Journalistikkurser

Vad? - Var? - När? - Vem? - Hur?

Vill du gå en kurs i journalistik och lära dig att spegla verkligheten i text? Det journalistiska skrivandet skiljer sig från till exempel kreativt skrivande eller att skriva en bok. Hitta en journalistikkurs som passar dig!
Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Journalistik definieras som en process av olika arbetsinsatser där målet är att presentera och kommunicera en sammanställning via massmedier av olika slag. Utöver själva skrivandet är urval och insamlande av information viktiga delar i journalistiken. Journalistik är något som förekommer i många medier, till exempel i tidningar, Internet, Tv och radio. Definitionen av journalistik behöver inte bara innebära att man berättar om aktuella händelser eller nyheter, även om journalistik är mest utbrett i nyhetsvärlden. En förutsättning för journalistik är dock att det man berättar om speglar verkligheten, även om journalister ofta kritiseras för att vinkla historierna för att göra de mer intressanta. Det journalistiska arbetet bygger på tryckfrihet, vilket innebär att journalister skyddas av lagar och anses inneha en viktig roll som informationskälla i samhället.

JournalistikNågra exempel på olika typer av journalistik är: sportsjournalistik, kulturjournalistik, ekonomijournalistik, vetenskapsjournalistik, kampanjjournalistik, kändisjournalistik och undersökande journalistik.

Att skriva journalistik

Journalistik kan handla om både text och bild. I journalistiskt skrivande finns riktlinjer för hur en text ska vara uppbyggd vad det gäller rubriksättning, ingress, löptext med mera. Till exempel ska en artikel kunna besvara på frågorna:
Vad? - Var? - När? - Vem? - Hur?

Bakom en färdig artikel döljer sig ofta en process uppdelade i olika moment som inte har med själva skrivandet att göra. Processen börjar med research och insamling av material. Sedan görs ett urval innan materialet bearbetas och framställs. Beroende på vilket media texten ska användas i och det nyhetsvärde som rapportering har så skiljer sig storlek och antal tecken för hur mycket plats nyheten får ta. 

Jämför kurser