Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sverige tio studieförbund. Läs mer om Bildas inriktning, historia och deras uppdrag för folkbildningen.

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda grundades 1947 och arbetar med folkbildning runt om i alla Sveriges län. Studieförbundet Bildas folkbildning består av studiecirklar, folkbildningsverksamhet som kurser- och kulturprogram med inslag av livstolkning, kultur och musik. Studieförbundet har sina grunder inom kristendomen och bedriver även ett studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Center. Bilda är ett av Sveriges största studieförbund med tusentals kursdeltagare varje år.

Vad är Studieförbundet Bilda? 💡

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle, är ett av Sveriges tio studieförbund. Studieförbundet Blida har en kristen grund och livsåskådning som genomsyrar deras folkbildningsarbete. Bilda erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Hela verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn om att det ska vara tillgängligt och öppet för alla oavsett bakgrund och utbildning.  

Studieförbundet Bilda är också aktivt internationellt, med exempelvis verksamhet genom Swedish Christian Study Centre i Jerusalem. Centret fokuserar på frågor som Mellanösternkonflikten, icke-våld, klimatfrågor och kvinnors organisering, och betonar kontakt med lokala kyrkor.  

Genom stöd och inspiration erbjuder Studieförbundet Bilda individer från olika miljöer en chans att samlas, skapa utan begränsningar och växa personligen. Med en bred erfarenhet och nätverk inom kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella teman, samarbetar Bilda med medlemsorganisationer, partners och deltagare för att etablera kulturella och utbildande sammankomster över hela landet.  

Studieförbundet Bilda är övertygade om att interaktion med andra berikar människan med nya insikter om livet och främjar personlig utveckling. De tror starkt på varje individs rätt till kunskapssökande och självuttryck, samt att tillsammans med andra skapa mening i tillvaron – oavsett personens bakgrund eller var de bor.

Vilket uppdrag har Studieförbundet bilda? 🤝

Studieförbundet Bilda har som sin grund en kristen livsåskådning och ägnar sig åt folkbildningsarbete som:

  • Möter behoven i kyrkan och samhället. 
  • Stimulerar till ansvarsfullt engagemang i samhälls- och kulturlivet
  • Värnar om individens integritet och främjar människans förmåga till: 

- Självständigt ställningstagande 

- Kreativ verksamhet. 

- Samarbeten och gemenskap 

Med Bildas vision, tillsammans bildar vi för livet, klargör de att  de ser på folkbildning som ett livslångt lärande och något vi gör tillsammans med andra. 

Vilka kurser har studieförbundet bilda? 📔

Bilda erbjuder ingen fast kurskatalog, istället skapas programmen gemensamt av deltagare och ledare. Cirkelledare kan ansluta sig till Bilda och skapa egna studiecirklar. Detta gör att variationen av kurserna är stor. Vanliga kurser finns inom dans, folkhälsa, film och foto, språk, religion, existentiella frågor och mycket mer. Du hittar kurser från Studieförbundet Bilda i alla län men många kurser går även på distans, vilket gör att du kan utbilda dig hemifrån. 

Källa: bilda.nu  


Annonser