Visar 1-20 av 30 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-20 av 30 träffar
1
2

Mer om Körkortsutbildning

Nedan hittar du allmän information om körkortsutbildningar. För detaljerad information ber vi dig kontakta respektive trafikskola.

Körkortsutbildning för bil

För att ha rätt att köra bil krävs att du genomgår och får godkänt på Vägverkets teoriprov och uppkörning. Det finns ett antal vägar till att bli en godkänd förare men fortfarande är den traditionella körkortsutbildningen vanligast. Genom att gå en körkortsutbildning på trafikskola får du en säker och grundläggande teoretisk och praktisk utbildning. När du tar körkort på en trafikskola köper du ofta ett paket som innehåller ett angivet antal körlektioner samt teoretiska lektioner där du regelbundet avlägger test för att se att du går igenom de olika momenten. När du och din lärare anser att du är mogen för Vägverkets prov anmäls du till att först avlägga det teoretiska provet. Efter godkänt teoriprov får du ett uppkörningstillfälle där du får genomgå på förväg okända praktiska prov. Blir du godkänd har du direkt ditt körkort i handen. Skulle du missa går du tillbaka till trafikskolan för att vässa dina kunskaper


» Körkort Stockholm 

Intensivutbildning för körkort

En hel del trafikskolor anordnar också intensivutbildningar. Denna körkortutbildning är en komprimerad form som ofta inte ska behöva ta mer än två till tre veckor. Intensivutbildningen passar dig som har grundläggande kunskaper från privat övningskörning hemifrån.

MC-körkort utbildning

För att få ta MC-körkort för lätt motorcykel krävs att du fyllt 16 år för lätt motorcykel och 18 år för tung motorcykel. Upplägget för MC-körkort är relativt lika dem för bil, det vill säga ett teoretiskt block och ett praktiskt block. För att få MC-körkort krävs också att du godkänns på teoriprovet innan du kan gå vidare till uppkörningen.  
Läs mer om att ta MC-körkort

Körkort för EU-moped

För att få köra den populära EU-mopeden, som går i 45 km/h, krävs ett körkort eller förarbevis. Även detta förarbevis utfärdas av Vägverket och innehåller ett teoriprov. Du behöver med andra ord inte göra någon uppkörning för att få förarbevis för EU-moped. Som förarbevis gäller också traktorkort vanligt körkort. På en kurs får du praktisk körträning och vägledning för instudering av teoridelen. Kontakta din lokala trafikskola för att veta mer om vad de kan erbjuda.

Förarintyg för båt

För dig som har fritidsbåt och vistas ute på sjön har vi samlar kurser som ger förarintyg samt andra förarbevis för båt inom kategorin Båt & Sjö. Klicka på följande länk för att komma till en lista med alla kurser: Förarbevis för båt 
 

Krav för att ta B-körkort

För att få köra bil krävs att du har ett körkort. Det vanligaste är att man tar B-körkort, det gäller för personbilar. Följande kriterier måste uppfyllas för att man ska få ett b-körkort.

1. Du har skaffat ett körkortstillstånd.
2. Du bor permanent i Sverige alternativt har studerat här i minst sex månader.
3. Du måste ha fyllt 18 år.
4. Du har klarat av förarprovet (kunskapsprov och körprov) med godkänt resultat
5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området

Hur tar jag körkort för personbil

Det finns olika vägar att gå för att skaffa den kompetens och de intyg som krävs för att få ta sitt körkort. Man kan välja att plugga teori och övningsköra privat och sedan boka kunskapsprov och körprov när man känner sig redo. Vanligast är dock att man blandar sin privata utbildning med utbildning hos en trafikskola.

