Visar 1-10 av 10 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-10 av 10 träffar

En SEO-kurs ger dig teoretiska och praktiska färdigheter inom de moment i sökmotoroptimering som beskrivs här nedan. 

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering kan delas in i tre grundsteg som alla har en avgörande faktor för webbplatsens närvaro i sökmotorerna. Det första steget är teknisk sökmotoroptimering, det andra handlar om redaktionell sökmotoroptimering och det tredje området behandlar webbplatsens omgivning och en sökmotorpositionering genom länkhantering.

När man sökmotoroptimerar en hemsida så innebär detta att man genomför en rad olika åtgärder för att hemsidan ska synas så högt upp som möjligt bland sökresultaten på sökmotorerna. Det man gör framför allt är att välja ut ett antal nyckelord som man vill optimera på sajten. Det är dessa nyckelord, innehållet på hemsidan och den bransch som du är verksam i som man sedan utgår ifrån när man ska genomföra alla olika åtgärder för att få sajten att hamna högre upp bland sökresultaten. Att välja rätt nyckelord är väldigt viktigt för all sökmotormarknadsföring på Internet då konkurrensen är stor.

Att välja sökord

Det som är viktigt att tänka på när man väljer sökord är att man alltid utgår ifrån vad kunderna kallar dina produkter eller tjänster. Använder kunderna sig av facktermer eller ett vardagligt språk? Titta på vad kunderna skriver i mail och på beställningar för att se vad de kallar dina produkter eller tjänster. När du väljer sökord så använd inte främst enskilda ord utan använd dig av fraser som består av 2-3 ord. Undersökningar visar att de flesta sökningar som görs idag består av just fraser på 2-3 ord snarare än enskilda ord. Effektiv sökmotorsoptimering handlar också om en balansgång mellan att vara specifik och generell i valet av sökord.

Sökordsanalys

När man väljer sökord, både till sökmotoroptimering och sponsrade länkar, kan det vara bra att göra en sökordsanalys. En sökordsanalys är ett unikt redskap som ger dig ren information om hur kunderna agerar när de söker på nätet. Vilka sökord använder besökarna och din målgrupp när de använder sökmotorer? Hur många sökningar är det på specifika sökord och hur stor är konkurrensen på de olika sökorden?

När man genomför en sökordsanalys väljer man ut en relevant mängd branschrelaterade sökord. Man gör en analys av de sökord som man själva önskar att vara synlig på, de sökord som anses vara relevanta sett utifrån sajten samt de sökord som fungerar riktigt bra för konkurrenterna. Sedan undersöker man hur många sökningar som sker på dessa sökord samt hur många konkurrerande sidor som använder det aktuella sökordet.

Det finns flera olika verktyg som kan hjälpa dig i ditt val av sökord, till exempel Google Trends som grafiskt visar hur populära olika söktermer är över tiden. Ett annat gratisverktyg för att ta reda på hur många som söker efter ett visst sökord eller sökfras är Google Keyword Tool. Google har även släppt verktyget Search-based keyword tool som kollar på din webbplats och analyserar innehållet. Du får sedan veta vilka sökord som din målgrupp troligen söker på baserat på innehållet.

Tre viktiga steg i en sökordsanalys

1. Sökordslistan analyseras
För att nå fram till de absolut bästa sökorden, brukar man oftast börja med en sökordslista som innehåller många fler sökord än det slutliga resultatet. Där undersöker man vilka av de många sökorden som det faktiskt söks på samt hur ofta de används.

2. Vilken konkurrens har sökorden?
Därefter kontrollerar man hur hård konkurrens det är för varje specifikt sökord i sökmotorn. Konkurrensen mäts på hur många resultat Google visar vid en sökning på varje specifikt sökord.

3. Vilken relevans har sökorden?
Slutligen sorterar man alla orden efter relevans, konkurrens samt antal sökningar och utarbetar en slutgiltig lista med de mest optimala sökorden.

Jämför kurser
Mer inom området
SEO-kurser
Läs mer