Röjsågskörkortet RA och RB - Intresseanmälan Dalsland

SV Väst, i Färgelanda
Längd
24 timmar på 6 tillfällen
Pris
4 150 SEK
Längd
24 timmar på 6 tillfällen
Pris
4 150 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågskörkortet

Hur ska en bra röjsåg fungera, hur filar du klingan så att den blir vass, hur använder du sågen i olika situationer och hur kan du fälla stammarna i önskad riktning.

Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta säkert och med bra teknik. Vi går igenom säkerhetsbestämmelser, säkerhetsutrustning och hantering av röjsågen med målsättning att klara röjsågskörkort nivå RA + RB enligt Säker Skogs krav. Vid godkänd utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Viktigt att veta
Vi tar emot anmälningar och återkommer med utskick via mail när vi har ett färdigt kursupplägg med datum och tider. Då tar du ställning till om du har möjlighet att delta eller ej, och det är begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
För att delta på kursen ska du fylla 16 år innevarande år. För att få arbeta ensam med röjsågen ska du fyllt 18 år.
I priset är studiematerial samt ett praktiskt och ett teoretiskt prov inkluderat.

Studiematerial
Boken ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik" samt ”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA+RB”
Materialet finns på plats vid första kurstillfället.

Cirkelledare Leif Aronsson
Leif har lång erfarenhet inom skogsarbete med motorsåg och röjsåg. Han är utbildad för att hålla i kurser och har hållit kurser under många år.

Observera att din anmälan avser en intresseanmälan tills det finns ett startdatum. Anmälan är alltså inte bindande förrän du tackat ja till att delta i en kurs med startdatum.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.
Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Lokal:
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights