Visa kurser.se som: Mobil

Språkkurs i arabiska

Al Wasil Language Institute
Kursinformation
Al-Wasil
1 - 4 månader
Skicka en intresseanmälan.

Kursbeskrivning

Lär dig arabiska i Al-Wasil, Oman!

Arabiska är ett av världens viktigaste språk och ett av de fyra största. Det är det officiella språket för 350 miljoner människor med en mångfald av religiösa, ekonomiska, politiska och kulturella bakgrunder och perspektiv. Det är också ett av de officiella språken i FN. För en miljard muslimer är betydelsen av arabiskan enorm för förståelsen av det egna religiösa arvet.

De senaste två decennierna har vi sett en ökad efterfrågan på utbildning i arabiska av olika skäl. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om arabisk kultur och dess rika arv, eller för ändamål där språket används på politiska, ekonomiska eller andra professionella arenor.

Oman är ett politiskt stabilt och säkert land. Det är därmed en idealisk plats för ett språkinstitut i språkets egen miljö.

Kursbeskrivning

Att läsa, skriva, lyssna och tala är de viktigaste hörnstenarna i alla institutets studieplaner, förutom grundläggande grammatik som hjälper eleverna att bättre förstå språket. Ortografiska regler och skiljetecken kommer att läras ut, oavsett studentens nivå och typen av kurs som han eller hon går (förutom grundkursen).

Studieplanen skiljer sig innehållsligt utifrån den studerandes nivå för att utveckla dennes språkliga färdigheter genom gruppdiskussioner, föreläsningar, presentationer, rollspel och vardagsdialoger.

Institutet kommer att använda undervisningsmetoder med olika tekniker såsom text, ljud och film.

Längd på kursen

Ett antal korta eller längre kärnkurser kommer att erbjudas av institutet vid behov. Dessa kommer att vara ordinarie eller intensivkurser, enligt följande:

Typ Månader Timmar Veckor Timmar/vecka
Ordinarie 1 80 4 20
Ordinarie 2 160 8 20
Ordinarie 3 240 12 20
Ordinarie 4 320 16 20
Intensiv 1 120 4 30
Intensiv 2 240 8 30
Intensiv 3 360 12 30
Intensiv 4 480 16 30

Skicka en intresseanmälan för mer information kring priser, kursinnehåll och upplägg.

Målgrupp

 • Internationella studenter som vill lära sig arabiska som främmande språk och resa till Oman specifikt för detta ändamål.
 • Internationella studenter som söker till omanska universitet för att bedriva högre studier.
 • Internationella studenter som är registrerade vid ett universitet i sitt hemland och reser till Oman för att tillbringa tid på ett universitet där.
 • Internationella studenter som är registrerade på ett universitet i sitt eget land som vill tillbringa en begränsad tid i ett arabiskt land för att lära sig arabiska.
 • Arabiska studenter som är registrerade vid ett omanskt universitet som har begränsade kunskaper och erfarenheter av ett arabiskt land till följd av att de tidigare bodde eller studerade i ett icke-arabiskt talande land.
 • Icke-arabiska diplomater som bor i Oman eller de som kommer för att specifikt lära sig arabiska.
 • Massmediajournalister som skriver eller publicerar sig på annat vis på arabiska, inklusive de som bor i Oman eller någon annanstans.
 • Utländska arbetstagare i den offentliga eller privata sektorn som vill lära sig arabiska för att bättre kunna kommunicera och integrera med lokalsamhället eller för professionella ändamål.
 • Forskare som bor i Oman eller kommer dit för vetenskapliga forskningsändamål.

Registrerings- och behörighetskrav

För att kunna anmäla sig till utbildning vid institutet måste sökandena uppfylla följande krav:

 1. Visa upp ett gymnasiebetyg eller motsvarande.
 2. Delta i ett två timmars skriftligt prov och en tio minuters muntlig intervju i början av terminen innan kurserna påbörjas.
 3. Testresultaten är giltiga i fyra månader från utfärdandedatumet.
 4. Varje språkfärdighet testas och värderas enligt följande:
 • Språkkunskaper
 • Ordförråd 10
 • Läsförståelse 20
 • Grammatik 10
 • Skrivande 20
 • Hörförståelse 20

Det muntliga testet ska bedöma den sökandes kommunikationsförmåga genom att denne förbereder ett ämne i femton minuter och sedan berättar om det.

Kostnader

Avgifterna inkluderar

 1. Logi
 2. Transport till och från Muscats flygplats
 3. Måltider (inklusive ett mellanmål)
 4. Resor på fritiden
 5. Visum
 6. Sjukförsäkring
 7. Utbildningsavgifter

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Språkkurs i arabiska.

Al Wasil Language Institute

Al Wasil Language Institute

Al Wasil Language Institute

Al Wasil Language Institute ämnar att bli ett framstående nationellt och regionalt centrum för undervisning i arabiska. Undervisningen kommer att fokusera på färdigheterna - lyssna, tala, läsa och skriva - samt grammatik och ortografi. Institutet kommer också att bedriva undervisning...


Läs mer och visa alla kurser med Al Wasil Language Institute

Kontaktuppgifter till Al Wasil Language Institute

Al Wasil Language Institute

Al-Wasil

Tel: +96899813939
Mobil +46732450411

Recensioner
Bli den första att recensera Språkkurs i arabiska!