Kalligrafikurser

Konsten att skriva vackert

Kalligrafi betyder skönskrift och är såväl en konstform som ett sätt att kommunicera. Under en kalligrafikurs får du lära dig att skriva vackert. Skriv fina brev, vykort eller inbjudningar för hand och få till din personliga touch.
Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar

Vad är kalligrafi?

Ordet kalligrafi härstammar från grekiskan och betyder skönskrift. Det är både en konstform och ett sätt att kommunicera. Även om ordet är grekiskt härstammar själva konstformen ursprungligen från Kina. Än idag är kalligrafi fortsatt högaktat i många östasiatiska länder, men allra främst i Kina. Förr ansågs endast penselskrift som användning för Östasiatisk kalligrafi, men idag är även kalligrafi med penna vanligt förekommande.

Kalligrafi är dock inte begränsat endast till asiatiska tecken. Både i Mellanöstern och i västerländska språk finns ett intresse och varierande användande av kalligrafi. Många av språken i mellanöstern har tecken som lånar sig väl för kalligrafi, viket kan vara en av anledningarna till att det även där likt i östra delen av Asien finns en starkare koppling till kalligrafin.

Som nämnt i början skrevs kalligrafi endast med pensel under konstformens unga år, men har sedan länge utvecklats till både pennor och andra medium som till och med i sand. Självklart används de även i de digitala medium.

Hur börjar man med kalligrafi?

Det första du kan göra är att kika lite på stilarna som finns inom kalligrafi och sedan fundera på vad ditt mål är. Vad vill du uppnå och vad ska du använda kalligrafi till? Sedan är det egentlig bara att kika runt och prova på. Känns det bra och är detta något för dig? Om du är osäker finns det många ’prova på-kurser’ du kan vända dig till för att få en bättre inblick.

Här följer en kort checklista med saker att tänka på när du kommer igång.

 • Penslar och anpassad färg för kalligrafi.
 • Kalligrafipennor – det finns många olika som bläck, tusch, akvarell, akryl, med olika vinkel för att kunna skapa rätt form på tecken och bokstäver.
 • Bra papper – ha hög kvalitet.
 • Ha alltid ett papper under nedre delen av handen som du skriver med. På så sätt kladdar du inte ut det du redan skrivit och du kan skriva på flera rader.
 • Stenciler eller instruktioner som visar dig i vilken ordning du ska måla för att få till bokstaven eller tecknet på rätt sätt.

När du väl känner att du har det material du behöver och det intresse som krävs då kan det vara hög tid att gå en kurs i kalligrafi!

Användningsområden för kalligrafi

Trots att kalligrafi är extremt analogt kan dess användningsområden sträcka sig längre än till att skapa vacker text. Du som t.ex. jobbar med typsnitt för datorer kan få stor användning att kunna skissa de bokstäver du behöver skapa. Det kan också vara mycket användbart för olika grafiska yrken där du behöver kunna skapa loggor och speciella texter med unika bokstäver.

Här är några av de användningsområden som finns för kalligrafi.

 • Skrift för hand. Som brev, inbjudningskort, tackkort etc.
 • Som avkoppling, många upplever att kalligrafi är rogivande.
 • Inom digital produktion för typsnitt eller loggor.
 • Som konstform, många ser på kalligrafi som ett eget värv och ren konst.

Innehållet i kalligrafikurser

Nedan följer vanligt innehåll från några kalligrafikurser som huserar hos oss på kurser.se.

 • Kalligrafins historia, varför finns kalligrafi och hur har det sätt ut under historiens tidevarv?
 • Rätt material, vilka pennor ska du ha och behandlar du de olika underlagen du skriver på?
 • Insyn i de många olika kalligrafistilarna.
 • Övningar och tips på hur du ska träna och hur du ska greppa pennan.

Generellt kan väl sägas att det som är den stora fördelen med att gå en kurs är att med en kursledare får du kontinuerlig feedback och stöd av någon som faktiskt kan. Eftersom kalligrafi kan vara ganska svårt för den som är ovan är det lätt att ge upp. Med en bra kursledare så får du helt andra förutsättningar att lära dig än om du försöker på egenhand. En kombination av de båda är förmodligen det allra bästa sättet. Stort lycka till önskar vi på kurser.se!

Jämför kurser
Mer inom området