Röjsågskörkortet RA+RB

SV Väst, i Färgelanda
Längd
26 timmar på 6 tillfällen
Pris
5 625 SEK
Längd
26 timmar på 6 tillfällen
Pris
5 625 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Lär dig att hantera röjsågen säkert och effektivt sätt.
Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RARB enligt kraven inom Säker Skog.

Kursinnehåll
Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning.

Du får lära dig bra arbetsteknik som minskar din arbetsbelastning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Du måste fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Därefter arbetar du tillsammans med en vuxen till dess att du fyllt 18 år.

Studiematerial
Består av boken ”Röjsågning” från Skogsstyrelsen, samt ”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA+RB”

Bra att veta
Kursen är på både kvällar och helger.
Utbildningen inkluderar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. Om du inte klarar proven tillkommer en kostnad för att göra om proven.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900
Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Lokal:
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights