Kurser i teckenspråk

Lär dig kommunicera med händerna. Teckenspråk kan användas som alternativ eller kompletterande kommunikation, istället för tal. Målet med en kurs i teckenspråk är att kunna göra sig förstådd och förstå andra som talar teckenspråk eller använder tecken som stöd.
Filtrera efter
Teckenspråk
Plats
Visa alla filter
Visar 1-20 av 26 träffar
1
2
Annonser

Fler kategorier inom Teckenspråk

Populära platser

Artiklar inom Teckenspråk

Teckenspråk är en typ av icke-verbal kommunikation som framförs med hjälp av gester. Det används ofta av döva eller hörselskadade personer för att kommunicera med andra personer. I den här artikeln texten reder vi ut vad teckenspråk är och hur man går tillväga för att lära sig teckenspråk.

En kurs i teckenspråk ger dig möjlighet att lära dig mer om dövkultur men också få färdigheter som gör dig till en bättre kommunikatör i vardagen. Detta är en utmärkt kurs om du vill förbättra dina mellanmänskliga relationer genom att utveckla din förmåga att förstå hur andra tar emot budskap på ett annat sätt än du själv gör genom enbart talade ord. Detta innebär att du lär dig förstå hur andra människor bearbetar information via både visuella och auditiva signaler.

Det finns många anledningar till att du vill lära dig teckenspråk. Men vanligast är att du eller någon i din närhet har nedsatt hörsel. Det finns både kurser för dig som själv har en hörselnedsättning, och för dig som vill lära dig kommunicera med en person i din närhet som har nedsatt hörsel.

Vad är teckenspråk?

Teckenspråk är ett alternativt kommunikationssätt för personer som antingen har svårt att tala eller höra. Det används även av familj och vänner till personer med nedsatt hörsel eller talförmåga samt av personer med någon form av funktionsvariation. Teckenspråk är precis lika avancerade som talade språk, och har en utvecklad grammatik och ordförråd. Sedan 1981 är det klassificerat som minoritetsspråk i Sverige.

Till skillnad från vad många tror så finns det inget internationellt teckenspråk. Utan teckenspråket ser olika ut i olika länder. Det finns till och med olika regionala dialekter av teckenspråk. Det finns däremot ett antal internationella tecken, men inte tillräckligt många för att klassificeras som ett eget språk. Eftersom teckenspråk inte är baserad på det talade språket så skiljer sig exempelvis det amerikanska teckenspråk lika mycket från brittiskt teckenspråk, som det gör från det svenskt och danskt teckenspråk.

Olika typer av teckenspråk:

  • Nigerianskt teckenspråk (NSL)

  • Brasilianskt teckenspråk (LIBRAS)

  • Svenskt teckenspråk (SSL)

  • Finlandssvenskt teckenspråk

  • Amerikanskt teckenspråk (ASL)

  • Brittiskt teckenspråk (BSL)


Hur lär man sig teckenspråk?

Att lära sig teckenspråk är inte bara för döva, det finns allt fler kurser som erbjuds till hörande personer. Teckenspråk är ett utmärkt sätt för alla att kommunicera med varandra. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du gör, att lära sig teckenspråk kan öppna nya dörrar för kommunikation som annars skulle kunna vara stängda.

Det finns många kurser i teckenspråk, dels kurser för nybörjare men även mer avancerade fortsättningskurser. Det finns även en variant av det svenska teckenspråket, TAKK. TAKK används som komplement till det talade språket som stöd vid språkutveckling av barn, unga och vuxna med grav språkstörning. 

De flesta nybörjarkurserna inom teckenspråk lär dig vanliga tecken och vardagsord samt enklare grammatik. På fortsättningskurserna går du djupare in på språket och lär dig att använda en mer avancerad meningsuppbyggnad och utöka ditt ordspråk.