Behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro

Akademi Magelungen, i Stockholm (+1 orter)
Längd
5 dagar
Pris
23 500 SEK
Längd
5 dagar
Pris
23 500 SEK
Få mer information om kursen 👍

Kursbeskrivning

En man som sitter på en parkbänk och ser ut över vattnet

En utbildning för dig som arbetar behandlande med problematisk skolfrånvaro!

Skolfrånvaro är en komplex problematik som kan bero på många saker. Det ställer stora krav på de som arbetar med att hjälpa elever och familjer som drabbats av omfattande frånvaro. Magelungen har stor erfarenhet av att arbeta med barn som kämpar för att komma till skolan och föräldrar som anstränger sig till det yttersta för att se till att deras barn klarar skolan.

Vi har under årens lopp märkt att behovet, av vidareutbildning för de som arbetar med att hjälpa barn och familjer med omfattande skolfrånvaro, är stort. Därför har Magelungen tagit fram en intensivutbildning för dig som arbetar behandlande med problematisk skolfrånvaro.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Utbildningens innehåll & upplägg

Utbildningen tar upp de viktigaste aspekterna av behandlingsarbetet, från kartläggning till planering av interventioner och vidmakthållande. Vi går igenom alla aspekter av att arbeta med skolfrånvaro, bland annat:

  • Förebyggande arbete i skolan – hur kan skolan arbeta förebyggande och främjande för att minska risken för skolfrånvaro.
  • Att organisera arbetet i skolan och kommunen – vilka bör finnas med i arbetet och hur åstadkommer man ett gemensamt ansvar?
  • Att göra en kartläggning av problematiken som grund för det fortsatta behandlingsarbetet.
  • Hur man arbetar med anpassningar så att fler elever klarar skolan och elever med stor skolfrånvaro får sina behov tillgodosedda.
  • Viktiga behandlingskomponenter mot målet ökad skolnärvaro.
  • Skolfrånvaro och NPF. Hur bemöta elever med skolfrånvaroproblematik och diagnoser inom NPF?
  • Att arbeta med ångest och oro hos elever med skolfrånvaroproblematik
  • Färdighetsträning vid problematisk skolfrånvaro – när behöver man träna och när behöver miljön anpassas bättre efter elevens förutsättningar?
  • Familjearbete vid stor problematisk skolfrånvaro.

Utbildningen pågår under en vecka där teori blandas med erfarenheter från arbetet med skolfrånvaro och konkreta övningar där verktyg och metoder som är effektiva i arbetet med skolfrånvaro praktiseras.

Utbildningens upplägg

Dag 1 – Forskning kring skolfrånvaro, förebyggande arbete, samverkan och grundläggande inlärningsteori

Att arbeta förebyggande i skolan för att främja närvaro och motverka skolfrånvaro. Hur kan man arbeta med goda relationer och bemötande för att skapa ett positivt klimat i skolan. Att få till ett bra samarbete med familj och övriga professionella som arbetar med skolfrånvaro i kommunen är viktigt men hur kan man åstadkomma det? Vad säger forskningen om skolfrånvaroproblematik? Grundläggande inlärningsteori som grund för det fortsatta behandlingsarbetet.

Dag 2 – Fördjupning inlärningsteori samt att arbeta med mål och värderingar

Att arbeta med mål och värderingar för att få med dig barn och familj i förändringsarbetet. Vi fördjupar oss i inlärningsteori för att få verktyg att använda i kartläggning, planering av interventioner och vidmakthållandearbetet.

Dag 3 – Professionellt kartläggningsarbete

Vi djupdyker i alla aspekter av kartläggning. Kartläggning som ett sätt att bygga allians, kartläggning för att få hjälp med att planera behandlingen. Vilka instrument är bäst att använda? Hur anpassar du kartläggningen till familjen och barnets behov. Hur använder du dig av kartläggningen i det fortsatta behandlingsarbetet?

Dag 4 – Att arbeta med behandling och anpassningar parallellt. Extra fokus på anpassningar för barn med NPF

Hur lägger man upp en behandlingsintervention utifrån kartläggning? Vad behöver eleven hjälp med och hur kan föräldrar och skola stödja det? Hur anpassar vi miljön i skolan så att kraven inte överstiger elevens förmåga? Grundläggande kunskaper om NPF gås igenom och konkretiseras till vilka anpassningar av miljön som är viktiga att göra när det gäller elever med NPF. Hur kan vi genom anpassningar skapa trygghet, förutsägbarhet och goda relationer?
Hur kan ett familjearbete vid stor skolfrånvaroproblematik se ut? Hur kan man använda kartläggningen för att synliggöra föräldrarnas behov av hjälp och stöd?

Dag 5 – Att arbeta med ångest och oro hos barn samt färdighetsträning av olika slag

Hur arbetar vi bäst med oro och ångest hos barn? Hur skiljer vi mellan stress och ångest så att vi kan öva och träna på rätt saker? Vi går igenom hur man kan arbeta med uppdrag, beteendeexperiment och problemlösning för att hjälpa barn med stor skolfrånvaro.

Kursledare

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

Kontakt: peter.friberg@magelungen.com

Ia Sundberg Lax pratar om betydelsen av att göra kartläggning innan åtgärder sätts in och beskriver hur de arbetar med att få eleven delaktig. Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda?

Kontakt: ia.sundberglax@magelungen.com

Kursintyg

Du får ett signerat kursintyg som bevis på att du genomfört utbildningen. Kursintyget kan du bland annat använda till ditt CV.

Tid, plats & mat

Datum: 02 maj - 06 maj

Tid: Kl. 09.00-16.00

Plats: Magelungens lokaler på Bondegatan 35 och via webben.

Frukost och lyxig fika ingår alla kursdagar. Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda som går att värma på plats.

Kostnader

Denna utbildning är en hybrid och du kommer att kunna delta på plats såväl som digitalt, med full interaktivitet. Digitalt deltagande 15 000:- ex moms, deltagande på plats 20 000:- ex moms.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresserad av Behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.