ABF – Arbetarnas bildningsförbund

ABFs kurser och studiecirklar finns över hela Sverige. Läs mer om deras viktiga uppdrag och deras roll inom folkbildningen i vår studieförbundsguide.

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är en av Sveriges större studieförbund med en historia som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. ABF erbjuder primärt studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i alla landets kommuner. Studiecirklarna utgör kärnan i ABFs verksamhet, där deltagarna får möjlighet att studera, diskutera eller öva på något tillsammans med andra. Verksamheten innefattar en bred variation av ämnen, som exempelvis att studera ett språk, diskutera klimatfrågor eller lära sig spela piano.

Vad är ABF? 💡

ABF bildades november 1912 med syftet att samordna och utveckla bildningsverksamhet inom arbetarrörelsen. Sedan dess har ABF utvecklats och fått stor utspridning runt om i landet. Idag hittar du ABFs olika avdelningar över hela Sverige. ABF jobbar för att ge alla samma möjligheter oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation.

ABFs kurser

Vilket uppdrag har ABF? 🤝 

ABF är en del av arbetarrörelsen och är partipolitiskt obundet. ABF vill genom frivillig bildningsverksamhet främja arbetarrörelsens grundläggande värderingar om jämlikhet och demokrati. För ABF betyder det att utbilda för att skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning för alla människor. 

Vilka kurser erbjuder ABF? 📔

Genom ABF kan du som är extra kunnig inom ett ämne och vill sprida din kunskap ansöka om att bli cirkelledare och anordna egna studiecirklar. ABF kommer grundutbilda dig så att du lär dig syftet med folkbildning och se till att du kan studiecirkelpedagogik. Vilket ämne du vill lära ut inom är det du själv som bestämmer, det kan vara allt från ett specifikt språk till trädgårdskurser. Du skickar in din ansökan till ABF i din kommun som sedan hjälper dig vidare. Kurser som vanligtvis erbjuds via ABF är:

  • Dans 
  • Hantverk 
  • Musik 
  • Språk 
  • Släktforskning 
  • Målarkurser 
  • Skrivarkurser 
  • Samhällsorienterade kurser 

Hur startar man en egen studiecirkel? 

Du som vill lära dig något nytt kan starta en egen studiecirkel tillsammans med dina vänner.  ABF hjälper er med lokal, tillsätter en cirkelledare, stöttar med studiematerial och en studieplan. Allt som krävs är att ni är minst tre kursdeltagare och att ni tillsammans skickar in en ansökan.  

Idag finns det över 30 000 anslutna cirkelledare inom ABF vilket gör att det finns en enorm spridning mellan de olika ämnesområdena. ABF finns i alla kommuner runt om i Sverige och du kan hitta kurser eller studiecirklar som passar dig oavsett om du är intresserad av att lära dig något helt nytt eller vill fördjupa dina kunskaper. Varje år deltar hundratusentals personer i någon form av cirkel- eller kursverksamhet genom ABF – som en del av folkbildningen.

Källa: abf.se, folkbildningsradet.se

Max Jacobsson

Max Jacobsson

Site Manager (Visa mer)
Max arbetar som Site Manager på kurser.se som marknadsför kurser och kortare utbildningar som bedrivs på fritiden. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. På fritiden gillar Max träning och sport. Om han själv får välja en kurs skulle han vilja utvecklas i köket och därmed välja en kurs inom matlagning! (Mindre)

Om

Max arbetar som Site Manager på kurser.se som marknadsför kurser och kortare utbildningar som bedrivs på fritiden. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. På fritiden gillar Max träning och sport. Om han själv får välja en kurs skulle han vilja utvecklas i köket och därmed välja en kurs inom matlagning!

Annonser