Visar 1-20 av 38 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-20 av 38 träffar
1
2

Vad gör en tolk?

Tolkyrket kan skilja sig åt, mer än du kanske tror. Det kan nämligen delas upp i olika kategorier. Du kan exempelvis utbildas till kontakttolk, konferenstolk eller tolk för döva och hörselskadade. Att vara kontakttolk innebär att du tolkar mellan enskilda individer, medan en konferenstolk kan tolka vid internationella möten eller andra större sammankomster. Om du utbildas till tolk för döva eller teckenspråkstolk tolkar du åt en eller flera hörselskadade personer i situationer där talat språk inte är möjligt.

Vem ska utbilda sig till tolk?

Tycker du om att jobba med människor? Har du även lätt för språk? Då skulle du kunna passa som tolk. Är du också intresserad av juridik eller sjukvård? Toppen! Inom rätten och sjukvården finns nämligen ett stort behov av utbildade tolkar.

Varför ska jag gå en tolkningskurs?

Kammarkollegiet eftersöker fler auktoriserade tolkar för att möta samhällets stigande behov. Varför kompetenta tolkar behövs förklarar de såhär:

Att en läkare och en patient förstår varandra. Eller att en advokat och en åtalad kan kommunicera. Det är grundläggande för rättssäkerheten i vårt demokratiska samhälle. Därför behövs kvalificerade tolkar som ser till att information mellan myndigheter och privatpersoner förs över på ett tillförlitligt sätt.” – Kammarkollegiet.

Om du vill vara den hjälpande, tillförlitliga handen kan en tolkutbildning vara rätt för dig.

Vilken tolkutbildning ska jag välja?

Det finns flera olika typer av tolkkurser. Flera är grundläggande och riktar sig till dig som är nybörjare. Men det finns också utbildningar för dig som redan arbetar som tolk, och vill styrka dina kunskaper. Nedan listar vi några vanliga inriktningar som finns inom tolkyrket.

Kontakttolk

Som kontakttolk tolkar du mellan individer och myndigheter. Det kan exempelvis vara på sjukhus, hos polisen, i domstol eller på socialkontor. Som kontakttolk kan du arbeta med exempelvis rättstolkning eller asyltolkning.

Rättstolkning

Att jobba med rättstolkning innebär att du arbetar som kontakttolk inom domstolen. För att jobba som rättstolk behöver du, utöver att vara grundutbildad tolk, gå en vidareutbildning. I denna brukar man gå igenom bland annat rättsprocessen från brott till straff, straffens principer och allmän terminologi inom rättsväsendet.  

Migrations- och asyltolkning

Som asyltolk kan du exempelvis hjälpa migranter på flyktinganläggningar eller vid asylsamtal med polisen. Om du vill jobba som migrations- och asyltolk är det bra att ha en validerande utbildning i ryggen.

Auktorisera dig som tolk med Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT)

Kammarkollegiet har ett yrkesprov för dig som tolk. Det kallas Auktorisationsprovet för Tolkar och fungerar som bevis på att du har goda kunskaper som tolk, och är rätt person för yrket. En preparandkurs för auktorisationsprovet passar för dig som redan arbetar som tolk och har genomgått någon slags grundutbildning. Provet är öppet för alla, men är speciellt riktat till dig som är både utbildad och erfaren tolk.

Exempel på innehåll i en tolkutbildning:

 • Språkhandledarens roll
 • Terminologi
 • Rollspel
 • Migrationstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Medicin
 • Realia
 • Språkfärdigheter i svenska
 • Juridik för tolkar
 • Tolksed
 • Samhällskunskap
 • Tolkningsteknik
Jämför kurser