Vi söker volontärer!

SV Väst, i Mellerud
Längd
1 timmar på 0 tillfällen
Pris
0 SEK
Längd
1 timmar på 0 tillfällen
Pris
0 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Hej, du som läser det här; vad fint av dig att vilja hjälpa andra människor i din närhet

Många människor är idag ensamma och saknar ett sammanhang att befinna sig i. Vi vet att det finns ett stort behov av att träffas, samtala, att få vara kreativ och lära sig nya saker tillsammans. Vi söker därför frivilliga personer som vill leda studiecirklar i ämnen som till exempel minnesträning, kreativt skapande, sång och musik. Det kan också vara utifrån dina idéer och erfarenheter och deltagarnas önskemål och behov, i samverkan med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

I vår verksamhet riktar vi oss bland annat till personer med funktionsnedsättning och äldre. Har du erfarenhet av att arbeta med dessa grupper ser vi det som en fördel för det här uppdraget.

Anmäl ditt intresse så bokar vi in ett första möte där du kommer att få veta mer om hur vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar och på vilket sätt du kan arbeta som volontär hos oss. Förutsättningslöst pratar vi om idéer, upplägg och vilka material som kan användas i verksamheten.

Har ni frågor eller funderingar kontakta gärna mig på anna.sellen@sv.se Via telefon. 010-3300919
Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Lokal:
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights