Europaskalan
14 jul 2023

Europaskalans språknivåer – vilken nivå vill du nå? 

Att lära sig ett språk fullt ut tar tid. Ett hett tips från oss på kurser.se är såklart att gå en språkkurs för att få en bra start på språkinlärningen. Många kursarrangörer använder Europaskalan för att visa vilken nivå du bör ligga på för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Europaskalan för språk är skala med flera språknivåer för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå du befinner dig på. Nivåerna representerar de kunskaper du bör ha efter avslutad kurs, alltså inte dina språkkunskaper i utgångsläget. Känner du igen dig på en nivå ska du gå den kurs som följer för att utvecklas.

Europaskalan, eller CEFR-skalan som den också heter, är utformad av Europarådet som en gemensam referensram för kunskapsnivån inom främmande språk. Skalan har sex olika kunskapsnivåer; A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Den högsta nivån är C2 som representerar språkkunskaperna hos en som talar språket flytande medan A1 är nivån för den som är nybörjare. Varje nivå utgår från fem kategorier: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftliga färdigheter. Varje nivå på skalan har kriterier som måste uppfyllas för varje kategori.

Europaskalans olika nivåer

Här följer en förenklad sammanfattning av de olika nivåerna så att du kan få en uppfattning om var du befinner dig på skalan.

A1
Du förstår enkla ord och fraser, kan ställa och besvara enkla frågor och skriva korta, enkla meningar.

A2
Du fungerar i mycket korta sociala samtal men har svårt att själv hålla dem vid liv. Du kan skriva korta, enkla meddelanden och anteckningar.

B1
Du förstår radio- och tv-program om språket talas långsamt och tydligt. Du fungerar i de flesta situationer vid resor i länder där språket talas. Du kan skriva enkel, sammanhängande text.

B2
Du förstår de flesta filmer där det talas standardspråk. Du kan aktivt ta del i diskussioner om ämnen du känner till och förklara och försvara dina åsikter. Du kan skriva klar och detaljerad text inom dina intresseområden.

C1
Du förstår tv-program och filmer samt långa faktatexter utan alltför stor ansträngning. Muntligt uttrycker du dig flytande och spontant. Du kan uttrycka dig skriftligt i klar strukturerad text.

C2
Du förstår tal i högt tempo och kan utan ansträngning ta del av vilka diskussioner som helst. Du kan läsa praktisk taget allt skrivet språk och skriver själv klar och flytande text.

Hela skalan hittar du här 

Vad används Europaskalan till?

Europaskalans nivåer syns oftast som benämning på språkkurser men används även vid andra tillfällen än när du ska veta vilken kurs du ska gå. Till exempel kan språkskalan användas  i arbetsbeskrivningar för att beskriva vilken språknivå som krävs för anställningen. Även utbildningar utomlands kan vilja att du specificerar vilken nivå du befinner dig på i din ansökan. 

Ett språktest enligt Europaskalan kan också vara kul att göra innan du går en kurs eller besöker ett land och sedan jämföra ditt resultatet efter en period och se hur du har utvecklats. Europaskalan visar också vad du kan ha för förväntningar på en kurs och för att du ska kunna se hur mycket du kan lita på din egen förmåga.

Att göra ett språktest

Många kursarrangörer som håller språkkurser har egna test som du kan göra för att få reda på vilken språknivå du befinner dig på. Språktesten är utförliga och innehåller flera moment för att se vilken nivå du ligger på inom de olika kategorierna. Delar av språktesten kan vara frågor där du själv ska värdera dina kunskaper, till exempel:

A1 – Skriftliga färdigheter
Kan du skriva om dig själv och andra med mycket enkla meningar?

B2 – Läsförståelse
Kan du snabbt hitta specifk information i praktiskt taget alla allmänna texter?

C1 – Muntlig kommunikation 
Kan du argumentera spontant, tydligt och strukturerat för att förklara din ståndpunkt inom ett visst ämne?

I många test finns även frågor där dina språkkunskaper testas mer konkret med frågor på språket som du får svara på och välja det svarsalternativ som svarar bäst på frågan. Här följer några exempel på frågor du kan stöta på när du gör ett språktest i engelska: 

A1
Today is Monday. Tomorrow is___?

 • Sunday
 • Tuesday
 • Friday
 • Thursday

A2
Jacob: Good day Lisa, do you want a cigarette?
Lisa: No thanks, I ___ smoked since March.

 • still don´t
 • haven’t
 • already
 • again

B1
How long have you worked here?

 • I am working here 10 years.
 • I have worked here for 10 years.
 • I worked here 10 years ago.
 • I worked here 10 years.

B2
The minister said he did not ___ to be implicated in the bribery scandal.

 • would
 • like
 • want
 • will

C1
Federal, provincial, and First Nations leaders are promising to work together to tackle Alberta's dismal dropout rates for aboriginal youth as part of a new agreement to help native students succeed in school.

Which of the following formulations are wrong:

 • Native students agree to help federal, provincial, and First Nations leaders succeed at school.
 • All levels of government and leaders for native people in Alberta will work together to help aboriginal students succeed.
 • The federal, provincial, and First Nations leaders will fight to improve the terrible dropout rates of the native population in Alberta.
 • A new agreement made by federal, state, and First Nations leaders will help native students succeed in school.

Lycka till med dina språkstudier!

Senast uppdaterad: 14 jul 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-03-04

Få ett försprång genom att gå en intensivkurs

Det finns många fördelar att gå en intensivkurs för dig som snabbare vill lära dig något nytt. Upplägget består ofta av fler kurstillfällen under en kortare period och passar dig som kan avsätta tid för studier flera dagar i veckan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-06-27

Roliga saker att göra tillsammans – 7 kurstips

Har du slut på inspiration om vad du kan hitta på med vännerna, familjen eller din partner? Ta vidare era intressen eller upptäck ett helt nytt på en kurs du kan gå tillsammans med någon annan!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-28

Skaffa höns – allt du behöver veta

Funderar du på att skaffa höns? Inte konstigt! Hönsintresset växer som aldrig förr och det är både ekosmart och roligt. Vi guidar dig så du får koll på allt du behöver veta för att skaffa höns! 

Läs mer
Glöm inte bort din fritid
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så ser vi till att påminna dig. Få kurstips och inspiration direkt i mejlinkorgen ☀️