Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Mer om barnteater i Göteborg

Redan som barn är teater en naturlig del av livet. Många lekar präglas av teater och barn är duktiga på att använda sin fantasi för att skapa fiktiva miljöer och gå in i olika roller. På förskolan består dagarna av mycket lekar, teater, rollspel och sång. Samspelet mellan barnen kan liknas vid teater och de använder ofta sitt kroppsspråk på ett tydligt sätt. Detta gör att teater är något naturligt för många barn och vad kan då passa bättre än att gå en teaterkurs?

I Göteborg finns flera olika kurser i barnteater. Det finns kurser för barn i alla åldrar, från fem år och uppåt. . I början handlar det mycket om att uttrycka sig på olika vis och använda sin fantasi. Självklart består kurserna av en stor del lek som blandas med teater. Ofta avslutas kursen med en teaterföreställning där familjen får komma och titta på vad barnen har lärt sig. 

Kurser i barnteater

Redan från tidig ålder kan barnen göra fantasi- och uttrycksövningar och ofta kombineras detta med sång och dans. Teater handlar om att använda sin kropp och röst för att förmedla en känsla eller ett budskap på en enkel nivå. Då barn ofta har ett naturligt sätt att röra sig till musik så kan detta ofta vara involverat i kursen. 

I Göteborg finns kurser även för äldre barn och för de som kanske gått en teaterkurs tidigare. Allteftersom barnen bli äldre kan man utveckla teaterövningarna och lära sig att improvisera, lära känna varandra i gruppen och även hur man ska tala för att publiken ska höra. Kursledaren vill skapa en god självkänsla i gruppen och då är det viktigt att känna sig trygg med varandra. I och med att barnen blir äldre blir teatern mer avancerad och de kan få känslan av att faktiskt vara skådespelare. Barnen kan då utmanas med längre pjäser där känslor och handlingar kan uttryckas på nya vis. Här får de lära sig vikten av ansiktsuttryck och använda hela kroppen för att visa vad de känner. När kursen närmar sig sitt slut får barnen visa upp sina färdigheter på scenen. 

Att se på teater som barn

Det finns även teaterföreställningar anpassade för en barnpublik. För de allra minsta kan det handla om dockteater men även riktig teater med ett tema som tilltalar de allra minsta. När man bokar teater för barn finns det ofta information vilken ålder pjäsen är anpassad för så att det blir rätt publik. Teatern kan utgå från välkända barnböcker som dramatiseras eller kanske vara mer samhällsengagerande på en nivå som barnen kan förstå. 

Jämför kurser