VD Chefsnätverk

Leaders Alliance, i Stockholm
Pris
35 000 SEK
Pris
35 000 SEK
Få mer information om kursen 👍

Kursbeskrivning

Chefsnätverk

Great minds don’t think alike!

Att vara ledare är en av de mest inspirerande roller vi kan ha, men som ledare står vi inför många olika utmaningar och det kan ibland bli ensamt på toppen. Vår passion är att utveckla dig som ledare och bidra till att du når högre resultat genom att bli mer effektiv, handlingskraftig och förberedd inför framtidens utmaningar. Allt vi gör handlar om att utveckla och konkretisera dig i din roll så du kan vara effektivare och prestera bättre än du haft möjlighet till utan stödet av Leaders Alliance och din nätverksgrupp. Vår unika trestegsmetodik skiljer sig från traditionella nätverk och grundar sig på tre grundpelare:

Aktivt erfarenhetsutbyte

Vi anser att framtidens kompetensutveckling är ett aktivt erfarenhetsutbyte där gruppens samlade kompetens nyttjas för att hitta nya perspektiv, strategier och innovativa lösningar på era utmaningar. För att ni ska kunna lära av varandras framgångar och misslyckanden är utbytet av kunskaper och erfarenheter centralt i diskussionerna. Sammansättningen av gruppen är avgörande för kvaliteten på diskussionerna och därför är vi noggranna i vår urvalsprocess.

Ledarskaps- och personlighetsutveckling

En ökad självkännedom och självinsikt är nyckeln för att växa inom sin roll, sitt ledarskap och som person. Insikt i hur man hanterar olika situationer samt vad som driver och motiverar en är grundläggande för att utvecklas. Ett nätverk är som en vänskapsrelation, därför läggs det stort fokus på teambuilding, kombinerat med självkännedom, redan från första tillfället.

Disruptivt & innovativt fokus

Vi utvecklar handlingskraftiga ledare som ligger i framkant och löser framtidens utmaningar. En förutsättning för att lyckas i en snabbt föränderlig värld är insikt i att nya resultat inte uppnås genom att alltid göra saker på samma sätt. Nyckeln till utveckling och större framgångar är därför ett disruptivt innovationstänk som öppnar upp för nästa steg och nya vägar.

Kursbeskrivning

I vår nätverksgrupp VD tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen som VD  för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du VD, CEO eller motsvarande på ett litet till medelstort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Video

Kursinnehåll

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna VD:ar. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Nedan följer exempel på teman använts i föregående nätverksgrupp för VD:ar.

Aktivera självledarskap

 • Hur får vi alla ledare i organisationen att dra åt samma håll och förmedla en gemensam vision? 
 • Vad är ledarskap 2025 och vad präglar nästa generations medarbetare? 

Organisera för framtiden

 • Hur styr vi mot en framtid som präglas av osäkerhet?
 • Vad innebär det att vara ett ”modernt företag” som ligger i framkant och ständigt utvecklas? Hur prioriteras detta i konkurrens med mer operativa, akuta göromål? 
 • Vilka skiftningar i kompetensbehov förväntas framåt? Hur säkerställs att relevant kompetens finns vid varje tidpunkt utifrån verksamhetens mål/behov?
 • Hur övervinns organisationssilos som kan hämma kompetensspridning? 

Skapa innovationskultur

 • Hur byggs en struktur för att arbeta med innovation?
 • Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med innovation?
 • Hur ser innovationsanalysen ut för min verksamhet och vad blir nyckelaktiviteter för oss framåt?

Utnyttja ny teknologi

 • Hur kommer ny teknik, data analytics, AI m.m påverka oss framgent? Vilka trender ser vi på marknaden?
 • Hur tillses att verksamheten hänger med i utvecklingen och säkrar arbetssätt i framkant i en digital transformation? 
 • Hur kan vi fatta datadrivna beslut?
 • Hur kan vi driva innovation genom ny teknik?

Leda i förändring

 • Hur skapas och underhålls en förändringspositiv kultur? 
 • Hur säkerställs en kompetensmix och en mångfald som säkrar förändring?
 • Hur utvecklas och underhålls ett ökat samarbete med externa parter för att stödja förändring?
 • Hur säkras medarbetarnöjdhet och hur skapas ett hållbart arbetsliv för medarbetare under starkt förändringstryck?

Upplägg

Varje rollspecifik grupp består av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Stockholm som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Preliminär start är i Q1 2022, exakta datum bestäms dock i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-VM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Kursledare

Facilitator: Louise Torehall, Facilitator på Leaders Alliance
Louise är managementkonsult sedan 14 år med bred erfarenhet av att leda projekt och program i flertalet branscher. Hennes expertis inkluderar strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap, innovationsmodeller, digitalisering, alternativa affärs- och prismodeller, upphandling och partnerskapsutveckling. Louise är uppskattad facilitator för Leaders Alliance VD-grupp, COO-grupp, grupp för affärsutvecklingschefer samt grupp för seniora projektledare. Hon sitter dessutom med i Leaders Alliance Advisory Board.

Extern expert: Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Ansvarig för gruppen:

Carl-Johan Marköö, Leaders Alliance.

Telefon: 073-980 17 20

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresserad av VD Chefsnätverk och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.