Journalistik kurser

Gå en journalistik kurs

Vill du gå en kurs i journalistik och lära dig att spegla verkligheten i text? Det journalistiska skrivande skiljer sig mycket från till exempel kreativt skrivande eller att skriva en bok. Journalistik är dock ofta ett moment i många skrivarkurser då det journalistiska skrivandet är oslagbart när det kommer till att berätta något på väldigt kort tid. Som journalist jobbar man ofta under en stor tidspress vilket förutsätter att journalistiken sitter i ryggmärgen och att du kan jobba efter tydliga riktlinjer i texten.

Gör en bredare sökning genom ta bort ordet ”journalistik” i din sökning och välj kategorin Skrivarkurs.

Utveckla ditt skrivande - Starta studiecirkel
Starta en studiecirkel
0 SEK
Åby
Om du inte hittar en skrivarkurs som passar dig eller gärna sätter ihop en grupp om minst 3 personer för...
1. ATT BLI FÖRFATTARE / FRILANSJOURNALIST
Nordisk Författarutveckling
         
(2)
2 498 SEK
Flera orter (2)
Många har en dröm om att bli författare, men få gör något åt drömmen. Varför? Den största anledningen är nog...
Retorik
ABF Göteborg
2 400 SEK
Göteborg
På den här kursen får du lära dig retorikens grunder: ETHOS karaktär, image PATHOS känslor LOGOS logik och fakta. Utifrån...
Skriv som en journalist! En distanskurs i journalistiskt skrivande
Jorun Modén - Författarkurs.se
         
(38)
2 600 SEK
Distans
Skriv som en journalist – distanskurs i journalistiskt skrivande De har inte att göra med att du behövde lära dig...
Visar 1-4 av 4 träffar
 

Journalistik definieras som en process av olika arbetsinsatser där målet är att presentera och kommunicera en sammanställning via massmedier av olika slag. Utöver själva skrivandet är urval och insamlande av information viktiga delar i journalistiken. Journalistik är något som förekommer i många medier, till exempel i tidningar, Internet, Tv och radio. Definitionen av journalistik behöver inte bara innebära att man berättar om aktuella händelser eller nyheter, även om journalistik är mest utbrett i nyhetsvärlden. En förutsättning för journalistik är dock att det man berättar om speglar verkligheten, även om journalister ofta kritiseras för att vinkla historierna för att göra de mer intressanta. Det journalistiska arbetet bygger på tryckfrihet, vilket innebär att journalister skyddas av lagar och anses inneha en viktig roll som informationskälla i samhället.

JournalistikNågra exempel på olika typer av journalistik är: sportsjournalistik, kulturjournalistik, ekonomijournalistik, vetenskapsjournalistik, kampanjjournalistik, kändisjournalistik och undersökande journalistik.

Att skriva journalistik

Journalistik kan handla om både text och bild. I journalistiskt skrivande finns riktlinjer för hur en text ska vara uppbyggd vad det gäller rubriksättning, ingress, löptext med mera. Till exempel ska en artikel kunna besvara på frågorna:
Vad? - Var? - När? - Vem? - Hur?

Bakom en färdig artikel döljer sig ofta en process uppdelade i olika moment som inte har med själva skrivandet att göra. Processen börjar med research och insamling av material. Sedan görs ett urval innan materialet bearbetas och framställs. Beroende på vilket media texten ska användas i och det nyhetsvärde som rapportering har så skiljer sig storlek och antal tecken för hur mycket plats nyheten får ta.