EBM Digital (Executive Business Manager) Chefsnätverk

Leaders Alliance, i Stockholm
Pris
29 500 SEK
Pris
29 500 SEK
Få mer information om kursen 👍

Kursbeskrivning

Chef

Great minds don’t think alike!

Att vara ledare är en av de mest inspirerande roller vi kan ha, men som ledare står vi inför många olika utmaningar och det kan ibland bli ensamt på toppen. Vår passion är att utveckla dig som ledare och bidra till att du når högre resultat genom att bli mer effektiv, handlingskraftig och förberedd inför framtidens utmaningar. Allt vi gör handlar om att utveckla och konkretisera dig i din roll så du kan vara effektivare och prestera bättre än du haft möjlighet till utan stödet av Leaders Alliance och din nätverksgrupp. Vår unika trestegsmetodik skiljer sig från traditionella nätverk och grundar sig på tre grundpelare:

Aktivt erfarenhetsutbyte

Vi anser att framtidens kompetensutveckling är ett aktivt erfarenhetsutbyte där gruppens samlade kompetens nyttjas för att hitta nya perspektiv, strategier och innovativa lösningar på era utmaningar. För att ni ska kunna lära av varandras framgångar och misslyckanden är utbytet av kunskaper och erfarenheter centralt i diskussionerna. Sammansättningen av gruppen är avgörande för kvaliteten på diskussionerna och därför är vi noggranna i vår urvalsprocess.

Ledarskaps- och personlighetsutveckling

En ökad självkännedom och självinsikt är nyckeln för att växa inom sin roll, sitt ledarskap och som person. Insikt i hur man hanterar olika situationer samt vad som driver och motiverar en är grundläggande för att utvecklas. Ett nätverk är som en vänskapsrelation, därför läggs det stort fokus på teambuilding, kombinerat med självkännedom, redan från första tillfället.

Disruptivt & innovativt fokus

Vi utvecklar handlingskraftiga ledare som ligger i framkant och löser framtidens utmaningar. En förutsättning för att lyckas i en snabbt föränderlig värld är insikt i att nya resultat inte uppnås genom att alltid göra saker på samma sätt. Nyckeln till utveckling och större framgångar är därför ett disruptivt innovationstänk som öppnar upp för nästa steg och nya vägar.

Kursbeskrivning

I vår nätverksgrupp EMB Digital för chefer inom digital affärsutveckling och strategi tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du Head of Business Development, Affärsutvecklingsansvarig, Head of Strategy, Strategiansvarig, Affärsområdeschef eller motsvarande, samt arbetar digitalt, på ett medelstort till stort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Video

Kursinnehåll

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna affärsutvecklings-/strategichefer. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Nedan följer exempel på teman använts i föregående nätverksgrupp.

Organisationsutveckling

 • Hur bygger vi en proaktiv organisation?
 • Hur tillser vi att avdelningen hänger med i utvecklingen och hur ska utvecklingen kopplas till affärsnyttan?
 • Vilka skiftningar i kompetensbehov kommer vi se framöver?
 • Hur tar vi en mer strategisk roll i företaget och ser till att avdelningen ligger i framkant och drivs på ett optimalt sätt, både ur ett kundvärdesperspektiv och mot ägare?

Anställa vs Anlita

 • När ska vi bygga ett eget team och när ska vi använda anlita extern kompetens?
 • Hur tydliggör vi rollbeskrivningar för att undvika felrekryteringar?
 • Frilans vs Konsult? Offshore vs Lokalt? Remote vs Fysiskt?

Disruptiv/innovativ teknologi

 • Hur kan vi fatta bättre datadrivna beslut och hur automatiserar vi beslutsprocessen i produkt-, tjänste- och affärsutvecklingen? 
 • Hur uppnås ”innovation & growth”, hur nås kunder i nya säljkanaler och hur kan ny teknik användas för att påverka kundernas köpbeteende?
 • Vilka verktyg finns för att effektivisera genomförandet och skapa en smartare affärsutvecklingsprocess? 

Delegering och prioritering

 • Hur skapar vi som affärsutvecklingschefer balans mellan strategiskt och operativt arbete samt hanterar bredden i rollen utan att bli en flaskhals? 
 • Hur prioriterar vi bland de allt fler arbetsuppgifter, möjligheter och kanaler som uppstår? 

Digital strategi vs IT strategi

 • Går det att hitta en balans mellan båda delarna eller måste man fokusera på ett område?
 • Hur skapas effektiva plattformar både för intern och extern strategi?
 • Vilka verktyg finns att tillgå för att öka effektiviseringen? 


Machine Learning 

 • Hur får man igång en process inom organisationen och vad är den bästa strategiska planen?
 • Hur säkerhetsställer vi att vi börjar utvecklingen inom rätt områden? Vad vill vi uppnå?
 • Ska vi arbeta internt eller använda oss av extern expertis?

Upplägg

Varje rollspecifik grupp består av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Stockholm som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Exakta datum bestäms i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-VM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Kursledare

Facilitator: Per Clingweld, Facilitator på Leaders Alliance

Per leder digitaliseringsarbetet på Leaders Alliance samt är med i Advisory board. Per är en sann innovatör och arbetar med att bygga globala communities samt att bygga upp team för internationell expansion. Även skicklig inom varumärkes- och kulturutveckling. Han drivs av att sammankoppla personer och med ledorden ”Making things look good” och ”Getting things done” bidrar Per mycket till Leaders Alliance utvecklingsarbete.

Extern expert: Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Ansvarig för gruppen: Daniel Pasztor, Leaders Alliance.

Telefon: 070-962 90 04

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresserad av EBM Digital (Executive Business Manager) Chefsnätverk och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.