Visa kurser.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din kurs? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka kurs. Läs mer här.

Kursinformation
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Intensivt 2 dagar
22 375 SEK inkl. moms
Kommande starter
Distans
22 375 SEK
2020-11-12

Göteborg
22 375 SEK
2020-11-12

Malmö
22 375 SEK
2020-11-12

Stockholm
22 375 SEK
2020-11-12
Kommande starter
Göteborg
2020-11-12  
22 375 SEK
2021-11-11  
22 375 SEK
Malmö
2020-11-12  
22 375 SEK
2021-11-11  
22 375 SEK
Stockholm
2020-11-12  
22 375 SEK
2021-11-11  
22 375 SEK

Kursbeskrivning

Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de redovisningsprinciper som IFRS bygger på. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas.

Hur påverkar COVID-19 denna kurs?

Vi på kurser.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en kurs påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Om kursen

Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalanden för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncernredovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett användar- och tillämparperspektiv. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas.

För vem?

Förkunskapskrav: Kursen vänder sig till den som medverkar i upprättandet av en redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer ingående kunskaper om IFRS regelverk.

Kursinnehåll

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter
 • IFRS 9 Finansiella instrument
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IFRS 16 Leasing
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar och fel
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 19 Ersättningar till anställda
 • IAS 23 Lånekostnader
 • IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IAS 40 Förvaltningsfastigheter
 • Uttalanden från IASB och dess akutgrupp IFRIC och från IASCs akutgrupp SIC
 • Nyheter på redovisningsområdet som ännu inte trätt ikraft

Upplägg

Omfattning

Genomförs som intensivkurs 2 dagar kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70% erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

17 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 306 kr/mån.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om IFRS II.

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt öppna utbud spänner från grundläggande kurser till akademisk uppdragsutbildning. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm eller var du än befinner dig via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier....


Läs mer och visa alla kurser med FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kontaktuppgifter till FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

Tel: 010-410 59 00

Recensioner
Bli den första att recensera IFRS II!

Liknande kurser