Kurser i högkänslighet

Med känslorna bakom ratten

En “Highly Sensitive Person” (HSP) brukar även kallas för högkänslig eller högsensitiv. En kurs eller föreläsning i högkänslighet riktar sig till dig som lätt blir överväldigad av intryck, positiva som negativa. Känner du igen dig?
Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-7 av 7 träffar

Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som sägs finnas hos 15 till 20 % av jordens befolkning. Det förkortas ofta som HSP, vilket står för Highly Sensitive Person, och innebär just det, att man är väldigt mottaglig för känslor. En högkänslig person uppmärksammar en ovanlig mängd detaljer och har svårt att filtrera bort i inströmningen av dessa. En “HSP:are” har alltså lättare att ta till sig intryck än gemene man, positiva eller negativa, och blir därför ofta överstimulerad som resultat.

Högsensitiva sinnen

Högkänslighet, eller högsensitivitet som det också kallas, kan vara applicerbar på alla våra olika sinnen. Emotionella som fysiska. Starka ljus, ljud eller dofter kan exempelvis uppfattas överväldigande för en högsensitiv person och det kan leda till både trötthet och koncentrationssvårigheter. Även många intryck på samma gång eller snabba förändringar kan upplevas som extra påfrestande för den som är högsensitiv och hen kan därför känna ett behov av att dra sig undan vid dessa tillfällen. Då är det viktigt att hen får göra det, eftersom att det annars kan leda till stress.

Vem ska gå en HSP-kurs eller föreläsning?

Blir du tårögd av en bra audition i Idol? Har du lätt för att sätta dig in i andra människors situationer eller känslor? Brukar du få höra att du är överkänslig eller att du överreagerar? Har du ett stort behov av att få vara för dig själv för att samla energi? Då är du sannolikt en högkänslig person och en kurs eller föreläsning om högkänslighet kan vara av stor nytta för dig. En HSP-föreläsning kan även vara intressant för personer som lever nära högkänsliga, eller för de som bara är nyfikna på egenskapen i allmänhet.

Varför ska du gå en kurs i högkänslighet?

Att vara högkänslig kan stundvis vara överväldigande, rentav utmattande. Därför kan en kurs eller föreläsning i ämnet vara av stor nytta för dig som vill lära dig att hantera vardagen som en HSP-person på bästa sätt. En högkänslighets-kurs kan hjälpa dig att bättre förstå dig själv och varför du reagerar som du gör. Du kan få de verktyg som behövs för att hantera ditt känsloliv på optimalt sätt och därmed skapa en mer balanserad vardag. Ofta handlar det om att vara mer förlåtande mot sig själv och att ge sig själv tillräckligt med tid och utrymme för att kunna varva ner. I och med att personer som är högkänsliga i regel har lätt att bli stressade när mycket händer på samma gång eller under tidspress kan det vara värdefullt att få råd om vad man kan göra i dessa situationer.

Exempel på innehåll i en kurs eller en föreläsning om högsensitivitet (HSP)

  • Fördelar och nackdelar med högkänslighet
  • Högkänslighet i relationer
  • Högkänslighet i barndomen
  • Vardagliga utmaningar som HSP-person
  • HSP och arbetet
  • HSP och ärftlighet
  • Stress kopplat till högsensitivitet

Föreläsningar eller kurser i högkänslighet involverar ofta att du får hjälp med att reflektera över och förstå situationer från ditt eget liv. Det kan vara hjälpsamt att höra av andra högkänsliga personer som har liknande upplevelser. Det kan också kännas befriande att kunna sätta ord på vad man känner samt att få bekräftat att man inte är ensam om sin högkänslighet.

Är du högkänslig? Gör vårt HSP-test!

Jämför kurser