Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi kommer i denna guide gå igenom Studiefrämjandets olika kurser och studiecirklar de erbjuder.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet bildades 1959 och är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet. Studiefrämjandet har ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar som även genomför folkbildande verksamhet på uppdrag av exempelvis offentliga institutioner, organisationer och näringslivet. 

Vad är Studiefrämjandet? 💡

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund som vill att människors vilja att lära sig att skapa, lära och leva ett så aktivt liv som möjligt oavsett ålder ska vara möjligt. Varje år har Studiefrämjadet tusentals deltagare i sina studiecirklar och kurser där de får stöd av kommunerna och statens anslag till folkbildning.  

Studiefrämjandets verksamhet är öppen för alla inom många olika områden som miljö, natur, djur och kultur, framförallt ungdomskultur. I de olika kurserna och studiecirklarna sker arbetet oftast i smågrupper vilket ger ett bra klimat för gemenskap och lärande. Verksamheten främjar även mångfald och motarbetar främlingskap och rasism. De arbetar utifrån en demokratisk syn där de hävdar allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. 

Studiefrämjandet är en ideell förening med ungefär 15 000 olika cirkelledare och är grundad på 19 olika medlemsorganisationer. De har ungefär 50 kontor runt om i Sverige där varje kontor täcker en eller flera kommuner. Det är kontoren som arrangerar studieverksamheten och kulturarrangemang. Det finns oftast flera olika kontor inom en och samma avdelning. Studiefrämjadet har 14 olika avdelningar där varje enskild avdelnings ansvar är att se till att deras studiecirkelledare har rätt utbildningar. De arbetar även med att kvalitetsutveckla och att samordna verksamheten på kontoren inom de olika avdelningarna. 

Vilket uppdrag har Studiefrämjandet? 🤝

Studiefrämjandets främsta uppdrag är att tillhandahålla kurser och studiecirklar inom en rad olika områden, de inriktar sig mest inom miljö, natur, djur och kultur, framförallt ungdomskultur. Studiefrämjandet genomför även folkbildande verksamhet på uppdrag av offentliga institutioner och organisationer med mera. 

Vilka kurser har Studiefrämjadet? 📔

Studiefrämjandet erbjuder olika kurser och studiecirklar inom många olika områden, till exempel: 

 • Afrobeat & Amapiano 
 • Argentinsk Tango 
 • Baby Dance Club 
 • Balett för vuxna 
 • Barndans 
 • Biodling  
 • Familjedans 
 • Fiskekurs 
 • Fotokurser 
 • Frigörande dans i medveten närvaro 
 • Fågelkurser 
 • Grafisk design 
 • Grundkurs i stickning 

Källa: studieframjandet.se 


Annonser