Båtradio SRC/VHF

SV Jönköpings Län, i Nässjö
Längd
12 timmar på 4 tillfällen
Pris
1 190 SEK
Längd
12 timmar på 4 tillfällen
Pris
1 190 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Båtradion säkerställer att du kan hålla kontakt med andra båtar och omvärlden, boka hamnplats, stämma av väder med mera.
På kursen lär du dig vilka regler som gäller för kommunikation av nöd- och varningsmeddelanden till sjöss samt om annan radiotrafik.
Vi går igenom det som krävs för att erhålla ett SRC-certifikat (Short Range Certificate) som visar att du har tillräcklig kunskap och färdighet för att använda en modern VHF-apparat/båtradio.

KURSMATERIAL
Vi använder studiematerial "Fritidsskepparens VHF/SRC-bok". Boken beställs av SV och levereras i samband med kursstarten. Kostnaden för kursmaterial faktureras separat. Meddela vid anmälan om du redan har boken.

BRA ATT VETA
Kursen kräver självstudier hemma mellan varje kurstillfälle.
Välkommen med anmälan, så sätter vi ett startdatum så snart vi har en grupp. Gruppen får sedan bestämma tillsammans vilka datum/veckodagar man vill förlägga resten av träffarna.

EXAMINATION
För att erhålla SRC intyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB.
Sökande ska före prövningen ha:
• Fyllt 15 år
• Genomfört praktiskt prov i simulator på webben.

Vi anordnar ett examinationstillfälle efter kursen. Kostnad för detta 625 kr betalas direkt till förhörsförättaren.

FRÅGOR?
Kursledare Urban Petersson, 070-584 90 16, urban.petersson@telia.com
eller verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se

SV:s kurser och verksamhet utgår ifrån studiecirkelns pedagogik. I studiecirkeln förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats för grundläggande demokratiska värderingar. Grunden är det egna intresset och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka studiecirkelns inriktning och innehåll.

Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Ledare: Urban Petersson
Lokal: Bäckgatan 4
SV Jönköpings Län

Studieförbundet Vuxenskolan - Jönköpings Län

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter i hela Jönköpings län. Vi samarbetar också med en mängd organisationer och föreningar. På vår hemsida hittar du kurser i flera olika ämnen...

Läs mer och visa alla kurser med SV Jönköpings Län

Highlights