Väljer man att utbilda sig hos en trafikskola kan det se väldigt olika ut, man kan välja att börja från noll och göra hela sin utbildning hos trafikskolan eller så kan man komplettera sin privata körning med så många lektioner man behöver hos trafikskolan. Trafikskolorna kan göra personliga upplägg beroende på hur långt gången man är i sina körkunskaper. Den som vill ha sitt körkort snabbt kan välja att ta en körkort intensivkurs. Många av trafikskolorna har intensivkurser och de brukar vara i runt 2-3 veckor beroende på vilka förkunskaper man har. Upplägget anpassas så att det innehåller så mycket teori och praktik som man behöver. Det är en stor fördel om man har övningskört en del privat när man ska ta en intensivkurs för att inte behöva lägga allt för mycket tid på det allra mest grundliga.

Körkortstillstånd

Körkortstillstånd är ett intyg som du måste ha för att få övningsköra och sedan göra förarprov. Detta intyg ges av Transportstyrelsen för att bekräfta att du är lämplig som förare med hänsyn till din personliga och medicinska hälsa. Tillståndet kostar 220 kr som betalas till vägverket. Giltighetstiden för tillståndet är 4 år, efter det måste du skaffa ett nytt, en redan godkänd handledare behöver däremot inte skaffa ett nytt intyg.
 

Övningskörning

Innan du försöker ta körkort kommer du vara tvungen att övningsköra för att lära dig hur det går till i trafiken. Du måste få uppleva och öva på de situationer du ställs inför när du kör bil så att du kan hantera dem när du ska köra upp. Det enda sättet att lära sig att köra är att träna, du behöver en hel del erfarenhet för att klara av att handla rätt i svåra situationer.

Privat övningskörning

För att få övningsköra måste du ha fyllt 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd. När du ska börja övningsköra privat måste du göra det med en godkänd handledare. För att bli en godkänd handledare måste man gå en introduktionsutbildning tillsammans med sin elev. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader gammal för att få gå utbildningen.

Introduktionsutbildning innehåller följande tre delar:

 • Regler för övningskörning samt körkortsutbildningens innehåll och mål
 • Hur övningskörningen planeras och struktureras
 • Trafiksäkerhet


Utbildningen som är drygt 3 timmar lång tar upp handledarens ansvar, bedömningskriterier för förarprovet, vikten av körerfarenhet och hur elev och handledare kan uppfatta trafiksituationer olika. Dessa utbildningar hålls ofta av trafikskolor och priset varierar bland de olika utbildarna.

Det är handledaren som är ansvarig vid övningskörning och räknas därmed som förare. Handledaren ska alltid ha med handledarbeviset och sätta upp "övningskörningsskylten" synligt i bak vid alla tillfällen då övningskörning sker.

Övningskörning på trafikskola

Det är alltid smart att övningsköra både privat och på trafikskola. Trafikskolornas upplägg för att lära dig köra är anpassat efter Vägverkets kursplan och trafikskolans egna förutsättningar. Att fråga om din privata handledare får åka med när du kör på trafikskola kan vara ett smart för att få tips om vad ni ska träna på vid er privata övningskörning.

Riskutbildning

Halkbana är ett vanligt begrepp för riskutbildning. Den är till för att göra dig medveten om risker vid specifika förutsättningar som till exempel halt väglag och vilka krav det ställer på dig som förare. Utbildningen bör göras i slutet av din förarutbildning då den ställer höga krav på din skicklighet som förare. Innan du får göra körprovet måste du ha genomfört riskutbildningen.

Utbildningen börjar med en genomgång om syfte och mål. Sedan får du själv pröva på att köra på halt underlag för att erfara vilka svårigheter och risker det medför.

För att få din riskutbildning registrerad så att du kan göra körprovet måste du uppnå de mål som finns i kursplanen, annars måste du göra om den. Du måste ta ditt körkort inom 2 år efter att du gjort riskutbildningen för att den ska gälla, annars måste du göra om den för att få köra upp igen. Kostnaden varierar med de olika trafikövningsplatser som håller i utbildningen.

Teoriprov

För att bevisa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att få ett körkort måste du avlägga ett kunskapsprov. Om du utbildar dig på trafikskola hjälper de dig med anmälan till kunskapsprovet.

