styrka som krävs för att fortsätta med nästa ställning och serie.

Några av de positiva effekterna som ashtanga yoga ger är bland annat: fastare muskler, en energisk känsla, en ungdomligare och friskare kropp, minskad risk för skador, förbättrat immunförsvar och förbättrad syreupptagningsförmåga.

Jämför kurser