Visa kurser.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en kurs. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen!

Kursinformation
Göteborg, Lund, Stockholm, Östersund
7 dagar
13 700 SEK
Kommande starter
Göteborg
13 700 SEK
Aktuella datum finns på hemsidan

Lund
13 700 SEK
Aktuella datum finns på hemsidan.

Stockholm
13 700 SEK
Aktuella datum finns på hemsidan

Östersund
13 700 SEK
Aktuella datum finns på vår hemsida
Kommande starter
Göteborg
Aktuella datum finns på hemsidan  
13 700 SEK
Lund
Aktuella datum finns på hemsidan.  
13 700 SEK
Stockholm
Aktuella datum finns på hemsidan  
13 700 SEK
Svenska

Kursbeskrivning

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som besökshundsteam. Besökshundsteamet hänsyftar till att verka stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning. Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar.


Besökshundsutbildning innehåll
1 st lämplighetstestgörs på förhand
7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som besökshundsteam med tredje person

- Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Detaljerad information återfinns i kursplanen.

Kursens uppläggning
Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar.
Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter bestäms av gruppansvarig lärare och lämnas in under momentets period.

Student som av olika skäl inte kan närvara vid ett seminarium eller vid arbete i studentarbetslaget får en kompenserande uppgift av gruppansvarig lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning
I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Hur påverkar COVID-19 denna kurs?

Vi på kurser.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en kurs påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Besökshundsutbildning innehåll
1 st lämplighetstestgörs på förhand
6 st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som besökshundsteam med tredje person

- Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Detaljerad information återfinns i kursplanen.

Kostnader

Kursavgift -  13700kr inklusive lämplighetstest och diplomering
Extern kostnad tillkommer för kurslitteratur.

Avbetalning - Denna kostnad kan delas upp på avbetalning via Human Finans.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Besökshund.

Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan, hundkurser

Skandinaviens största utbildningsarrangör för Sociala tjänstehundar

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Lund, Östersund, Kolbäck, Nordmaling, Oslo, Stavanger, Vasa Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största anordnare av utbildningar för sociala tjänstehundar. Vår vision genomsyras av att våra lärare/instruktörer också själva jobbar med utbildade hundar i kombination med allas...


Läs mer och visa alla kurser med Svenska Terapihundskolan
Recensioner
Bli den första att recensera Besökshund!

Liknande kurser