För att få göra provet måste du ha med dig en godtagbar legitimation.

Provet består av 65 frågor + 5 testfrågor, vilka som är testfrågor får du inte veta under provet. För att bli godkänd krävs att du har minst 52 rätt, testfrågorna räknas inte med i resultatet. Frågorna består av två eller flera svarsalternativ där du ska välja ut det rätta alternativet. Du kommer att prövas i frågor som handlar om:

 • Fordonskännedom och manövrering
 • Miljö
 • Trafiksäkerhet
 • Trafikregler
 • Personliga förutsättningar


Direkt efter avslutat prov får du se ditt resultat och om du vill, vilka frågor du svarat fel på. När du har klarat provet får du ett intyg som ger dig rätt att boka körprovet. Du måste klara körprovet inom ett år efter att du avlagt kunskapsprovet för att det ska vara giltigt.

Körprov

Körprovet är till för att du ska bevisa att du klarar av att hantera bilen i trafiken på ett säkert sätt. Provet bygger helt på kursplanen och du bedöms efter dess innehåll när du kör upp.

Du måste ha klarat av kunskapsprovet och riskutbildning för att få boka körprov, utbildar du dig hos en trafikskola hjälper de dig med anmälan till provet. För att få göra provet ska du ha med en godtagbar legitimation och du måste intyga att du inte har körkort i någon annan EES-stat.

Krav på bilen vid uppkörning för B-körkort

Bilen du kör upp i måste vara en lätt lastbil eller en personbil med en maxvikt på 3500 kg. Bilen måste kunna köra i 100 km/h och vara utrustad med:

 • Nackskydd för framsätena
 • Godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena.
 • Dubbelkommando för färdbromsen
 • Extra invändig backspegel för passageraren i framsätet


Bilen får inte:

 • Ha automatisk frikoppling
 • Ha automatisk växellåda (för detta krävs B-körkort för automatväxlad bil)


Körprovets delar

När du utför körprovet ska du klara av två huvuddelar, säkerhetskontroll och körning.

Säkerhetskontrollen

En säkerhetskontroll inleder provet, i den ingår kontroll av bromsar, hjul och däck, belysning och reflexer, körriktningsvisare, styrning, ljudsignal, backspeglar och rutor, vindrutetorkare och vindrutespolare.

Körning i trafik

Körningen ska utföras i både landsort och tätort och pågå i minst 25 minuter. Inspektören kommer att be dig köra mot ett specifikt mål alternativt dirigera dig allt eftersom. Ett eller flera av följande moment kommer att ingå i din uppkörning:

 • Backning (ingår alltid i minst ett av momenten)
 • Uppställning på parkeringsplats
 • Start i med- eller motlut
 • Uppställning bakom eller framför ett annat fordon alternativt mellan andra fordon
 • Vändning på väg eller i vägkorsning


Bedömning av din körning

Din uppkörning kommer att bedömas efter nedan följande kriterier:

 • Hastighet
 • Manövrering
 • Placering
 • Trafikuppträdande
 • Uppmärksamhet
 • Riskmedvetande

För med exakt information om varje kriterie, se vägverkets hemsida.

Efter provet

Direkt efter att du gjort körprovet får du veta om du blivit godkänd. Har du klarat provet så får du direkt ett bevis som tillsammans med giltig legitimation gäller som körkort i ett år. Om du redan har fotograferat dig kommer ditt körkort att levereras inom några dagar.

Blir du underkänd får du direkt veta varför muntligt och det noteras även i förarprovsprotokollet som du får en kopia av när du går.

Prövotid

Alla som tagit körkort i Sverige får en prövotid på 2 år, den anges med en sifferkod på körkortet. Om du under prövotiden gör en förseelse som föranleder att ditt körkort återkallas måste du göra om kunskaps- och körprovet för att få ett nytt körkort.

Källa: Vägverket och Transportstyrelsen.

Jämför kurser