Visa kurser.se som: Mobil
Järv

Jägarexamen – allt du behöver veta inför teoriprovet

Teoriprovet är det första du behöver få godkänt på för att kunna ta jägarexamen. Här hittar du allt du behöver veta inför teoriprovet – från hur du kan förbereda dig, hur du bokar provet och vad du behöver kunna för att få godkänt.

Ta jägarexamen

För att få din jägarexamen måste du klara en examination som består av ett teoriprov och tre praktiska delprov. Teoriprovet testar dina kunskaper inom de områden som är centrala för att du ska kunna bedriva jakt på ett bra och säkert sätt. Du måste få godkänt på teoriprovet för att få göra de praktiska proven.

Teoriprovet

Upplägg:

70 frågor

Provtyp:

Flervalsfrågor

Pris:

500 kr

Tid:

60 minuter

Godkänt betyg:

85 % rätt (minst 60 av 70 frågor)

Giltighet:

Godkänt prov gäller tills vidare, alltså utan tidsbegränsning

Utbildning inför provet

Det finns olika upplägg för att du ska få en tillräckligt bra utbildning för att klara teoriprovet. Du kan gå en intensivkurs under några dagar, ta en distanskurs, gå en kurs med lärarledda lektioner eller lägga upp självstudier.

Hitta en kurs för jägarexamen

Boka teoriprovet

Om du har valt att gå en kurs får du ofta möjligheten att göra både teoriprovet och de praktiska proven i slutet av kursen. Om du har studerat inför teoriprovet på egen hand kan du kontakta en provledare på en provbana för att skriva provet. En provbana är en del av en jaktskyttebana. Det finns ett flertal jaktskyttebanor i varje län.

Om du har läs- och skrivsvårigheter eller inte kan svenska

Om du har till exempel dyslexi eller begränsade kunskaper i svenska språket och behöver andra förutsättningar för att skriva provet finns det möjlighet att få viss anpassning. Du måste då ta kontakt med provledaren och anmäla dina önskemål i god tid innan provtillfället.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du få genomföra det ordinarie provet utan tidsbegränsning, eller få skriva provet enskilt tillsammans med en provledare. Provledaren hjälper då till genom att läsa upp och förtydliga frågorna och svarsalternativen.

Om du inte behärskar svenska språket kan du skriva provet enskilt med provledaren och ta hjälp av en tolk. Du måste i så fall själv stå för en eventuell kostnad för tolken.

Vad händer sen?

Efter att du fått ett godkänt teoriprov är du ett steg närmare din jägarexamen! Nästa steg är de praktiska proven. Ett godkänt resultat på teoriprovet är giltigt utan tidsbegränsning, därför behöver du inte göra de praktiska proven inom någon specifik tid därefter.Eftersom en jägarexamen inte innefattar vapenlicens måste du ansöka om jaktvapenlicens. Utan en sån licens får du inte äga eller låna ett jaktvapen. Du ansvarar själv för ansökan om jaktvapenlicens. Gör såhär för att ansöka om vapenlicens. 

Om du blir underkänd på teoriprovet får du göra omprov en annan dag. Du får inte göra något av de praktiska proven innan du fått godkänt på teoriprovet.

Vad kommer på provet?

För att klara teoriprovet behöver du ha kunskaper inom allt från samspelet i naturen och näringskedjan till hur du uppträder med god jaktetik och hur vapnen fungerar. Här får du en överblick över vilka områden du måste plugga på inför provet!

Djuren, naturen och jägarens roll

Samspelet mellan organismer och djur inom ett ekosystem kallas ekologi. Som jägare måste du ha  goda kunskaper inom ekologi och känna till hur näringskedjorna ser ut och samverkar. Du måste känna till hur viltpopulationerna ser ut, ha kunskap om olika viltarter och hur de i olika utsträckning påverkas av jakten.

Det är centralt att du förstår vilka funktioner du fyller som en ansvarsfull jägare, samt vilka risker det innebär för naturen om du jagar med dåligt omdöme. Du spelar en viktig roll för att bland annat hålla ekosystemet i balans, bedriva viltvård och utföra inventeringar. Du ska alltid behandla allt vilt med respekt och inte orsaka onödigt lidande för djuret. Första skottet ska vara dödande, och du bär alltid själv ansvaret för ett avlossat skott. Förutom det egna ansvaret finns även en hel del lagar, förordningar och föreskrifter som du måste känna till och följa som jägare.

Givetvis måste du även känna till en rad praktiska saker som hör jägarrollen till. För att få jaga överhuvudtaget måste du ha:

 • Jägarexamen
 • Jaktvapenlicens
 • Jaktkort (kostar 300 kr/år)
 • Tillgång till jaktmark

Du är långt ifrån fullärd efter att du tagit din jägarexamen. Därför bör du gå med i ett jaktlag (det kan bestå av 2–50 jägare med en jaktledare) för att lära dig mer från erfarna jägare. Du måste även lära dig god jaktetik, så kallat jägarmässigt uppträdande, som berör ditt förhållande till vilt, natur, jaktkamrater och allmänheten.

Jakten och jakthunden

Säkerhet är högsta prioritet under jakten. Du måste alltid tänka på säkerheten först i förhållande till dina jaktkamrater, allmänheten och jakthunden. Du får till exempel aldrig sikta ditt vapen mot dina jaktkamrater, du får aldrig lämna ditt pass utan jaktledarens medgivande och du ska alltid plundra ditt gevär (ta ur patronerna) och informera om att jakt pågår om du skulle stöta på förbipasserande människor i naturen. Du ska naturligtvis också veta vilken utrustning du ska ha med dig vid jakten.

Det finns flera olika sätt att bedriva jakt på som du bör känna till. Olika jaktformer lämpar sig beroende på jakt för olika ändamål, jakt på olika viltarter, jaktlag av en viss storlek, jakthund av viss ras eller jakt vid en specifik tid på året. Exempel på olika jaktformer är:

 • Vakjakt
 • Lockjakt
 • Smygjakt 
 • Jakt med drivande hund
 • Jakt med ställande hund
 • Drevjakt och klappjakt
 • Spårningsjakt
 • Grytjakt
 • Jakt med fångstredskap
 • Skyddsjakt
 • Licensjakt

Det  är viktigt att du alltid håller dig uppdaterad i takt med att nya lagar och regler införs och ändras. Bland de viktigaste jaktreglerna hittar du till exempel att du endast får jaga vissa viltarter under specifika tider på dygnet, att du måste spåra upp skadat vilt med eftersökshund och att du inte får använda inspelade djurläten eller levande däggdjur eller fåglar för att locka till dig vilt när du jagar. Viktigt att veta är också vilka regler som gäller specifikt vid eftersök av skadeskjutet djur.

Att jaga med jakthund är typiskt för den svenska jakten – varannan jägare i Sverige har jakthund. Du ska alltid jaga med en hund som är lämplig för jaktbytet, i vissa fall finns till och med krav på att du har med dig hund. Olika typer av hundar lämpar sig för olika jaktformer.

Läs mer om jakthunden

Vapen och vapenlicens

Det viktigaste utrustningen du har vid jakten är ett pålitligt vapen och rätt ammunition. Som vapenägare måste du veta hur olika jaktvapen och ammunition fungerar och är konstruerade, du måste kunna hantera olika vapen på ett säkert sätt, minska risken för skadeskjutning och kunna förvara dina vapen på ett säkert sätt. För att överhuvudtaget få äga eller låna ett jaktvapen räcker det inte med att du har en jägarexamen, du måste även ha vapenlicens som du ansöker om hos polisen. Läs mer om hur du ansöker om vapenlicens

Olika vapen lämpar sig för jakt på olika typer av vilt och är konstruerade på olika sätt. Det finns tre huvudgrupper av vapen: hagelvapen, kulvapen och kombivapen. I det praktiska provet ingår tre delprov: hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov för kulgevär. Du måste vara godkänd på teoriprovet för att få göra något av de praktiska delproven. Läs mer om hur uppskjutningen går till

Tips inför provet

 • Var väl förberedd inför provet, börja plugga i god tid. Hitta tips på bra böcker för dig som vill ta jägarexamen
 • Stressa inte under provtillfället, men försök att inte fastna på en fråga för länge så att du riskerar att tappa poäng på att du inte hinner till de sista frågorna
 • Läs igenom frågorna ordentligt, så att du verkligen har förstått vad som efterfrågas
 • Läs svarsalternativen ordentligt, så att du inte råkar välja ett svarsalternativ som är snarlikt det rätta svaret

Nu när du vet vad som gäller inför teoriprovet – ta vårt quiz för att testa dina kunskaper!

Quiz – jägarexamen

Källor: jagareforbundet.se, jagarexamenonline.se

Senast uppdaterad: 04 maj 2021

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.