Kurs i permakultur

Vill du ge din trädgård lite mer kärlek?

Vill du lära dig mer om hur du kan ta hand om din trädgård? Eller vill du bara lära dig mer om permakultur och hållbar trädgård och jordbruk? Här har vi samlat kurserna för dig. 
Visar 1-5 av 5 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-5 av 5 träffar
 

Mer om Kurs i permakultur

permakultur

Mer om Permakultur

Vad betyder egentligen ordet permakultur? Kortfattat kan man översätta det till hållbar odling, där perma står för permanent eller varaktig och kultur står för agrikultur eller odling. Det är ett planerat odlingssystem som utgår från och försöker imitera den vilda naturens sätt att leva och växa. Ett system som handlar om att ta största möjliga hänsyn till jordens resurser och de varelser som lever på den.

Var kommer permakultur ifrån?


Begreppet blev myntat av Bill Mollison och David Holmgren under slutet av 70-talet i Australien och är idag ett välkänt begrepp över hela världen. Permakultur som odlingssystem uppstod som en motreaktion mot de många ohållbara jordbruksmetoder inom matproduktion som används än idag och som skapar allvarlig obalans i jordens ekosystem.

”Permakultur är en helhetssyn på landskapsdesign och mänsklig kultur. Det är ett försök att integrera flera discipliner, inklusive biologi, ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, lämplig teknik, trädgårdsskötsel och samhällsbyggnad ”
- Guy Baldwin, grundare av tidningen The Permaculture Activist.

Vad innebär permakultur i praktiken?


Permakultur är uppbyggt kring tre etiska grundprinciper:

 1. Omsorg om jorden. Vi är alla en del av denna jord och behöver vårda den med respekt och kärlek så att den kan fortsätta skänka näring åt allt levande.

 2. Omsorg om människan. Vi kan alla hjälpas åt att skapa ett bättre levnadsklimat för människor och samhällen runt om i världen och öka möjligheten för att nuvarande och kommande generationer kan leva goda liv.

 3. Rättvis fördelning. Världens begränsade resurser och eventuellt överflöd ska användas på ett sätt som är klokt och rättvist. 


Det innebär i praktiken bland annat att odla ekologiskt, utan konstgjort gödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Att fånga och lagra energi, bygga ekonätverk och sluta kretslopp. Att använda naturen som modell och anpassa sig till naturens villkor. Det betyder bland annat att träd, buskar, örter, blommor och djur får samverka och dra fördel av varandra. 

Vad innehåller en kurs i permakultur?

Under en kurs i permakultur kan du exempelvis få lära dig mer om:

 • Självhushållning
 • Växelbruk
 • Samplantering
 • Kompostering
 • Hönshållning
 • Urban permakultur
 • Permakulturdesign 
 • Inspiration kring du vad du kan odla för ett mer hållbart liv här och nu.Vem kan gå en kurs i permakultur?

Alla som är intresserade av trädgård, odling och hållbarhet kan gå en kurs i permakultur. Inga specifika förkunskaper krävs.

Jämför kurser