Anhörigcirkel Tjörn

SV Väst, i Färgelanda
Längd
12 timmar på 4 tillfällen
Pris
0 SEK
Längd
12 timmar på 4 tillfällen
Pris
0 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Anhörigresan
Studieförbundet Vuxenskolan genomför med stöd av Socialstyrelsen ett projekt för att hjälpa anhörigvårdare, särskilt dem som vårdar en äldre anhörig hemma.
Anhörig kan man vara på många sätt, anhörigvårdare kan man bli utan att direkt märka det själv. Ofta innebär det med tiden att hjälpbehovet ökar, både för den som vårdas och den som vårdar. Då är det viktigt att prata om detta, dela sina erfarenheter.

Kursinnehåll
Vi träffas fyra gånger och tar upp bl.a. följande:
1. Hur är det att vara anhörigvårdare?
2. Vilken hjälp finns att få och hur hittar man den?
3. Vad händer med oss själva under resans gång?
4. Hur går vi vidare? Egna frågor, erfarenheter och förslag

Studiematerial
Anhörigresan, existentiella frågor hos äldre m fl. Vuxenskolan bekostar studiematerialet.

Cirkelledare
Maija Edler är pensionerad präst inom svenska kyrkan med många års erfarenhet av liv med arbete och människor, organisationer och processer av olika slag på svenska, finska och tvåspråkigt. Under ca 7 år var hon succesivt allt mer anhörigvårdare till sin man.

Bra att veta
Riktas framförallt till dig som är äldre anhörigvårdare - vi arbetar enligt GDPR gällande personuppgifter.
Lokal förmedlas innan kursstart.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 4 anmälda deltagare.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Lokal:
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights