Diplomerad HR-administratör

Längd
23 tillfällen
Pris
24 500 SEK
Nästa kurstillfälle
26 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Längd
23 tillfällen
Pris
24 500 SEK
Nästa kurstillfälle
26 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Denna kurs kan du välja att gå på distans eller på plats i Trollhättan, eller göra en egen kombination av det två möjligheterna.

Diplomerad HR-administratör ger dig en översiktlig bild av det personaladministrativa området och en god grund för arbetet på en HR-avdelning.

På utbildningen lär du dig att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet samt få en introduktion till de olika typer av personalfrågor som du möter i ditt dagliga arbete på en HR-avdelning. Du fördjupar även din kunskap inom arbetsrätt och förhandlingsteknik, så du är bättre rustad i att hantera framtida personalärenden.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 september, 2024

 • Kurs
 • Trollhättan

Om undervisningen

Vi varvar teoretiska genomgångar med praktisk träning.

Det kommer att vara ett uppehåll för jul och nyår, uppehållet planeras av deltagare tillsammans med ledaren.

Innehåll

 • Arbetsrätt
  • De viktigaste reglerna i Semesterlagen
  • Sjuklönelagen, Arbetstidslagen
  • Medbestämmandelagen
  • Lagen om anställningsskydd
  • Diskrimineringslagen och ytterligare ett dussintal lagar på arbetsrättens område
 • Löner
  • Löneberäkningar avseende semester
  • Sjuklön, övertid, mertid
  • Förändrad sysselsättningsgrad lön första månaden, 
  • Timlön, VAB, tjänstledighet mm. 
  • Genomgång av traktamenten
  • Kostnadsersättningar
  • Löneförhandlingar och  löneprogram.
 • Rekrytering
  • Kravprofiler
  • Rekryteringsgången
  • Beteenderelaterade frågeställningar och urvalsmetoder. 
  • Du får upprätta mall för intervju, hålla anställningsintervju med en arbetssökande (frivilligt) och genomföra en rekrytering.
 • Ledarskap
  • Arbetsledning
  • Gruppdynamik
  • Ledarrollen,
  • Coachande ledarskap,
  • Ny som chef
  • HR-chefens arbetsuppgifter och ledarskap i olika situationer.
 • Anställning
  • Anställningsformer
  • Anställningsavtal
  • Stöd och bidrag vid anställning
  • Feriearbete
  • Arbetstidsregler
  • Olika former av ledigheter,
  • Utvecklingssamtal
  • Personalhandbok
  • Gången vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl
  • Företrädesrätt, betyg och intyg, olika förmåner mm.
 • Skatter och avgifter
  • Moms, källskatt
  • Jämkning
  • Arbetsgivaravgifter
  • Löneskatt
  • Preliminärskatt
  • Skatt på olika förmåner, personalliggare i kontantbranscher mm.
 • Medbestämmande och kollektivavtal
  • Den svenska modellen
  • Arbetsmarknadens parter
  • Kollektivavtalets betydelse
  • Medbestämmanderegler
  • Fackföreningar och lokala fackföreningar
  • Förhandlingsskyldighet
  • Fackliga förtroendemän
  • Styrelserepresentation och Arbetsdomstolen.
 • Arbetsmiljö och diskriminering
  • Diskrimineringsgrunder
  • Diskrimineringskartläggning
  • Lönekartläggning
  • Jämställdhet
  • Likabehandling
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Mål

Utbildningen passar dig som är ny inom personalområdet men även för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper.

Den ger dig insikt i hur personalarbetet i en organisation fungerar i stort och lär dig förstå de olika delarna. Du ska efter kursen ha en god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt förstå och kunna hantera förhandlingsteknik.

Målgrupp

Inga förkunskapers är nödvändiga. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta med personalfrågor och vill lära dig mer. Du vill fördjupa dig inom arbetsrätt och kunna ansvara för olika typer av förhandlingar.

Kursintyg

För att bli diplomerad krävs att man har minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång.

Kursledare

Peter Zackariasson

Det händer ofta att folk kommer fram till mig på stan och berättar att de har haft glädje och nytta av kunskaperna de fått på mina utbildningar. Det smittar av sig och gör att jag utmanar mig själv att göra ännu bättre lektioner

Jag har under många år varit företagare i olika branscher. Jag har då själv tagit hand om HR-frågor, rekrytering och lärt upp mina ekonomiassistenter. Jag har även varit anställd som HR-ansvarig under några år. Detta har gett många praktiska erfarenheter som jag delar med mig av på mina kurser till Diplomerad ekonomiassistent, Diplomerad HR administratör, fördjupningskurser i arbetsrätt mm.

Privat tycker jag om att spara i aktier, det ger lite spänning och över tid brukar det ge en bra avkastning. Efter att ha hållit på med aktier i många år har jag börjat ge grundkurser i ämnet. Aktiekunskap hjälper dig att få en bättre ekonomi och sätta guldkant på tillvaron när du blir äldre.

Peter Zackariasson
Jurist, civilekonom, lärarexamen, fastighetsmäklarexamen, IPMA certifierad projektledare, lärarlegitimation i ekonomi och juridik mm.

Folkuniversitetet i Trollhättan
Garvaregatan 15
46131 Trollhättan

Allt började med en kurs. På Folkuniversitetet i Trollhättan finns kurser, utbildningar och föreläsningar för dig som vill utvecklas. Hos oss finner du kurser i... Ekonomi och ledarskap Data Konst, musik och hantverk Miljö, samhälle och trädgård Dans Språk Och...

Läs mer och visa alla kurser med Folkuniversitetet i Trollhättan

Highlights