NBV – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet erbjuder olika typer av studiecirklar och de arbetar även med viktiga ämnen som rör alkohol och andra droger, folkhälsa och integration.

Människor arbetar tillsammans i kreativ miljö

Med sina 130 års erfarenhet inom folkbildning är Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, en av landets äldsta studieförbund. Studieförbundet finns över hela Sverige och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.  

Vad är Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet? 💡

1971 slogs tre studieförbund ihop och bildade studieförbundet NBV. De tre studieförbunden bestod då av Godtemplarordens studieförbund, Nationaltemplarordens studieförbund och Sveriges Blåbandsförbunds studieförbund. Tillsammans sträckte sig förbundens erfarenhet inom folkbildning tillbaka till 1894.  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet är idag partipolitiskt obundna och religiöst neutrala. Förbundets uppdrag kommer från deras medlemsorganisationer och verksamheten får ekonomiskt stöd från stat, kommun och landsting. Förbundet har även tusentals ideella cirkelledare och föreningsfunktionärer. NBV:s grundläggande arbete handlar till största delen om nykterhet, demokrati och bildning.

Vilket uppdrag har NBV? 🤝

Studieförbundet NBV har som uppgift att tillsammans med sina medlemmar skapa förutsättningar för att alla ska ha tillgång till bildning och kultur. NBV vill skapa mötesplatser för mångfald och samtidigt erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen ska behöva känna sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. Deras uppdrag utgår från följande punkter:  

  • Bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, på helnykter grund, riktat till alla. 
  • Främja studier kring samhälls- och livsåskådningsämnen, särskilt frågor kring alkohol och andra droger. Men också frågor som rör ett hållbart samhälle, befolkningens hälsa, livsfrågor, demokrati, trafiksäkerhet samt integrations- och internationella frågor. 
  • Medvetandegöra medlemsorganisationernas mål och uppgifter för deltagarna i förbundets verksamhet. 
  • Stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för insatser i rörelsens och samhällets tjänst. 

Vilka kurser har NBV? 📔

NBV erbjuder ett brett utbud av både kurser och studiecirklar. Med sina 6000 cirkelledare över hela landet kan du gå en studiecirkel i allt från träsnideri, merengue, svenska för vårdpersonal, mönsterpassning med mera. Det finns också möjlighet att starta egna studiecirklar med stöd och hjälp från NBV.  

Källa: nbv.se  


Annonser