Studieförbundet Vuxenskolan – väx genom kunskap och insikt

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Fyra vänner fikar och skrattar

Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967, men har rötter 100 år tillbaka i tiden. Förbundet finns i Sveriges alla kommuner och når cirka 3,5 miljoner människor med sin verksamhet i form av både föreläsningar och kulturprogram. Vuxenskolans grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. 

Topp 25 – populära kurser

Vad är Studieförbundet Vuxenskolan? 💡

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ”ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet”. Förbundet värnar om ett demokratiskt, jämställt, humanistiskt och hållbart samhälle. Deras värdegrund och vision bidrar till att ”frigöra människors kraft, engagemang och möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga”.  

Förbundet arbetar utifrån en värdegrund om alla människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.  

Vad har studieförbundet för uppdrag? 🤝

Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge människor i hela landet möjlighet att utvecklas genom förbundets folkbildningsaktiviteter. Förbundet arrangerar över 30 000 kulturaktiviteter varje år runt om i landet, exempelvis konserter, seminarier och föreläsningar. Vuxenskolan arbetar utifrån sitt övergripande verksamhetsmål och fem prioriteringar som fastställdes i den strategiska planen 2021: 

 • Drivande i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling. 

 • Riktar sina insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen idag inte når. 

 • Utvecklar och genomför verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati och hållbarhet i hela landet. 

 • Utvecklar och stärker sin digitala folkbildningsverksamhet. 

 • Bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys. 

Vilka kurser har studieförbundet? 📔

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser och studiecirklar inom en rad mängd områden, till exempel: 

 • Beteendevetenskap 

 • Ekonomi 

 • Data och IT 

 • Djur, natur och miljö 

 • Dans 

 • Musik och teater 

 • Funktionsnedsättning 

 • Hantverk och konst 

 • Historia och Konsthistoria 

 • Humaniora 

 • Hälsa och välbefinnande 

 • Mat och dryck 

 • Media och kommunikation 

 • Pedagogik 

 • Samhälle 

 • Språk 

 • Transport 

 • Trädgård, hus och hem 

Källa: sv.se (Studieförbundet Vuxenskolan)

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på kurser.se. Hon älskar att det alltid går att lära sig något nytt och att nästa kurs bara är ett klick bort. Josephine har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Hon tycker om att skriva och att leda olika projekt. På fritiden hittar du henne antingen på gymmet eller i köket där hon gärna testar nya recept. Senaste kursen hon gick var en klättringskurs för att ta grönt kort. Näst på tur är antingen en kurs i spanska eller i kreativt skrivande. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på kurser.se. Hon älskar att det alltid går att lära sig något nytt och att nästa kurs bara är ett klick bort. Josephine har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Hon tycker om att skriva och att leda olika projekt. På fritiden hittar du henne antingen på gymmet eller i köket där hon gärna testar nya recept. Senaste kursen hon gick var en klättringskurs för att ta grönt kort. Näst på tur är antingen en kurs i spanska eller i kreativt skrivande.

Annonser