6 gamla hantverk från förr – och kurserna som lär ut dem

Vet du vilket hantverk som har funnits sedan stenåldern, eller vilket hantverk som slog igenom i Sverige på 1700-talet? Efter att ha läst guiden kommer du veta allt om de sex äldsta hantverksformerna som fortfarande är populära idag.

6 hantverk från förr

Idag är nästan allt som vi köper färdigproducerat eller halvfabrikat som vi skapar något eget av. Men hur gjorde de förr? Innan inredningsbutiker, byggvaruhus och textil- och garnbutiker? I denna hantverksguide får du reda på vilka gamla hantverk som var populära förr – och idag kanske ses som konstverk.

1. Vävning

Vävning är ett hantverk som har funnits sedan vår tideräknings början och används för att skapa tyger och andra textilier. Vävning går ut på att fläta samman två vinkelräta trådsystem, vilket resulterar i en väv eller ett tyg. Vävningen kan göras för hand men bästa resultat nås genom att använda en vävstol. Idag vävs tyg i fabriker. Vävning används även för att göra textila konstverk, så kallade gobelänger, vilket är ett tyg med bilder.

Kurstips: Vävning

2. Knyppling

Tekniken knyppling används för att göra spetsar av olika slag. Knyppling härstammar från Italien tidigt 1500-tal och blev känd i Sverige på 1700-talet. Tekniken kan beskrivas som en avancerad flätning med hjälp av pinnar med trådar. Knyppling fungerar på följande sätt: du har två par pinnar som du förflyttar på olika vis – antingen genom att korsa eller att vrida pinnarna. Denna rörelse kombinerat med ett dubbelt, enkelt eller vävslag bildar ett mönster. Ofta används nålar för att fixera spetsen när du knypplar.

Kurstips: Knyppling

3. Träsnideri

Träsnideri och skulptur i trä har funnits sedan vår tids begynnelse men har sina mest kända verk från medeltida Tyskland, Ryssland, Italien och Frankrike. Vid träsnideri kan du antingen välja att skära ut ditt mönster med olika typer av knivar, eller att hugga ut mönstret med träklubba som slås mot ett speciellt träsnideriverktyg kallat bildhuggarjärn. Det populäraste träslaget att hugga dekorativa finsnickerier i är lind. För att skapa bruksföremål som skedar eller smörknivar passar träslag som lönn, ene och björk. Vill du lära dig mer?

Kurstips: Trähantverk

4. Korgflätning

Korgflätning är ett paraplybegrepp för flätteknik som används inom icke-textila hantverksformer. Fynd från stenåldern talar för att de flätade korg redan då. Materialet som används vid korgflätning kan vara alltifrån vinrankor och bark till näver och spån. Hantverket tillåter dig att använda i princip vad som helst i icke-textilt material. Många brukar skilja på korgar som är bundna eller flätade. Korgflätningen börjar med att korgen bottenflätas. Formen bestäms med hjälp av baksidan av en kniv, som hjälper till att ange vikningens läge för flätning av sidorna. Spånen skärs av i toppen och en vacker avslutning flätas eller så tillförs en list, handtag, ben, lock och annat dekorativt.  

5. Karda och spinna garn

Karda är ett hantverk som preparerar ullen eller bomullen inför spinningen av garn. Materialet läggs mellan två trästycken, som kallas kardor, med ett stort antal piggar med järntråd. Sedan dras kardorna mot varandra, vilket gör att bomullen och ullen blir len inför garnproduktionen som görs via spinning. Du fäster ditt kardade material på en bomullstråd som redan är fäst vid spinnrocken. Sedan trampar du på spinnrockens pedal samtidigt som du håller i bomullen eller ullen. Den nyblivna tråden snurras upp på en trådspole och vips har du en ull eller bomullstråd! 

6. Smide

Smide är ett hantverk som funnits länge och populära fynd har gjorts under vikingatiden. Hantverket smide innebär att en metall bearbetas så att strukturen av molekyler och atomer flyttas om i metallstycket. Smide brukar delas upp i kallsmide och varmsmide.  Vid varmsmide hettas metallen upp innan den läggs på ett så kallat städ; ett redskap i järn som fungerar som underlag. Sedan bankas formen fram med hjälp av olika verktyg. Kallsmide kräver mer styrka än varmsmide eftersom metallen är mer lättarbetat upphettad.    

Kurstips: Smide


Gå till alla hantverkskurser


Annonser