Seglarintyg – vad, hur och varför

Drömmer du om hissade segel en solig dag ute på djupblåa hav? Oavsett om du är nybörjare eller har seglat förut kan du ha nytta av ett seglarintyg. Vi har samlat det du behöver veta.

Drömmer du om hissade segel en solig dag ute på djupblåa hav? Oavsett om du är nybörjare eller har seglat förut kan du ha nytta av ett seglarintyg och vi på kurser.se har samlat det du behöver veta. 

Ett seglarintyg är kort och gott ett bevis på att du klarar av att hantera en segelbåt och att du har den teoretiska kunskapen och de praktiska färdigheterna som krävs för att framföra en segelbåt. Du kan ta tre olika seglarintyg på tre nivåer, seglarintyg 1-3. Kunskapskraven ökar från grundläggande seglingsteori och manövrering i intyg 1 upp till avancerad segling i intyg 3. 

På nivå 1 lär du dig det mest grundläggande inom segling, på nivå 2 får du möjlighet att fördjupa och praktiskt testa dina kunskaper. Nivå 3 är den mest avancerade nivån, efter kursen ska du känna dig helt säker på seglingens alla delar. 

Seglarintyg 1:

 • Segelbåtens delar och utrustning / funktioner
 • Grunderna i seglingsteori
 • Hissa, ta ner, reva, byta och beslå segel 
 • Hitta vindögat, lova, falla, slag och gippar
 • Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns
 • Tilläggning mot boj och vid brygga samt i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler – teori och praktik
 • De vanligaste knoparna och deras användning
 • Sjösäkerhet ombord, “Man-över-bord” i teori och praktik
 • Vädrets betydelse för sjösäkerhet
 • Navigation: Praktisk och teoretisk skärgårdsnavigation

Seglarintyg 2:

 • Repetition av benämningar och funktion
 • Praktisk och teoretisk skärgårdsnavigation
 • Genomgång av säkerhetsdetaljer och utrustning
 • Seglingsteori och segeltrimning
 • Kryss, slag och gippteknik
 • Revning av storsegel och försegelbyte under gång 
 • Manövrering i trånga lägen
 • Tilläggning i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler i teori och praktik
 • Sjömanskap, förtöjning, ankring
 • Säkerhet ombord, “Man-över-bord” – träning

Seglarintyg 3:

 • Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning inklusive säkerhetsutrustning
 • Riggtrimning
 • Fördjupad seglingsteori
 • Revning och segelskifte under gång i skiftande väder
 • Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning
 • Mörkersegling
 • Utomskärssegling
 • Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori
 • ”Man-över-bord” – träning
 • Vind- och väderkunskap med avseende på vägval
 • Materialvård

Varför ska man ha seglarintyg? 

Om du planerar att ge dig ut på havet med ett fritidsfartyg finns det inga officiella krav på körkort eller intyg. Men fordonet får inte vara längre än tolv meter eller bredare än fyra meter om du inte har ett förarintyg. För att få framföra en större båt (längre än tolv meter och bredare än fyra) i Sverige behöver du först ha ett förarintyg för båt och efter det även ett så kallat kustskepparintyg. Kustskepparintyget kan ses som en vidareutbildning och baseras på de teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap som behövs för att framföra en större båt i olika förhållanden. 

Förarintyg för båt 


Vill du ge dig ut till havs på en segelbåt behöver du såklart ändå ha kunskaper kring hur man faktiskt framför en segelbåt och det kan du lära dig på en seglarkurs. 

Hur får man seglarintyg?

Det finns olika kurser du kan gå för att få ditt seglarintyg. Så fort du fått ditt seglarintyg 1 är du redo att gå vidare för att ta seglarintyg 2 och 3. Många väljer att gå en seglarskola för att lära sig segla och samtidigt få seglarintygen. Seglarskolorna erbjuder oftast möjligheten att få seglarintyg efter avslutad kurs. Det ger dig breda möjligheter att fortsätta segla på egen hand, på allt från nybörjarnivå upp till avancerad nivå. 

Många kurser ges över exempelvis fyra–fem dagar där du tillsammans med övriga deltagare övernattar på båten med full logi. Tillsammans seglar ni om dagarna och avslutar oftast med trevliga middagar på kvällarna i naturnära miljöer. Du kan även välja en kurs utomlands där du tillsammans med en grupp åker ner till värmen och lär er att segla på kristallklara vatten.

Seglarintyget får du efter examination som ordnas via en för NFB (nämnden för båtlivsutbildning) auktoriserad förhörsförrättare. 

Vad kostar ett seglarintyg? 

Kostnaden för själva seglarintyget är 350 kronor och betalas direkt till förrättaren. Priset för en seglarkurs varierar men ligger vanligtvis mellan 4 500 och 9 000 kronor. Väljer du till exempel att gå en kurs utomlands kan priset vara högre. 

Är du redo att ta dina seglarintyg? Hitta din kurs här!

Källor: Nämnden för båtlivsutbildning & Transportstyrelsen

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på kurser.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera fler att lära sig något nytt på fritiden. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. På fritiden gillar hon att sticka och hon har själv gått på flera drejkurser. Om hon fick välja att gå en kurs hade hon valt en matlagningskurs. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på kurser.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera fler att lära sig något nytt på fritiden. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. På fritiden gillar hon att sticka och hon har själv gått på flera drejkurser. Om hon fick välja att gå en kurs hade hon valt en matlagningskurs.

Annonser