Svenska A1 del 1

Längd
20 timmar
Pris
1 845 SEK
Nästa kurstillfälle
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Längd
20 timmar
Pris
1 845 SEK
Nästa kurstillfälle
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

This course is for those who have very basic knowledge of Swedish. Welcome!

This course is for those who have completed SFI (Swedish for Immigrants) but are not yet using Swedish directly or for those who have no prior knowledge of the language.

The goal of the course is to enable you to understand what others say to you and to express yourself in simple everyday Swedish sentences.

Our language levels A1-C2 are based on the Common European Framework of Reference for Languages. This scale is used across Europe to describe and assess a person’s language skills, regardless of where they learned the language.

At this level, you’ll practice introducing yourself, telling the time, ordering food, and shopping.

Once you’ve completed all the A1 components, you’ll be able to understand and use basic words and phrases. You’ll be able to introduce yourself and understand simple questions.

Here’s how it works:

The course meets once a week for ten weeks, on the same day and time. Any breaks or holidays are decided together within the group and with the instructor during the first session. Each class lasts for 2x45 minutes.
The teaching is adapted to your level and the group’s knowledge by the instructor. Each level is divided into several sub-courses until the language level is sufficient to progress to A2.

Materials:Information about the course materials will be provided in the invitation. The cost of materials is not included in the course fee.

The course is aimed at those with very basic knowledge of Swedish or almost none at all.
To ensure you’re placed at the right level, I recommend taking the placement test, printing it out, and self-assessing afterward: Swedish Language Placement Test.

Please review the terms and conditions before registering; registration is binding.
You’ll receive an invitation to the course approximately 1-2 weeks before the start date. The start date is preliminary and may be adjusted if necessary. The invitation will specify the definitive start day, location, time, and sometimes information about entry codes.
The course may be canceled if there aren’t enough participants.
We reserve the right to change course leaders or venues as needed.

Our instructors have completed Medborgarskolan’s pedagogical foundation course, tailored for adult education. Through an educational program, our leaders have the opportunity for both personal and pedagogical development—a crucial part of Medborgarskolan’s quality work.
What is adult education?

Adult education is created collaboratively in study circles driven by knowledge exchange. The study circle is the classic course format of the adult education movement and can cover topics large and small, local and global. It can be conducted in person, remotely, or semi-remotely.
At Studieförbundet Medborgarskolan, we provide you with the opportunity to learn, grow, and exchange experiences and thoughts with other people. Each individual has influence within the group. In adult education, participants can shape the structure and content of the circle based on a democratically inspired model.

Det är kursen för dig som gått tex SFI men inte direkt använder svenskan ännu. Eller om du saknar förkunskaper helt.

Kursen mål är att du ska kunna förstå vad andra säger till dig och kunna göra dig förstådd på svenska i vanliga enkla meningar.

Våra språknivåer A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk. Denna skala används i hela Europa för att kunna beskriva och bedöma en persons språkkunskaper oavsett var man lärt sig ett språk.

På denna nivån tränar man på att presentera sig, klockan, att kunna beställa mat och handla.

När du har gått klart alla A1-delar så kan du förstå och användaord och enkla fraser på ett grundläggande sätt. Du kan presentera dig själv och förstå enkla frågor.

Så här går det till
Kursen går en gång i veckan i tio veckor, samma dag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 2x45 minuter per kurstillfälle.

Tillsammans med ledaren anpassas undervisningen till dig och gruppens kunskapsnivå. Varje nivå kommer delas upp i flera delkurser tills språknivån är tillräcklig för att gå vidare till A2.

Material
Vilket kursmaterial ni ska använda kommer det information om i kallelsen. Kostnad för material ingår inte i kursavgiften.

För vem?
Kursen riktar sig till dig som har ytterst grundläggande kunskaper i svenska eller knappt några alls.  

För att du ska hamna på rätt nivå så kan du läsa mer om språknivåerna nedan.Det är viktigt att du hamnar på rätt nivå för din egen utveckling. Därför så rekommenderar vi dig att göra nivåinplaceringstestet, skriv ut det och rätta själv efteråt:www.medborgarskolan.se/spraktest   

Anmälan
OBS! Ta del av köpvillkoren innan du anmäler dig, anmälan är bindande.

Du får en kallelse till kursen ca 1-2 veckor innan kursstart. Startdatum är preliminärt och kan vid behov flyttas fram. I kallelsen anges definitiv startdag, plats, tidpunkt och ibland även information om portkod med mera. Kursen kan komma att ställas in om det inte blir tillräckligt många deltagare.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov byta kursledare eller kurslokal.

Ledare
Ledaren har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Genom ett utbildningsprogram ges våra ledare möjlighet till såväl personlig som pedagogisk utveckling, en viktig del av Medborgarskolans kvalitetsarbete.

Detta är folkbildning
Folkbildning skapar vi tillsammans i studiecirklar som drivs framåt genom kunskapsutbyte. Studiecirkeln är folkbildningsrörelsens klassiska kursform och kan handla om stort och smått, lokalt och globalt. Den kan genomföras vid träffar, på distans eller semidistans. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och utbyta erfarenheter och tankar med andra människor. Varje individ har inflytande i gruppen. Inom folkbildningen kan den enskilde deltagaren påverka cirkelns upplägg och innehåll efter demokratiskt inspirerad modell.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

2 september, 2024

  • Kurs
  • Ystad

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresserad av Svenska A1 del 1 och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Medborgarskolan i Skåne

Medborgarskolan finns alltid nära dig och är ett av landets största studieförbund. Här hittar du alla kurser som hålls Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och hela vägen ner till Ystad. Medborgarskolan ska vara den självklara mötesplatsen för alla som söker kunskap, utveckling...

Läs mer och visa alla kurser med Medborgarskolan Syd

Highlights