Visa kurser.se som: Mobil
Visar 1-20 av 23 träffar
12

Modern dans är ett bredare begrepp för fridans och benämningen på ett antal dansstilar som utvecklades i början av 1900-talet. Fridans började som en reaktion mot den avstannade utvecklingen som många på den tiden upplevde inom den klassiska baletten. Man kan säga att modern dans är ett samlingsuttryck för flera olika dansstilar som fokuserats på under 1900-talets konstnärliga utveckling av dans på scenen. Modern dans kännetecknas av friare och mindre regelstyrda rörelser. Medan till exempel klassisk balett är mer stram och jazzdans mer rytmisk.

Modern dans - uppkomst

I modern dans experimenterar man med rum, dans och musik. Dansen är även förknippad med att dansaren har tyngd och golvkontakt när den dansar. Den moderna dansen uppkom som en protest mot baletten och dess fasta, strama regler. Det var i slutet av 1800-talet som kvinnor gjorde uppror eftersom de inte hade rätt att dansa. Till slut tilläts kvinnor dansa och blev så småningom de som fick stå i centrum för dans.

Många stilar gör modern dans

Inom modern dans finns det flera olika stilar, i princip kan man säga att det finns lika många stilar som det finns koreografer. Modern dans kan även innehålla influenser från andra danser så som jazz eller cirkus. Några svenskar som varit viktiga personer i den moderna dansens utveckling är bland annat Birgit Cullberg, Per Jonsson och Mats Ek.

Jämför kurser
Mer självkänsla med dans

Med dansen kände både Molly Fredin och Sara Granelli Frick att självkänslan växte. Det tackar de Malmö Dansakademi för. 

Läs mer
Marikas Dans & Modestudio

På Marikas har vi allt från traditionella dansstilar till det allra senaste inom street och hiphop. Från nybörjare till avancerad nivå. Barndansen börjar från 2 års ålder.

Se alla kurser här