Inköpare

Distanslära
Kursinformation
Distans
1 termin
Löpande starter
21 000 SEK Momsfri
Inköpare

Kursbeskrivning

Bli operativ inköpare

Distansutbildning Inköpare är en heltäckande och aktuell utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta som inköpare, antingen på ett företag eller på en organisation.

Du får lära dig hela inköpsprocessen och dess olika fokus och strategier så som förutsättningarna för en inköpare, hur man arbetar som inköpare, genomför en inköpsprocess och hanterar leverantörer.

I utbildningen ingår förinspelade föreläsningar, specialanpassat kursmaterial, reflektionsuppgifter och vägledning av vår ämnesexpert och lärare Lennart.

Detta ingår

Studietid som motsvarar en termin och tillgång till utbildningen i två år.

 •   Inspelade föreläsningar
 •   Digital litteratur
 •   Reflektionsövningar
 •   Diplom

 Ämnesexpert: 

Förinspelade föreläsningar med aktuella kunskaper.

 Pedagogiska lärare: 

Pedagogisk vägledning av yrkeshögskolelärare med kunskaper inom ämnet.

 Videoföreläsningar

Titta på 14 förinspelade föreläsningar av högsta kvalitet som kan ses både på datorn och mobilen så många gånger du behöver. 

 Reflektionsövningar

Reflektionsövningar 

Reflektionsövningar av de olika blocken för att kunna säkerställa din kunskapsnivå.

 Diskutera med andra

Diskutera och ta hjälp av dina tillgängliga kurskamrater.


Kursledare

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen har lång erfarenhet som lärare inom inköp och upphandling. Han har dessutom mångårig erfarenhet av att verka i både inköpsrådgivande och inköpsutförande yrkesroller, och har arbetat under stora delar av sitt yrkesliv som både anställd inköpare/upphandlare och som inköpskonsult.  

Han har tidigare varit inköpsdirektör vid Försvarets materielverk och därefter som inköpskonsult upphandlat bland annat  IT-tjänster, medicinsk utrustning, tunnelbanetåg och regionaltåg. Lennart är i grunden civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt har därtill utbildning i affärsjuridik, företagsekonomi, pedagogik och förhandlingsteknik.

Lennart gillar lärarrollen och strävar alltid efter att kunskapsskillnaden mellan vad som lärs ut och vad studiedeltagaren tar in, ska bli så liten som möjligt. Han är sedan lång tid en populär och efterfrågad föreläsare på seminarier och kurser inom sitt fackområde inom såväl företagsvärlden som inom offentlig sektor.

Lennart kommer, till dig som väljer denna utbildning, att dela med sig av sin
både breda och djupa kunskap och mångåriga erfarenhet av inköpsprocessen och dess genomförande från behovsanalysen till och med inköpsavtalet vid upphandling av såväl varor som tjänster.

Intresseanmälan

Intresserad av Inköpare och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

Distanslära

digital redovisningsekonom

Distanslära - För dig som är i behov av kompetensutveckling för att konkurrera på dagens arbetsmarknad.

Distanslära erbjuder en unik utbildningsform genom att förenaämnesexperter, utbildade lärare och teknik. Genom dagens teknik erbjuder vi flexibilitet, lättillgängliga föreläsningar med auto-transkribering och digital litteratur för att kunna studera var som helst, när som helst.  Distanslära strävar alltid efter att...


Läs mer och visa alla kurser med Distanslära

Kursinnehåll

Kursplan - Operativ inköpare

Block 1 Introduktion till inköp

 • Introduktion till yrkesrollen
 • Former för inköp
 • Behovsanalys/Förstudie

Block 2 Grunder för inköp

 • Affärsmässighet och konkurrens
 • Allmänna leveransvillkor/Standardvillkor
 • Branschvillkor
 • Inköpssekretess
 • Korruptionsrisker

Block 3 Planering och förberedelser för inköp

 • Inköpsstrategin
 • Inköpsplanen
 • Hållbarhetsfrågor
 • Ramavtal och avrop

Block 4 Inköpsprocessen

 • Tre olika inköpsformer
 • Kostymköpet som ett produktinköp
 • Kostymköpet som ett utförandeköp
 • Kostymköpet som ett funktionsköp
 • Inköpsprocessen som helhet
 • Speciellt om funktionsköp
 • Förhållningssätt

Block 5 Leverantörsbedömningen

 • Kartläggning av leverantörsmarknaden
 • Informationskällor
 • Metoder för värdering av leverantörsföretag
 • Några intressanta frågor att söka svar på
 • Riskbedömning

Block 6 Förfrågningsunderlaget

 • Förfrågningsunderlagets syften
 • Förfrågningsunderlagets övergripande struktur
 • Kravspecifikationen – Uppdragsspecifikationen
 • Funktionell eller teknisk specifikation
 • Verksamhetsåtagande
 • Tidsplaner
 • Stöd vid drift och underhåll
 • Kommersiella villkor i avtalet
 • Administrativa bestämmelser för inköpet
 • Kravspecifikationen
 • Några generella råd vid kravutformning
 • Funktionella krav
 • Utförandekrav
 • Indelning av kraven i kravområden
 • Samverkan vid kravspecificering
 • Att sträva efter

Block 7 Utvärdering av anbud

 • Grovgallring
 • Anbudsutvärdering 1
 • Nollställning av anbud
 • Anbudsutvärdering 2
 • Anbudsutvärdering 3
 • Kriterier för anbudsutvärdering
 • Några allmänna aspekter på utvärderingskriterier
 • Exempel på kriterieområden inom det tekniska området
 • Exempel på kriterieområden inom det operativa området
 • Exempel på kriterieområden för riskhantering
 • Exempel på kriterieområden i övrigt
 • Riskanalyser

Block 8 Förhandlingar och förhandlingsteknik

 • Förhandlingsbehovet
 • Förhandlingsmetodik
 • Förhandlingsprocessen i praktiken

Block 9 Inköpsavtalet

 • Avtalssituationen
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets detaljstruktur
 • Exempel på avtalsstruktur
 • Standardavtal/Branschavtal
 • Miniavtal
 • Olika ersättningsformer
 • Incitamentsformer
 • Delbetalningar
 • Förskott
 • Prisreglering (prisindexering)
 • En prisregleringsformel
 • Fullgörandegarantier
 • Immaterialrättsliga frågor
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Inköpare!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 324 recensioner.
Läs recensioner
Intresseanmälan

För att få mer information om Inköpare, fyll i följande uppgifter: