Certifierad Arbetsmiljökonsult

Academy Online , Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor
Pris
11 500 SEK inkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor
Pris
11 500 SEK inkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Få mer information om kursen 👍

Kursbeskrivning

Arbetsmiljökonsult

Medarbetarna i en organisation är organisationens viktigaste resurser – deras välmående och deras förmåga att prestera har därav en direkt påverkan på organisationernas framgång. Idag är relationen mellan arbetsmiljö och medarbetares välmående, samt hur man arbetar med detta, ett viktigt verktyg för organisationer - och efterfrågan av konsulter med just denna kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Denna utbildning tillhandahåller den teoretiska kunskap som krävs för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen inkluderar kurser i SAM, relevanta lagar och regler, psykosocial – och fysisk arbetsmiljö, ledarskap, och förändringsarbete. Efter avslutad utbildning kan kursdeltagaren därmed både identifiera, riskbedöma och åtgärda brister i arbetsmiljön, samt leda förändringsarbete kring åtgärderna av dessa.

Som Certifierad Arbetsmiljökonsult går det att arbeta som fristående konsult eller på HR-avdelning – alternativt att kursdeltagaren idag arbetar som chef och önskar bygga på sin kompetens kring just arbetsmiljö.

Välkommen till ett spännande yrke!

ATT STUDERA TILL ARBETSMILJÖKONSULT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

MODUL 1

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
Samverkan och ansvar
Roller
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Undersöka arbetsmiljön
Riskbedöma arbetsmiljön
Genomföra åtgärder
Uppföljning
Hälsa och ekonomi
Friskfaktorer
Nyckeltal
Kostnader för sjukfrånvaro och olyckor
Arbetsbelastning
Arbetsinnehåll
Starkt psykiskt påfrestande arbete
Stress i arbetslivet
Alkohol och andra droger
Hot och våld
Konflikter
Orsaker till konflikter
Konflikthantering
Medarbetarsamtal
Motivation
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

MODUL 2

FYSISK ARBETSMILJÖ
Olycksförebyggande arbete
Maskiner
Arbetsutrustning
Systematiskt brandskyddsarbete
Arbetslokaler och personalrum
Tillgänglighet
Varselmärkning
Ventilation
Belysning
Buller
Vibrationer
Belastningsergonomi
Riskbedömning
Påverkan på verksamhetens resultat
Kemiska hälsorisker
Kontroller
Utvärdering/Uppföljning
Smittrisker
Elektrisk och magnetisk strålning
Gränsvärden
Skyddsutrustning
Arbetsskada
Anmälan och utredning
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

MODUL 3

LAGAR OCH REGLER
Inledande om lagar
Tvingande och dispositiva lagar
Arbetsmiljölagen
Miljöbalken
Byggnadslagstiftningen
Kollektivavtalet
Rättsverkningar av kollektivavtalet
Kollektivavtalets giltighetstid
Formella krav på kollektivavtalet
Tolkningsföreträde
Lagen om anställningsskydd
Medbestämmandelagen
Arbetstidslagen
Ensamarbete
Företagshälsovård
Lag om skydd mot olyckor
Minderåriga
Skyddsombud
Sjukfrånvaro
Rehabilitering
Diskrimineringslagen
Aktiva åtgärder mot diskriminering
Elsäkerhet
Brandfarliga och explosiva varor
EU:s regler på arbetsmiljöområdet
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

MODUL 4

LEDARSKAP OCH FÖRÄNDRINGSARBETE
Vad är ledarskap?
Egenskaper och färdigheter
Chefskap och medarbetarskap
Motivation
Ledarskap för lärande
Ledarskap för förändring
Auktoritärt ledarskap
Demokratiskt ledarskap
Transformativt ledarskap
Karismatiskt ledarskap
Transaktionellt ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Förändringsarbete i organisationer
Kommunikation vid förändringsarbete
Orsaker till förändring
Olika typer av förändring
Dimensioner av förändring
Organisationskultur
Organisatoriskt lärande
Att hantera motstånd
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

När du vill

  • Kurs
  • Distans
  • Sista ansökan: Alltid öppet

Målgrupp

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till support3(at)academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Video

Kursintyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Arbetsmiljökonsult.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Arbetsmiljökonsult 11 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 875 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. 

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresserad av Certifierad Arbetsmiljökonsult och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Academy Online

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer och visa alla kurser med Academy Online

Highlights