Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Mer information om att vara god man och förvaltare

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska, först och främst i ekonomiska frågor, men för att få en god man måste den enskilde ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande som gör att han/hon behöver hjälp med intressebevakning och ekonomi. Den person som har en god man kallas för huvudman.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare är precis som god man en person som hjälper en människa. Skillnaden mellan god man och en förvaltare är att en förvaltare endast får anordnas om det är så att personen tillexempel är psykisk sjuk och mycket omdömeslös i sin ekonomi och sociala existens. Ett förvaltarskap kan vara ett stort ingrepp på den personliga integriteten.

Vad har en god man för uppgifter?

Uppdraget som en god man varierar beroende på situationen som huvudmannen befinner sig i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att det finns fickpengar och att personen i fråga har en bra omvårdnad. Det handlar i huvudsakligen om ekonomiska och rättsliga frågor.

  • Sörja för person - Ha en personlig kontakt med huvudmannen, anhöriga och eventuell vårdpersonal och hemtjänst.

  • Bevaka rätt – Sköta ansökningar om vård, bidrag eller boende.

  • Förvalta egendom - Den ekonomiska biten som inkomst, skulder och utgifter.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

För dig som vill bli god man finns det många olika kurser och föreläsningar att gå.  På en kurs eller föreläsning om att bli god man får du lära dig om juridik, ekonomi och personlig omvårdnad. Under kursen går ni igenom uppdraget som god man och du blir väl förberedd för de krav som sedan kommer i din uppgift. På dem flesta kurserna och föreläsningarna behöver du inga förkunskaper. Du får lära dig allt du behöver veta inför uppdraget som god man.

God man ersättning

Det är möjligt att få ett arvode för ditt arbete som god man. Som god man gör du en viktig insats i en medmänniskas liv. Arvodet betalas i regel av huvudmannen.

Hur blir man god man eller hur söker du en god man?

Att söka för att bli god man eller förvaltare

Om du tror att någon behöver hjälp eller om du själv behöver hjälp kan du ansöka om en god man eller att bli god man. I ansökan för att bli god man behöver du/ni tydligt redovisa att personen i fråga förstår vad saker gäller och ger ett skriftligt samtycke. Det behövs även ett läkarintyg och en utredning för att visa att personen har rätt till en god man.

Du kanske även är intresserad av andra familj- och relationskurser

Om du är intresserad av kurser som berör familjerelaterade frågor, anhörigutbildning eller andra inspirerande föreläsningar hittar du även det på kurser.se. Ibland kan det behövas hjälp för att stärka eller utveckla relationer.

Läs mer och hitta familj- och relationskurser här

Jämför kurser
Xpectum sätt fart på din karriär
Satsa på certifiering i ekonomi!

En certifiering visar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Läs mer
Stort steg framåt i karriären

Peter Fransson gick kursen Certifierad marknadsekonom hos Xpectum och fick skjuts i sin karriär. 

Läs mer