Lär dig det japanska alfabetet

Sugen på att lära dig japanska? Få en överblick över hur japansk skrift fungerar – vi går igenom japanskans tre teckensystem och hur de används.

Kvinna som skriver med japanska tecken

Fascineras du av det japanska språket och tecknen, men har svårt att greppa hur skriftsystemet funkar? Här får du en överblick över hur det är uppbyggt – lär dig något nytt och få en perfekt inkörsport till att börja lära dig japanska! 

Du känner säkert redan till att man använder tecken för att skriva på japanska. Men visste du att det inte bara är ett, utan tre olika teckensystem som hela tiden kombineras? Japanska härstammar från en helt annan språkfamilj än svenska och andra europeiska språk. Om du är nybörjare kommer du få lära dig att tänka genom språket på ett helt nytt sätt – en riktigt spännande utmaning, med andra ord! 

Därför ska du lära dig japanska

Japan är känt för sin rika kultur och historia och är samtidigt ett land som präglas av en fascinerande blandning av traditionell japansk estetik och modern teknologisk innovation. Att lära sig japanska kan vara en givande upplevelse både privat och professionellt oavsett om du är ute efter att öka din kulturella förståelse eller öppna upp för nya karriärmöjligheter. 

Gå en kurs i japanska 

I det latinska alfabetet, som vi använder i svenskan, representerar varje bokstav en vokal eller konsonant. Genom att sätta bokstäverna i olika kombinationer kan vi utläsa olika ljud och ord. Lite förenklat kan man säga att ett japanskt tecken istället representerar antingen ett ljud eller ett ord. För att förstå hur du ska läsa ett visst tecken behöver du först och främst ha koll på de olika teckensystemen. 

De tre teckensystemen 📝

Japanskan kombinerar tre olika teckensystem: hiragana, katakana och kanji. När man skriver på japanska kombinerar man nästan alltid alla tre. De har nämligen olika användningsområden. Du kommer ganska snabbt kunna lära dig att avgöra vilket av systemen ett tecken tillhör genom att bara titta på stilen. De stilistiska olikheterna är ofta en fördel när det kommer till läsbarhet. Japanska tecken skrivs utan mellanrum och genom att separera olika typer av tecken kan det bli lättare att avgöra var ett ord börjar och slutar. 

Här kommer en kort introduktion till varje system. 

Hiragana 

Hiragana används för att skriva funktionella ord och skapa kontext. Det kan vara vanliga småord som prepositioner eller partiklar, till exempel den, från eller men. De används också som tillägg för att böja verb och adjektiv (som skrivs med kanji). 

 • Enklare tecken.
 • Rundade former.
 • Fonetiska (beskriver ljud).
 • Består av cirka 45 tecken.
 • I en genomsnittlig dagstidning är cirka 37 procent av tecknen hiragana.

から 

från kara

それか 

den sore ka

しかし 

men shikashi

Katakana 

Katakana används ofta för att skriva moderna ord, slang, låneord, tekniska termer eller geografiska platser som Europa. Exempel på låneord som japanskan tagit från engelskan är glass och kaffe

 • Enklare tecken.
 • Kantiga former.
 • Fonetiska (beskriver ljud).
 • Består av cirka 45 tecken.
 • I en genomsnittlig dagstidning är cirka 6 procent av tecknen katakana.

コーヒー 

kaffe kōhī

アイスクリーム 

glass aisukurīmu 

ヨーロッパ 

Europa Yōroppa 

💡 Hiragana och katakana kallas även gemensamt för kana. Kana representerar alla uttalbara ljud som finns i det japanska språket. I praktiken är det möjligt att skriva alla japanska ord med kana. Därför kan de ibland också användas för att förtydliga eller betona vissa ord, lite som vi använder kursiv text

Kanji 

I kanji representerar varje tecken ett morfem. Ett morfem kan vara en ordstam eller ett helt ord. Kanji används för att skriva substantiv, verb och adjektiv som katt, äta eller blå

Genom att bara titta på kanji i en text förstår man ofta övergripande vad den handlar om. För att skapa exempelvis böjningar och olika tempus behöver kanji skrivas i kombination med hiragana. 

 • Komplexa tecken.
 • Morfologiska (beskriver hela ord eller stammen i ett ord).
 • Över 50 000 tecken (varav de 3 000 vanligaste utgör över 99 procent av de som används).
 • I en genomsnittlig dagstidning är cirka 41 procent av tecknen kanji.

食 

äta taberu

katt neko 

青 

blå ao

💡 Kanji är ursprungligen inlånat från Kina och många kanjitecken kan du även hitta i kinesisk skrift. I de fallen är tecknen ofta kopplade till helt olika ord och uttal på respektive språk, men med samma betydelse. Tänk dig ungefär samma princip som arabiska siffror. Så om du får kläm på kanji kommer du dessutom kunna läsa lite kinesiska – som en bonus! 


Hur många tecken behöver jag lära mig? 

För att kunna läsa på japanska kommer du att behöva lära dig kana, som består av totalt drygt 90 tecken. Utöver det är frågan hur många av det (nästan) oändliga antalet kanjitecken du behöver kunna. Som tur är kan du som nybörjare komma ganska långt med förhållandevis få tecken. Med ett par hundra av de vanligaste kanji brukar man kunna hänga med någorlunda i de flesta skrifter. 

Så, för att kunna läsa på grundläggande nivå (strax över hälften i en genomsnittlig dagstidning) är det korta svaret ungefär 290 stycken:

 • cirka 45 hiraganatecken
 • cirka 45 katakanatecken
 • cirka 200 kanjitecken

För att kunna läsa flytande är det korta svaret ungefär 3 090 stycken:

 • cirka 45 hiraganatecken 
 • cirka 45 katakanatecken 
 • cirka 3 000 kanjitecken

Jag vill lära mig japanska! 

Källa: Studie av Nobuko Chikamatsu, Shoichi Yokoyama, Hironari Nozaki, Eric Long & Sachio Fukuda från 2000, publikationer under ett år hos en japansk kvälls- och dagstidning: A Japanese logographic character frequency list for cognitive science research.

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på kurser.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt fritidskurs. Du kan hitta Denice som skribent på artiklar inom flera områden på kurser.se Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om fritidskurser och relaterade ämnen på kurser.se. Om hon själv fick välja en kurs skulle hon vilja lära sig ett nytt språk – gärna arabiska! Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på kurser.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt fritidskurs. Du kan hitta Denice som skribent på artiklar inom flera områden på kurser.se Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om fritidskurser och relaterade ämnen på kurser.se. Om hon själv fick välja en kurs skulle hon vilja lära sig ett nytt språk – gärna arabiska! Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser