Visa kurser.se som: Mobil

Certifierad Tolk

Academy Online
Kursinformation
Distans
Valfri studietakt men om heltid ca 12 veckor
När du vill
Sista anmälan: Alltid öppet
17 200 SEK inkl. moms
Heltid/deltid

Kursbeskrivning

Utbilda dig till tolk

Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt, omväxlande och spännande arbete. Det är inte bara de internationella kontakterna länderna emellan som kräver medverkan av tolkar. I många länder har också det internationella inslaget ökat påfallande genom invandring och flyktingströmmar. I Sverige finns ett stort behov av utbildade kontakttolkar som överbygger språkbarriärer mellan myndigheter och enskilda personer.

Yrket ställer höga krav på språklig kompetens och på ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området. Den som vill fungera yrkesmässigt som kontakttolk måste med andra ord ha goda kunskaper inte bara i svenska och i tolkspråket utan också om de områden där tolkning behövs.

Av naturliga skäl har behovet av tolkservice varit mest framträdande inom sjukvården, inom socialförsäkringsområdet, i arbetslivet, inom rättsväsendet inklusive migrationsområdet samt inom hela det sociala fältet.

KURSPLAN
Utbildningen motsvarar 12 veckors heltidsstudier och består av fem moduler. Deltagaren i utbildningen skall efter föreläsningarna genomföra övningsprov med flervalsfrågor och därmed kontrollera att kunskapen inhämtats. Under utbildningens gång skall kursdeltagaren självständigt genomföra 7 inlämningsuppgifter. Svaren rättas och kommenteras individuellt.

Inlämningsuppgifterna utgör en del av examinationen. Efter varje avslutad modul görs också prov.

Examination sker genom godkänt resultat på de sju obligatoriska inlämningsuppgifterna samt genom godkända provresultat och tentamen.

Utbildningen består av följande moduler:
1. Tolkkunskap introduktion
2. Samhällskunskap för tolkar
3. Sjukvårdstolkning
4. Juridik för tolkar
5. Migrationskunskap för tolkar

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL TOLK INNEBÄR ATT:
- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN
Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Tolkkunskap introduktion

• Vad är tolkning
• Yrkeskompetens
• Tolketik
• Tolkningsteknik
• Övningsuppgifter
• Kontakttolkning
• Konferenstolkning
• Inlämningsuppgift 1
• Prov 1

Samhällskunskap för tolkar

• Det svenska samhället
• Offentlig förvaltning
• Individen och samhället
• Människor och samlevnad
• Boendeformer
• Försäkringar
• Trafik och fordon
• Socialtjänst
• Funktionsnedsättning
• Utbildning
• Arbetsmarknad
• Anställning
• Skatter och avgifter
• Pensionssystem
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift 2
• Prov 2

Sjukvårdstolkning

• Medicinsk vetenskap
• Cellen och vävnader
• Organ och organsystem
• Tumörsjukdomar
• Huden och hudens sjukdomar
• Nervsystemet
• Nervsystemets sjukdomar
• Våra sinnen
• Sjukdomar i ögat
• Sjukdomar i öron
• Sjukdomar i näsa och hals
• Allergier
• Övningsuppgifter
• Endokrina systemet
• Endokrina sjukdomar
• Skelettet
• Musklerna
• Sjukdomar i rörelseorganen
• Cirkulationen
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Blodet och blodsjukdomar
• Inlämningsuppgift 3
• Lymfatiska systemet
• Andningen
• Andnings organens sjukdomar
• Matspjälkningen
• Sjukdomar i mage och tarm
• Njurarna och urinvägarna
• Sjukdomar i njurar och urinvägar
• Fortplantningen
• Människans åldrar
• Psykiska störningar och sjukdomar
• Inlämningsuppgift 4
• Infektioner och smittspridning
• Läkemedel
• Första hjälpen och insatser
• Prov 3

Juridik för tolkar

• Vad är juridik
• Våra fri- och rättigheter
• Den offentliga förvaltningen
• Familjerätt
• Arvsrätt
• Förmögenhetsrätt och avtalsrätt
• Associationsrätt
• Fastighetsrätt
• Övningsuppgifter
• Rättsväsendet
• Processrätt
• Inlämningsuppgift 5
• Tvistemål
• Allmän förvaltningsmål
• Speciell förvaltningsmål
• Brottmål
• Brott
• Straff och andra brottspåföljder
• Straffprocessen
• Tolkning i domstol
• Olika juridiska situationer
• Inlämningsuppgift 6
• Prov 4

Migrationskunskap för tolkar

• Migration
• Migrationsverket
• Migrationsdomstolar
• Asyl och statusförklaring
• Barnets rättigheter i asylprocessen
• Handlingar av olika slag
• Tillståndsärenden
• Övningsuppgifter
• Beslut enligt utlänningslagen
• Lagar inom migrationsområdet
• Mottagande och migration
• Svenskt medborgarskap
• Inlämningsuppgift 7
• Prov 5
• Tentamen

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info(at)academyonline.se


Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Kursintyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Tolk.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Tolk är 17 200 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3440 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1558 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Certifierad Tolk.

Academy Online

Välkommen till Academy Online!

Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Academy Online erbjuder idag ett 100-tal digitala yrkesutbildningar samt längre och kortare kurser. Detta är ett modernt sätt att studera där du avgör när du vill studera, var du villbefinna...


Läs mer och visa alla kurser med Academy Online

Kontaktuppgifter till Academy Online

Academy Online


Tel: 0775-544 000 vx

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Certifierad Tolk!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 151 recensioner.
Läs recensioner
Intresseanmälan

För att få mer information om Certifierad Tolk, fyll i följande uppgifter: