Barnyoga

Glädje, lek och avslappning

Barnyoga handlar om att leka, må bra och ha kul. En enklare yoga med fokus på rörelse, andning och avslappning. Yoga för barn hjälper till att stressa ner och släppa på spänningar och stimulerar samtidigt lekfullhet och nyfikenhet.
Visar 1-4 av 4 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-4 av 4 träffar

Yoga är en träningsform för både kropp, själ och sinne som blivit mer och mer populär de senaste åren. Inom yogan kombinerar man fysiska övningar med andningstekniker och meditation för att främja både hälsa och välbefinnande och för att stilla sinnet och släppa spänningar i kroppen.

Barnyoga skiljer sig en del från den yoga som vuxna utför. Inom barnyoga fokuserar man på att skapa en rolig och interaktiv miljö där barnen får utforska rörelse, avslappning och koncentration genom olika lekfulla metoder där målet är att skapa en prestationsfri stund för barnen.

Vad får man göra under en kurs i barnyoga?

När du anmäler ditt barn till en kurs i barnyoga kommer de att introduceras till olika yogaövningar anpassade efter deras ålder och förmågor. Det kan till exempel vara övningar som innehåller kombinationer av stående, sittande och liggande positioner som i sin tur främjar styrka, flexibilitet och balans. I de flesta kurser får barnen också lära sig enkla andningstekniker och mindfulnessövningar.

Det är också vanligt att man blandar in musik och fantasi i övningarna. Det kan till exempel vara att barnen ska likna ett djur eller en figur som de lätt kan känna igen. Det kan också vara en yoga- eller meditationssaga som barnen ska följa eller vara med och skapa tillsammans. 

Fördelar med barnyoga

Det finns många fördelar med barnyoga, både när det kommer till barnens välbefinnande och utveckling. Barnyoga främjar en positiv självbild och hjälper barn att utveckla sina fysiska, mentala och emotionella förmågor. Några av de främsta fördelarna med barnyoga är:

Förbättrad fysisk hälsa
Yogaövningar kan hjälpa till att stärka barnens kroppar och förbättra både flexibilitet, balans och koordination.

Stresshantering
Genom att lära sig andningstekniker och avslappningstekniker kan barn tidigt lära sig att hantera stress och ångest. Det kan leda till att barnet lättare kan varva ner och uppleva mindre oro.

Ökad koncentrationsförmåga
Genom olika övningar inom barnyogan lär sig barn att öva på fokus och närvaro, vilket i sin tur kan leda till ökad koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Detta kan i förlängningen ha en positiv effekt på deras skolprestationer och lärande.

Ökad självkännedom och kroppskontroll
Barnyoga uppmuntrar barn att lyssna på sin kropp och att vara medvetna om sina känslor. Många av övningarna inom barnyoga stärker också barnens motoriska färdigheter vilket ger dem både ökad kroppskontakt och kroppskontroll.

Vem kan gå en kurs i barnyoga?

Kurser i barnyoga finns för barn i flera olika åldrar. I de flesta kurser anpassas aktiviteterna till gruppens ålder men också till barnens individuella behov och förmågor. I kurser för lite yngre barn är det vanligt att du som vuxen får vara med och göra yogaövningar tillsammans med barnet. I kurser för lite äldre barn är barnen mer självständiga och får även jobba mycket med att samarbeta med de andra barnen i gruppen.

Jämför kurser