Visar 1-13 av 13 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-13 av 13 träffar

Mer om TAKK

TAKK står för “Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation” och är en metod som används av personer där talet inte räcker till. Det är inte samma sak som teckenspråk men bygger på samma bas. TAKK är ett hjälpmedel för personer som hör men har försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK är vanligt förekommande vid kommunikation av och till hörande personer som har en utvecklingsstörning. Vissa använder TAKK under en begränsad period när utvecklingen halkat efter medan andra behöver det i större utsträckning. 

Kurs i TAKK

Det finns flera olika kurser i TAKK där man får lära sig grunderna och för de som är mer erfarna finns fortsättningskurs. TAKK går ut på att man tecknar och talar samtidigt så man tecknar inte alla ord utan bara de viktigaste i sammanhanget. På så sätt kan inlärningsprocessen förenklas när du både kan höra, se och känna orden. 

Det blir såklart begränsande om det bara är en person som kan kommunicera med den som har problem med talet så det bästa är om flera personer i umgänget lär sig vissa tecken. Därför kan det vara bra att både föräldrar, syskon, kompisar och personal på skola/förskola/arbete går kurs i TAKK. 

Alternativ och kompletterande kommunikation

En person som behöver stöd för att förstå det talade språket kan få hjälp av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Här finns flera hjälpmedel såsom symboler, bliss, pictogram, föremål, reaktioner, signaler samt tecken (TAKK). Tecken är det vanligaste hjälpmedlet.

Hur fungerar TAKK?

Det finns flera anledningar till att TAKK fungerar:

  • Enklare att teckna än att uttala ordet
  • Tecken ökar koncentrationen
  • Motoriskt enklare att teckna än att tala
  • Tecken ger fler möjligheter till att förstå vad som menas (både hör, ser och känner)
  • Tecknet ser likadant ut även fast man behöver göra det långsammare

När kan man använda TAKK?

Ju förr desto bättre! TAKK har visat sig vara ett effektivt sätt att kommunicera och det kan underlätta för barn i tidig ålder. På förskolor är det inte helt ovanligt att man använder TAKK för att kommunicera med de som ännu inte kan uttrycka sig i ord. Där kan det även användas för att kommunicera med barn som har annat modersmål än svenska. Det har visat sig vara bra för språkutvecklingen, även för de som inte har behov av extra stöd. Man kan likna tecken som krypträning för tal och kommunikation där barnet får möjlighet att uttrycka sig innan orden finns och samtidigt övar sig mot att kunna tala.

Jämför kurser