Språk – utvecklingsmöjlighet eller svårighet?

Att lära sig nya språk är och förblir populärt. Med det som grund ville vi undersöka vilka språk som anses som svårast att lära sig.

Lästid: ca 1,5 minuter

Finska anses vara det svåraste språket i Europa, enligt många. Därefter följer ryska och grekiska språket som svåra att lära sig och utöva. Det visar en undersökning som kurser.se har utfört om språk.

Finska, grekiska och ryska är några av de språk som det generellt inte söks på så mycket, på kurser.se, och det kan hänga ihop med att många tror att de är för svåra att lära sig. I jämförelse med exempelvis spanska och engelska som är några av de mer populära språkkurserna att läsa på kurser.se.

Här hittar du alla språkkurser

Är språket en barriär eller en utvecklingsmöjlighet under resan?

Att språk kan bli komplicerat när du reser till ett annat land har nog alla upplevt någon gång. Enligt vår undersökning bekräftas detta delvis då nästan en tredjedel upplever språket som en barriär när de reser. Många tycker också att det är komplicerat när de flyttar utomlands. En femtedel tycker även att språket försvårar i sociala sammanhang, samtidigt som en åttondel tycker att det försvårar deras jobb och att kommunicera med sina kollegor.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det ofta upplevs likadant från den andres håll. Ofta upplever vi språkförbristningar som en svårighet för att vi blir osäkra på oss själva och är rädda för att låta dumma, men vi kan nästan lova dig att den du pratar med känner ungefär likadant.

Mer än hälften vill lära sig språket där det talas

Intresset för språk och att lära sig nya språk har alltid varit stort. Det kommer fortsätta att vara något som utvecklar personer och bryter barriärer. kurser.se:s undersökning visar att mer än 50 procent av deltagarna vill resa och lära sig ett nytt språk i landet där språket faktiskt brukas.

Hitta en språkkurs utomlands!

– Att läsa språk i landet där det talas är helt klart det snabbaste och effektivaste sättet att lära sig eftersom du är omgiven av språket dygnet runt. Och det roligaste! Ju mer du förstår av ett språk desto mer kan du lära känna landets kultur. Det i sin tur innebär en rikare och mer givande utlandsvistelse, vare sig det gäller en semesterresa eller arbete. En återkommande kommentar från våra kursdeltagare är att det är roligt att möta människor från hela världen, inte bara lokalbefolkningen. Det blir ett ömsesidigt utbyte som berikar livet och skapar förståelse människor emellan. Att läsa språk utomlands är helt enkelt ett perfekt sätt att förena nytta med nöje och det passar alla åldrar, säger Ulla Petzäll, Kursadministratör på Internationella Skolorna.

Det finns också fortfarande en stor del som vill stanna hemma i Sverige och lära sig samtidigt som det blir allt mer populärt att läsa språk på distans.

Gå en språkkurs på distans


Annonser

Du kanske också är intresserad av: