Förarbevis för vattenskoter – detta ska du ha koll på

Nu behöver du körkort för att få köra vattenskoter. Gå en utbildning så är du redo när säsongen drar igång! kurser.se guidar dig till rätt utbildning och svarar på vanliga frågor.

Vattenskoter på havet

Från och med 1 maj 2022 gäller nya regler om utbildning och förarbevis för vattenskoter. Det innebär att du behöver gå en utbildning och genomföra ett prov med godkänt resultat hos Transportstyrelsen för att lagligt få köra vattenskoter. I en utbildning får du bland annat lära dig vilka regler som gäller på sjön och hur du framför en vattenskoter säkert. För att få ta ett förarintyg för vattenskoter behöver du ha fyllt 15 år.

Vilken utbildning leder till förarbevis för vattenskoter?

En utbildning måste uppfylla vissa krav på bland annat innehåll, lärandemål och kompetenser hos instruktören. Det är Transportstyrelsen som godkänner vilka utbildningsanordnare som får bedriva utbildning. Det första du bör kolla när du ska välja utbildning är alltså om utbildaren är godkänd.

En utbildning för vattenskoterkörkort består av tre delar:

 • Del 1. Teori
 • Del 2. Teori
 • Del 3. Praktiska övningar

Del två och tre ska vara lärarledd, medan den första delen kan genomföras på egen hand. Alla praktiska övningar med vattenskoter får genomföras först efter att de teoretiska momenten avklarats. Nedan kan du läsa en sammanfattning om vad som ingår i varje del. För exakt innehåll läs mer hos den arrangör du är intresserad av, eller på Transportstyrelsen.

Del 1. Teori – 8 timmar

 • Vattenskoterns uppbyggnad
 • Sjövett
 • Sjövägsregler
 • Fasta och flytande sjömärken samt sjövägmärken
 • Navigationshjälpmedel
 • Att läsa sjökort (uppbyggnad, symboler och förkortningar)
 • Säkerhetsutrustning
 • Hur du tillkallar hjälp vid en nödsituation
 • Risker relaterade till vattenskoterkörning
 • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning

Och mycket mer som straffbestämmelser för dig som framför en vattenskoter, hur du undviker hypotermi (nedkylning), skyddade områden och så vidare.

Del 2. Teori – 3 timmar

 • Fördjupning och diskussion (om bland annat sjövett, anpassad fart och hänsyn, påverkan på miljö och djurliv)
 • Grundläggande navigation (sjökort och färdplanering)
 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar
 • Riskbedömning och fartens påverkan
 • Nödåtgärder (att ta sig upp på vattenskotern från vattnet, vända en vält vattenskoter eller att hjälpa någon annan)

Del 3. Praktiska övningar

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning
 • Lågfartsmanöverövningar (till exempel att köra fram till en brygga, hålla vattenskotern stilla eller backa)
 • Högfartsmanöverövningar (fri körning samt körning över vågor/svall och att gira med vattenskotern)
 • Undanmanöverövningar
 • Nödåtgärder

Ta förarbevis för vattenskoter

Så ansöker du om förarbevis för vattenskoter

När du genomfört en utbildning med godkänt resultat registreras det hos Transportstyrelsen. Då kan du ansöka om förarbevis för vattenskoter genom deras e-tjänst “Vattenskoterwebben”. Förarbeviset utfärdas då automatiskt om du har ett godkänt registrerat prov eller annan relevant kompetens (se vad som räknas som relevant kompetens nedan). Du får ett mejl när du har fått ett beslut från Transportstyrelsen. Har du fått förarbeviset kan du då ladda ner det digitalt. 

Du har två år på dig att ansöka om förarbevis från och med att du klarat utbildningen. Men skjut inte upp ansökan i onödan! Glömmer du bort att ansöka om ditt förarbevis måste du efter två år gå en ny utbildning innan du kan ansöka på nytt.

Vattenskoter som åker på havet

Vad kostar det att ta förarbevis för vattenskoter?

Det kostar 300 kronor att ansöka om förarbeviset hos Transportstyrelsen. Du får ditt förarbevis digitalt. Vill du ha ett fysiskt kort kan du beställa det mot en extra avgift.

Priset för att ta förarbevis för vattenskoter ligger mellan 1 550 och 4 995 kronor. Priset varierar hos olika arrangörer. Innan du bestämmer dig för vilken kurs du ska gå, kolla vad som ingår i kostnaden. I vissa kurser ingår kursmaterial som litteratur, hyra av vattenskoter och så vidare, i andra inte.

Vad händer om jag kör vattenskoter utan förarbevis?

Från och med 1 maj 2022 kan den som kör vattenskoter utan giltigt förarbevis få böter. Det är polisen eller kustbevakningen som ansvarar för att kontrollera om förare har rätt att köra. Om du har ett förarbevis för vattenskoter och bryter mot någon av de regler som gäller, kan ditt förarbevis komma att återkallas.

Vem behöver inte ta förarbeviset?

Det finns vissa undantag, så kallade övergångsregler, från kravet på förarbevis. Om du fått ett nautiskt kompetensbevis utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före 1 maj 2022, kan du ansöka om ett förarbevis utan att behöva gå en utbildning först. Det gäller dock bara till 30 april 2023.

Du kan även vara undantagen från att gå en utbildning om du:

 • har en yrkesutbildning som fartygsbefäl
 • jobbar med sjöräddning
 • deltar i organiserad tränings- eller tävlingsverksamhet med vattenskoter

Är du osäker på vad som gäller för dig? På Transportstyrelsen kan du läsa om de exakta övergångsreglerna.


Informationen i den här guiden är en sammanfattning av lag (2021:626) och förordning (2021:628) om förarbevis för vattenskoter, samt Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för vattenskoter. För mer information kontakta arrangören för den kurs du är intresserad av eller läs mer på Transportstyrelsen.

Källor: Transportstyrelsen och Riksdagen


Annonser